Minimal ripjakt i Norge

Minimal ripjakt i Norge

UtrikesPublicerad: 2015-08-30 07:00

Medier i Norge konstaterar att många jägare i år avstår från ripjakt. Tilldelningen på ripa är nämligen mycket svag.

I till exempel Stjördal, där närmaste större stad är Trondheim, får endast en ripa per dag skjutas, eller total tre ripor per jägare under hela jaktsäsongen. Det är Fjellstyret som beslutar om vilken bag som ska gälla.
Det är troligen inte ett ökat tryck av rovdjur som lett till att de finns få ripor att jaga. I stället tros att det dåliga vädret under kläckningssäsongen påverkat beståndet. Det fanns inte tillräckligt med insekter för de nyfödda, skriver Stjördalens Blad.

Kortare jakttid
Fler norska tidningar rapporterar om att andra ”fjällstyrelser” funderar på att stoppa årets ripjakt. Så har redan skett i områden utanför Bergen, rapporterar Bergens Tidende. Normalt ska ripjakten få ske i trakten av Bergen från 10 september till 28 februari. Utanför Trondheim får ripjakten endast pågå till den 1 oktober.
Ripjägare intervjuade i Stjördalens Blad säger dock att jaktresultatet inte är det viktigaste, utan samvaron med andra jägare ute på fjället.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma