Det får fällas 63 260 vitsvanshjortar i Finland den kommande jaktsäsongen, vilket är en rekordstor jakt. 47 691 älgar får fällas.
Foto: Shutterstock Det får fällas 63 260 vitsvanshjortar i Finland den kommande jaktsäsongen, vilket är en rekordstor jakt. 47 691 älgar får fällas.

Rekordstor jaktkvot på ”vitsvansar”

Viltcentralen i Finland har fastställt jaktlicenserna för hjortdjur den kommande jaktsäsongen. Det får fällas 47 691 älgar under hösten och vintern. Men jakten på vitsvanshjortar är betydligt större. Det får fällas 63 260 ”vitsvansar˝, vilket är en rekordstor kvot.

Dessutom får 339 dovvilt och 18 skogsrenar fällas, enligt ett pressmeddelande från Viltcentralen.
Med en jaktlicens är det tillåtet att fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar.
Antalet jaktlicenser för älg är en minskning på totalt cirka fem procent jämfört med förra jaktåret. Antalet jaktlicenser minskade mest i Nyland och Sydöstra Finland. Antalet jaktlicenser ökade mest i Kajanaland, men i någon mån även i Lappland och Kust-Österbotten.

Cirka 87 200 älgar efter jakten
Enligt det finska Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 8,5 procent och efter jaktsäsongen bestod stammen av cirka 87 200 älgar.
De fastställda målen för älgförvaltningsområden är en vinterstam med 68 000 till 85 000 älgar i hela landet. Under förra jaktsäsongen i Finland fälldes 52 300 älgar och ungefär 80 procent av jaktlicenserna användes.

Cirka 60 500 vitsvanshjortar fälldes
Enligt Naturresursinstitutet hade Finland cirka 109 000 vitsvanshjortar efter förra jaktsäsongen. Det fälldes omkring 60 500 vitsvanshjortar, vilket är ett rekord. Jaktresultatet bromsade den snabba ökningen av stammen som har pågått åtta år.
Stammen av vitsvanshjort är kraftigt koncentrerad till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland samt Södra och Norra Tavastland.
Under den kommande hösten är målet att genom omfattande jakt minska vitsvanshjortstammen på områdena med tätast förekomst.

Börjar med vaktjakt i september
Antalet beviljade jaktlicenser för vitsvanshjort för den kommande jaktsäsongen är en rekordnotering och cirka nio procent större än förra jaktåret.
Det är vaktjakt på vitsvanshjort 1-25 september. Först därefter får hundar användas i jakten på ”vitsvansar” fram till den 31 januari. Det är även jakt utan hund på vitsvanshjort 1-15 februari.
Här finns en tabell med licenser för alla regioner i Finland.