De flesta av de beviljade tillstånden innebär så stora konsekvenser för biologisk mångfald att tillstånden borde ha avvisats om WWF:s kriterier hade används som grund, visar NINA-forskarnas analyser.
Foto: Shutterstock De flesta av de beviljade tillstånden innebär så stora konsekvenser för biologisk mångfald att tillstånden borde ha avvisats om WWF:s kriterier hade används som grund, visar NINA-forskarnas analyser.

Vindkraftverk stör viltet

Norsk institutt for naturforskning, NINA, har på uppdrag av WWF undersökt om vindkraften uppfyller WWF:s krav på hur vindkraften ska etableras och hur den påverkar omgivningen.

Bara tolv av 110 vindkraftverk uppfyllde WWF:s fyra kriterier, men sju av dessa är havsbaserade och har därför inte utvärderats ytterligare.
– Vi har fem landbaserade tillstånd som uppfyller alla WWF:s kriterier, säger forskningschef Kristin Thorsrud Teien på NINA i ett pressmeddelande.
De allra flesta av de beviljade tillstånden innebär så stora konsekvenser för biologisk mångfald att tillstånden borde ha avvisats om WWF:s kriterier hade används som grund, visar analyserna.

Viltets levnadsområden styckas upp
Den störning som vindkraftverken bland annat leder till är att naturen fragmenteras och viltets levnadsområden styckas upp, vilket kan leda till att visa arter hotas.
– Utbyggnaden av vindkraften leder till utmaningar, men våra exempel visar också att det är möjligt uppfylla WWF:s kriterier, säger Audun Ruud, biträdande forskningschef vid NINA och medförfattare till rapporten.
Konflikter kan inte undvikas men Audun Ruud hoppas att man nu fått ett bättre kunskapsunderlag för en vidare utbyggnad av norsk vindkraft.
En sammanfattning av rapporten går att läsa här.