• Pinewood

”Varför så tyst från jägarorganisationerna?”

DebattPublicerad: 2007-04-19 10:30

Varför är det så tyst? Varför agerar inte jaktorganisationerna med kraft? Varför höjer inte jägarna själva rösten och går till ett seriöst motangrepp? Nästan dagligen smutskastas jägarkåren i media! Jägarna är tjuvjägare som jämställs med kriminella mc-gäng, Jägarna utmålas även som ett hot mot vår fauna.

Det är en ensidig och skev bild av jägarkåren som målas upp med stora rubriker, författade av naturromantiker och journalister med ingen eller liten kunskap om sammanhanget.
Det som förvånar mig i denna diskussion är att det inte sägs knappt något från jägarorganisationerna. Inte ett ord till försvar eller förklaring syns i media från dessa!
Det känns som att man får trakassera och smutskasta jägarkåren hur mycket som helst utan påföljd.
Jakten, och framför allt älgjakten, engagerar ett stort antal människor i vårt län. Även de som inte bor på ort och ställe men har anknytning till byn vänder ”hemåt” lagom till älgjakten. Många mäter tiden i ”före och efter” älgjakten och det pratas jakt. Det hålls möten inför jakten och det hålls möten för att summera den nyss genomförda jakten.

Knyter näven i fickan
Älgjakten är STOR, men nu rycks jakten undan för många på grund av vargen.
Många knyter näven i fickan och ger verbalt uttryck för sin oro, ilska och frustration. Någon kanske går steget längre i sin frustration över den påtvingade inskränkningen i jakten och skjuter vargen när tillfälle ges.
Det sistnämnda är förstås olagligt och kan inte accepteras. Tyvärr finns det ändå människor som inte ser någon annan utväg än att gå handgripligen tillväga. Ändringen av paragraf 28 är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att den kommer att tillämpas som det är tänkt.
Missbrukas paragrafen är vi förmodligen tillbaka på ruta ett ganska snart!
Vargen är för jägaren vad minken är för kräftodlaren, en katastrof, för att göra en liten försiktig förklaring.
Kräftodlaren kan skjuta eller fånga minken i fällor men det får inte jägaren göra med vargen.

Naturliga dödsorsaker för varg
Det försvinner cirka 20 – 30 vargar per år som direkt antas vara tjuvskjutna. Vargen lever ett hårt liv och det händer faktiskt att vargar blir dödade av älg som sparkar ihjäl sin angripare. Det händer även att vargen går genom isen och drunknar precis som andra djur kan göra ibland. Men självklart är den då skjuten av jägare!
När så sanningen uppdagas, att vargen som hittades inte var skjuten, blir det bara tyst. Ingen dementi eller upprättelse.
Jakten är för många ett sätt att leva och existera och det är svårt att sätta ord på, tillräckligt starka, för att icke jägare ska förstå innebörden av det som nu sker.

Allt arbete spolieras
Allt vad viltvård heter blir spolierat. Att jaga med lös hund blir omöjligt. Att ta ledigt en hel vecka för att eventuellt skjuta en älg är det inte många som kommer att göra i framtiden. Att jaga över huvud taget är inte lika självklart och roligt längre. Jakten riskerar på sikt att dö i vårt län!
Vilka de ekonomiska följderna för samhället detta kommer att medföra kan vi bara spekulera i.
Jag föreslog för Jägareförbundet i Falun att man enligt dansk modell skulle göra en ”familjedag” om jakt för att där kunna visa icke jägare vad jakt är och att jägarna faktiskt gör en stor samhällstjänst genom att förvalta den svenska viltstammen.
Jag fick till svar att det inte fanns något sådant behov vilket i mina öron var ett mycket märkligt svar. Behovet är enormt men uppgiften kanske är Jägareförbundet för stor?
Jägarkåren har svårt med föryngringen av nya jägare, jakten riskerar att utarmas och i det långa perspektivet dör jägarna ut om inget görs. Kanske kan Jägarnas Riksförbund ta upp och göra något vettigt av ämnet?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Det är synd...

