Jaktkvoterna på älg och hjort ökar med 80 procent i 15 kommuner i Nordfjella-området i Norge för att minska risken för spridning av avmagringssjukan CWD.
Foto: Mostphotos Jaktkvoterna på älg och hjort ökar med 80 procent i 15 kommuner i Nordfjella-området i Norge för att minska risken för spridning av avmagringssjukan CWD.

Ökad jakt på grund av CWD

Jakten på älg och hjort i Nordfjella-regionen måste öka kraftigt i år och nästa år. Detta för att eventuellt kvarvarande risker med avmagringssjukan CWD ska minimeras.

Jägarna måste i samband med allmän jakt fälla 80 procent fler hjortar och älgar jämfört med förra jaktsäsongen, enligt studie från Norsk institutt for naturforskning, Nina.
Det rapporteras om de höjda kvoterna här:

Ökade kvoter även 2020
2020 måste det fällas 30 procent fler älgar och 40 procent fler hjortar jämfört med 2018.
Målet är att bestånden ska ha halverats till hälften år 2021 jämfört med år 2016, då avmagringssjukan CWD upptäcktes hos vildren i området.

Fler hondjur ska fällas
Nu ska jägarna koncentrera sig mer på hondjur jämfört med tidigare. Detta för att köns- och åldersbalanser inte ska avvika, enligt forskaren Erling Solberg vid Nina. Tidigare har jakten koncentreras på handjur.
Det är femton kommuner i regionen som omfattas.
Forskarrapporten i sin helhet finns här:

Vildrenarna avlivades
År 2017 och 2018 avlivades vildrenarna på Nordfjella. Men nu krävs ökad jakt på hjortdjur, eftersom det är oklart om smittan kan finnas kvar hos hjortar och älgar i de angränsande kommunerna. Det finns även farhågor för miljösmitta, det vill säga att CWD-smitta kan finnas kvar i markerna.
När en större andel av hjortdjuren skjuts bort tros det att vikten hos de kvarvarande djuren ökar, eftersom födotillgången blir större. Det kan också ge en ökad invandring av andra älgar och hjortar till området.