2007-05-28 09:33

”Det känns som att man får trakassera och smutskasta jägarkåren hur mycket som helst utan påföljd.”
När jag är inne på denna sida känns det som om rovdjuren blir smutskastade av er utan påföljd. Rovdjuren har väl en rätt till liv också? Jag får en känsla av ett stort hat när jag läser debatterna på den här sidan, en annan sort av rasism.
”Jakten är för många ett sätt att leva och existera och det är svårt att sätta ord på...”
”Att jaga över huvud taget är inte lika självklart och roligt längre.”
Är det någon som kanske tänk i rovdjurets (läs vargens) banor? Att jakt kanske inte är lika roligt, men en dock en nödvändighet? Till skillnad från oss kan det inte köpa lammkött i charken.
Själva slaktar vi djur i massor, i överflöd till och med. Tonvis av kött slängs årligen av matbutiker. Vi föder upp våra hundar med djur som blivit slaktade i slakthus, men när vargen (som är så lik hunden) fäller ett byte för att stilla sin hunger är det en helt annan sak.
Jag som inte är jägare kan inte förstå det där hatet.
Jag förstår att det är ett problem när vargen tar sig in i vårt samhälle. (Eller är det vårt samhälle som växer in i deras?)
Men idag kan inte jag som människa ta mitt vapen och skjuta en förbrytare som inkräktar på min tomt. Inte ens om han tar min hund eller snor min bil.
Jag lever inte i en miljö där det finns så mycket rovdjur. Men däremot finns det så mycket annat att frukta. Nämligen människor.
Denna inkräktare är i mina ögon inte så mycket annorlunda än en varg. Dock kan denna inkräktare ta så mycket mer än vad vargen kan.
Det jag menar är att rädslan tillsammans med vapen är ingen bra kombination. Jag vill inte se ett svenskt samhälle förvandlas till en amerikansk där man skjuter första bästa som sätter sin fot på ens gräsmatta.

6. Dags att sätta igång!

2007-04-30 11:53

Det är inte så tyst precis, inte så länge tidningen Jakt & Jägare finns i alla fall. Säkert så finns det många fler naturintresserade människor än man tror. Det är bara så att dessa hörs inte av. De noterar bara att det pågår ett liv och ett kiv men de berörs inte av detta.
När de väl drabbas av något kommer reaktionen men då är det för sent. JRF har en oerhört stor uppgift att fylla med att ge en seriös information. Avdelningarna borde säkert se om sitt förhållande till den lokala pressen och skapa kontakter genom att bjuda in press till alla aktiviteter som jaktstigar och årsmöten. Pressombud måste finnas och inte bara till namnet.
Kostnaderna blir inte skyhöga för att få ut vårt program om vi jobbar lite mer på detta, som ger oerhört mycket. Visa allmänheten vår jakt vid både stora och små mässor och utställningar och publiken kommer i stort antal om vi bara satsar. Visa upp vildsvin eller varför inte varg på lokala kommundagar så medborgarna får veta mer om vilt och rovdjur. Det kommer inte att saknas varken åskådare eller press vid ett sådant arrangemang. Det kostar en del men vår organisation kan säkert få fram medel till detta. Fråga till exempel företag om hjälp med material och sponsring.
Det går inte att bara påstå att det är tyst och att vi är överkörda utan vi måste inse att det mesta är fortfarande ogjort och att vi har ju ”nyss kommit”. Vi måste vara en ung och framåt organisation med de nya idéerna.
En god början är att släppa fram de unga medlemmarna till styrelserna och låta dem få komma med nya förslag som de ”gamle” inte ens har tänkt på för att ”det gaur inte i alla fall”.
Många styrelser har en alldeles för hög medelålder och är klart överåriga och oförmögna att komma med nya aktiviteter. I värsta fall lägger man ner redan inarbetade program för man ”orkar” inte genomföra dem. För dessa blir det till slut bara ett rosenrött skimmer av hur det var förr, men den tiden är förbi. Nu gäller det att både utarbeta och genomföra nya saker.
Att samarbeta med Jägareförbundet vore en god idé och det går nog om de har nytta av samarbetet. Men att i sak få fram ett riktigt samarbete är oerhört svårt, eftersom Jägareförbundet har en tendens att misskreditera de små jägarna och givetvis de små markägarna.
Tråkigt nog är det så och vårt förbund har sedan starten fått otaliga påhopp och vedermälen även om tonen har blivit lite hövligare på sistone. Kontentan av det sagda är att nu måste vi kavla upp ärmarna och sätta igång – omedelbart.

5. Tyst? Nej!

2007-04-29 18:22

Att det ska vara tyst är väl det vissa personer önskar! Jag tycker väl snarare att JRF tar upp olika känslor hos människor, jägare och icke jägare som får debattera hur de vill. Tycker att jag har sagt mitt i denna fråga och lämnat svensk jakt efter 21 år. Fick förfrågan varför och jag sa det jag tyckte, vilket resulterade i att denne höll med! Vi som bor här uppe i närkontakt med vargen, måste också få säga vår mening, där vi möts 50-50 annars kommer vi aldrig tillmötes med några som helst debatter! Vargen är en varg och människan är en människa. Och vems fel är det?

4. Allvar!

2007-04-24 15:16

Du, Anders Forsman, beskriver läget bra. Många i Mellansverige är redan svårt drabbade och allt fler områden kommer att gå samma väg till mötes. Det riksdagsbeslut om rovdjuren som finns borgar för att stammarna av de stora rovdjuren skall få växa ytterligare upp emot 5 000 individer av vardera björn, lo och varg och etablera sig i princip i hela landet.
Att lugnt låta det hända utan att med skärpa påtala följderna är oansvarigt.
De som verkar för rovdjurens utveckling har alla medel till buds, till både ersättningar och propaganda. Den förra regeringen gav tydligen rovdjursförvaltningen obegränsade medel och tillstånd in blanco.
Båda jägarorganisationerna är partner till ”De 5 stora”. Jag hoppas verkligen den utbildning skolklasser erbjuds håller bättre sanningshalt än den falska bild av vargen som de har i sitt bildarkiv.
Rovdjursförespråkarna, de statliga myndigheterna och deras underorganisationer hänvisar
hela tiden till riksdagsbeslutet 2001, ett beslut som kom till genom lobbning och utan demokratisk behandling.
Folket fick aldrig chansen att få full klarhet i vad resultatet skulle bli. Här är vi nu med ökade bestånd av de stora rovdjuren, som retar landsortens innevånare, trakasserar skogens vilt och suger allt mer medel ur statskassan för varje år i takt med ökade stammar.
Det är just detta beslut om rovdjuren som måste rivas upp. Som det är nu verkar man endast gå storskogsbrukets ärenden, vilka som bekant är väldigt tysta i denna debatt om rovdjuren.
Ord som ekologiskt balans (vilken balans?) och biologisk mångfald (viltfattigt?) bör granskas seriöst när dess betydelse minsann går att diskutera. Att vrida klockan tillbaka genom att låta rovdjuren (varför bara de?) sprida sig till sina ursprungliga utbredningsområden måste också diskuteras. Är det klok politik?
Optimisten tror att allt kommer att vara som förut, men händer inget är snart den allmänna jakten i Sverige slut och livet med djur på landet borta.
Jag delar dina påståenden och farhågor. Anders, och här har alla landsbygdens organisationer ett jättearbete.

3. Absolut

2007-04-23 14:27

Håller fullständigt med, Runo. Jag hänvisar åter igen till Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, som vid ett antal tillfällen, i såväl debatter som ledartexter, sträckt ut handen för samarbete. Det gäller både Jägareförbundet och med markägarorganisationerna. Tyvärr är responsen dålig i de flesta fall, även om det blir bättre. Ett bra exempel på samarbete är konsekvensutredningen av blyförbudet, men även här satt det hårt inne och tog några år.
Jägarnas Riksförbund uppmanar samtliga sina avdelningar och distrikt att samarbeta med såväl myndigheter som organisationer i lokala och regionala frågor.

2. Samarbete

2007-04-20 10:23

Du beskriver läget på ett bra sätt, Anders. Jag tror att våra största jägarorganisationer Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund måste samarbeta i stället för att på olika sätt profilera sin egen jaktpolitik.
Det skulle ge större trovärdighet och genomslagskraft i media.

1. Missvisande bild

2007-04-19 11:40

Tyvärr skapar media en missvisande bild av jägarorganisationernas tystnad. Jägarnas Riksförbund lägger ner en hel del arbete på lokal, regional och central nivå för att nå ut i media men når för det mesta aldrig ut.
Till exempel gick samtliga JRF:s distriktsordförande som möttes i Sterte i januari ut med ett pressmeddelande där man ifrågasatta forskningens redovisning av nuvarande antalet individer av de olika rovdjuren. Responsen i media blev i stort sett noll. Inte ens markägarrepresentanten Land tog meddelandet. Förbundsordföranden Conny Sandström har vid ett antal tillfällen kommenterat rovdjurspolitiken i Jakt & Jägares ledare, men andra media väljer att blunda och inte kommentera ledarna. Arbetet går tungt men oförtrutet vidare inom JRF.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB