• Pinewood

Åklagaren bör tvingas sluta

DebattPublicerad: 2014-12-02 14:19

Åklagaren Åse Schoultz bör av hänsyn till rättssäkerheten skiljas från sitt ämbete, skriver en grupp företrädare för bland annat näringsliv och jägare i ett debattinlägg. Lillhärdalfallet med de i Mora tingsrätt friade fem jägarna föregicks av ett rättsövergrepp som gav ett lidande i över 2,5 år. Kammaråklagare Åse Schoultz har litat för mycket på länsstyrelsens naturbevakare, som visat bristande brottsutredande kompetens och haft utsagor som bygger på redan färdiga åsikter. 
De skriver bland andra skogsentreprenören Karl Hedin, skidlegenden Thomas Wassberg, Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson, jägarprofilen Thomas Ekberg och samepolitikern Anders Kråik i ett debattinlägg. 
Ansvar bör utkrävas för rättsövergreppet, anser de.

Samtliga fem åtalade från Härjedalen friades den 26 november på alla punkter från åtalet om grovt jaktbrott på varg.
Rätten ansåg, som väntat, att åklagarens bevisning inte räckte för att fälla männen för det grova brott de åtalats för.
Detta väcker frågor om det korrekta i att överhuvudtaget väcka åtal, eftersom åklagaren borde ha insett att bevisningen inte skulle räcka till för en fällande dom.

Politisk press att få fler dömda
Miljöåklagarna lever under politisk press, att försöka få fler dömda för illegal jakt.
Redan 2005 gjordes uttalanden i den riktningen på ett ”Seminarium om illegal jakt”, arrangerat av ”Rovdjurscentret de 5 stora” i Järvsö den 24-26 augusti.
Då samlades Naturvårdsverket, Rikskriminalpolisen, åklagarmyndigheten och Världsnaturfonden (!) tillsammans med dåvarande miljöminister Lena Sommestad, till ett tre dagar långt seminarium, där det diskuterades hur respekten för landets rovdjurspolitik skulle förbättras. Deltagarna kom då bland annat fram till att ”fler fall måste leda till åtal”.
Åklagaren ger instruktioner och direktiv till polisen som utreder det påstådda brottet.

Lösa grunder för lagföringen
Under förundersökningen gäller objektivitetsprincipen, som innebär att alla bevis måste tillvaratas, både de som är till fördel för den misstänkte och de som är till nackdel.
En förundersökning skall läggas ner om det till exempel inte går att identifiera gärningspersonen, eller om det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal.
Att på så lösa grunder, som framkom i Mora tingsrätt, låta gripa, häkta och hålla fem män frihetsberövade och åtskilda på häktet, isolerade med fulla restriktioner under 18 dagar, att neka dem att byta de offentliga försvarare, som någon annan utsett till dem när de väl förstod, att dessa advokaters jaktkunnande var lågt, att utsätta deras hem för husrannsakan och att när de väl släppts, avlyssna deras telefoner under en månad, allt baserat på mycket löst grundade misstankar, ter sig helt absurt och oerhört främmande.

Åklagarens nonchalans
Tvångsåtgärderna verkar vara mera anpassade till, att lösa allvarliga hot mot rikets säkerhet, narkotikahandel eller rent av terrorism, än till åklagarens vaga misstankar om grovt jaktbrott.
Kammaråklagare Åse Schoultz har, menar vi, genom sin uppenbara nonchalans inför de misstänktas oproportionerligt hårda behandling, genom att totalt förlita sig på naturbevakarnas bristande brottsutredande kompetens och på deras på redan färdiga åsikter baserade utsagor, inte levt upp till kraven på kompetens, gott omdöme, grundläggande empati och hänsyn till de misstänktas situation i sitt arbete.

Schoultz bör tvingas sluta som åklagare
Hur ser till exempel Justitieombudsmannen (JO) på att en åklagare sitter med en utredning om ett grovt brott på sitt bord under 2,5 år utan att ärendet läggs ned?
Vi anser, att Åse Schoultz därför snarast, av hänsyn till rättssäkerheten, bör skiljas från sitt ämbete.
Det är ett krav som givetvis även träffar de aktuella naturbevakarna på länsstyrelsen i Dalarna, och deras ansvarige chef, samt deras deltagande kollegor på länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län.

Allvarliga frågor om polisens insatser
En annan lika allvarlig fråga är följande. Hur kan polismyndigheten i Dalarna, när den väl tagit hand om utredningen från naturbevakarna, understå sig, att under hänvisning till ”bristande resurser” sitta på en utredning om påstått grovt jaktbrott i över två år?
Att bolla en utredning om ett påstått grovt brott, fram och tillbaka mellan olika avdelningar och handläggare, under så lång tid är klandervärt.
Det är en utredning, som med rådande bevisläge, borde ha lagts ned efter några månader.
Att som dalapolisen nu gör, skylla på orutinerade medarbetare och resursbrist, är oacceptabelt.

Märkliga turer kring beslagtagna vapen
Polismyndigheten i Jämtland har samtidigt spelat en märklig roll, i fråga om olika behandling av de tidigare misstänkta, i samband med beslag av deras jaktvapen.
Polismyndigheten har, trots upprepade skrivelser från två av de fem misstänkta, vägrat häva beslaget av dessa två personers jaktvapen.
Situationen för de tre övriga, vars jaktvapen återlämnats efter en rättslig prövning av polisens beslagsbeslut, skiljer sig inte från de två på annat sätt, än att dessa ej hade överklagat beslaget inom föreskriven tid.

Borde ha återlämnat vapnen
Eftersom en överprövning gjorts för beslagen av tre av de fem männens vapen, vilken resulterat i att vapnen lämnades tillbaka efter beslut av domstol, borde polismyndigheten i Jämtland följt objektivitetsprincipen och på eget initiativ beslutat återlämna jaktvapnen även till de två, vars vapen man fortfarande har i beslag.
Det är svårt att frigöra sig från misstanken att det förekommit kontakter i detta ärende, mellan handläggare inom polisen och kammaråklagaren, i Östersund. 

Ansvar bör utkrävas
Vi ser med intresse fram mot att ansvar för det inträffade verkligen utkrävs av alla de personer, som med sitt exempellösa agerande har utsatt de fem härjedalingarna för detta rättsövergrepp och lidande, i över två och ett halvt års tid.


Solveig Larsson, Karl Hedin, Thomas Wassberg, Anders Kråik, Thomas Ekberg, Christer Hansson och Björn Törnvall

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Rättsröta och oskicklighet fräter

2016-03-09 15:34

Åklagare har i regel samma anställningsvillkor som övriga statligt anställda på motsvarande nivå. För åklagare gäller till exempel LAS, och de har därutöver inget särskilt skydd mot att bli uppsagda. Åklagare är inte anställda för att driva ett visst mål, Christer B Jarlås har fel när han upprepade gånger påstår att artikelförfattarnas Solveig Larsson, Karl Hedin, Thomas Wassberg, Anders Kråik, Thomas Ekberg, Christer Hansson och Björn Törnvall krav om att åklagaren avgår innebär att Åse Schoultz blir av med sin statliga anställning. Vad författarna kräver är att Schoultz inte förordnas som åklagare – det torde finnas andra lämpliga sysslor inom rättsväsendet. Med hänsyn till vad som är känt i till exempel Lillhärdalsmålet så synes kravet absolut vara rimligt. Vi måste ta i beaktande att rättsskandalerna har duggat tätt genom åren, vilket innebär att vi inte har den rättssäkerhet som är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det räcker med att som exempel ta några stora skandaler; Lillhärdalsfallet, Quick-fallet, Palme-mordet, barnläkaren, Medanalysskandalen etc. Dessa fall har uppenbarat åklagares oskicklighet, samt stora brister vad gäller rättssäkerhet. Det finns en rimligen befogad oro för att de kända skandalerna endast är toppen på ett isberg av rättsröta. Det är självklart med hänsyn till dessa brister bekymmersamt att riksdagen lagstiftat om förberedelse till jaktbrott - en gummiparagraf som åklagare och polis uppenbart inte kan hantera på ett rättssäkert sätt. Fallen visar att det föreligger behov av att lättare kunna skilja åklagare från enskilda mål, och naturligtvis avsätta åklagare. Självklart bör en åklagare som upprepade gånger visat på bristande omdöme få avsked som åklagare. Det bör införas lagfästa strikta krav på att åklagares skicklighet och vandel prövas med jämna mellanrum, samt bör skadestånden till felaktigt åtalade vara mycket höga. Därtill bör domstolar upphöra med oskicket att i friande domar ta in formuleringar som är till den friades nackdel, och vilka formuleringar endast har till syfte att skydda åklagaren från åtal för obefogat eller falskt åtal.

22. hm

2014-12-05 10:01

Å av jägarförbundet hör man inget som vanligt.

21. Stridsberg

2014-12-03 16:32

Håller med dig om att åklagaren bör ha civilkurage.
Hade hon haft civikurage så skulle hon ha stått emot pressen ifrån vargkramarna och lagt ner åtalet.

20. Tack Hedin o Wassberg...

2014-12-03 16:32

... och ni andra som lägger ned tid och ekonomiska resurser i denna viktiga fråga.

19. Bra sammanfattning

2014-12-03 11:37

En utomordentligt stringent sammanfattning av läget i fallet.
Stor heder till Karl Hedin som backar upp de i tingsrätten frikända personerna.
Beklagligt att Schoultz tänker överklaga. Hon har också satt igång en utredning beträffande en §-28-skjutning.

18. Uffe!

2014-12-03 08:48

Jag kan delvis hålla med dig, men en titel som miljöåklagare ska vara ur ett större perspektiv - hur många miljöbrott begås inte av företag, olje- och kemikalieutsläpp, vanvård av djur och skog, livsmiljö (utarmning av boendevillkor på landsbygd - du vet vad som avses om du tänker till en smula...) och mycket annat.
Att lägga den enorma tid - på att driva en fråga om påstådd vargjakt med som alla nu vet ytterst svaga bevis/indicier är en rättsskandal och inget annat. Fansenfallet har inget med detta göra. OCH jag uppskattar inte heller djurplågeri oavsett vilket djur det gäller. Nej, döp om ämbetet till Officiell Vargåklagare Med Rätt Att Åtala Hur Som Helst (OVMMRAÅHSH).

17. Skandal

2014-12-03 08:47

Det är skamligt hur detta har sköts.
I Sverige så skall man kunna lita på rättssystemet, men denna cirkus har visat ännu en gång att vissa är inte lämpliga för sitt yrke. Hon bör avgå med omedelbar verkan.

16. Stöttar författarna till 100%

2014-12-03 08:47

Stöttar denna debatt artikel fullt ut, åklagaren utgör en rättsrisk för främst Dalarna men även Sverige.

15. Märkliga tankegångar

2014-12-03 08:47

Försöker herr Stridsberg att få dessa fem skyldiga till något brott, bara för att en hovrätt dömt någon annan person skyldig i ett helt annat brottmål? Ett mål där jag själv tvivlar starkt på att en korrekt dom har utdömts.
Dessutom ska vi i dessa jaktmål betrakta misstänkta som skyldiga till dess att dom friats av minst hovrätt men helst av högsta domstolen. Märkligt...

I alla övriga mål i Sverige brukar den misstänkte betraktas som oskyldig till dess han dömts av en domstol samt att domen vunnet laga kraft.

Nej jag håller till fullo med de som undertecknat artikeln. Ge åklagaren och alla övriga inblandade i denna rättsskandal sparken. Omedelbart!

14. Äntligen ett klokt inlägg

2014-12-03 08:46

Det är dags att myndigheterna inser vad som pågår i Sverige. Ge allmogen sina rättigheter åter.

13. Hopp över ån

2014-12-03 08:45

Kommer inte bli aktuellt här. Bra artikel.

12. Uffe Stridsberg

2014-12-03 08:44

Ja i Fansen fanns det en död Varg, en skadad skoter tydliga spår av förföljande i snön. I ett sånt fall är det väl ganska tydligt att nått skett eller hur? Men i ett sånt här fall där ingen död varg finns, inget förföljande har skett och där två män är helt obeväpnade och två stycken har obrukbara vapen samt att den femte personen befinner sig 12 km därifrån utan kontaktmöjlighet med dom andra fyra, och tingsrätten är helt enig om deras oskuld, då anser dom allra flesta att detta inte bör drivas vidare.
Därför så måste Åse S lägga prestigen åt sidan och se sig besegrad och sluta leka med skattepengar i syfte att driva sin och rovdjursvännernas totala övertygelse om att alla jägare är potentiella tjuvjägare! Vilket enligt BRÅs utredningar visar att dom istället tillhör samhällets topp vad gäller laglighet.
Vad anbelangar narkotikabrott som jag skrev om så menar jag att i dom fallen förekommer det hot många gånger och då behövs det en åklagare med kurage!

11. Hans -Ove Hansson

2014-12-02 17:47

Låt rättvisan ha sin gång, Hans-Ove! Det krävdes att Fansenmålet drevs till hovrätt för att få skoterföraren fälld. Därför är det en bra rättsordning att en tingsrättsdom kan överprövas. Grovt jaktbrott ligger relativt högt på straffskalan och jag förstår inte varför Hansson blandar in narkotikabrott i detta. Jaktbrott är svårbevisade brott eftersom det, märkligt nog, är sällan någon som sett eller hört något. Rovdjursutredningar har visat att jaktbrott mot rovdjur är omfattande och därför ska vi vara tacksam att det finns åklagare som kraftfullt kan driva mål när det gäller sådana brott. Blir de åtalade friade i hovrätten ska de betraktas som oskyldiga, blir de fällda är de skyldiga. Till HD kommer målet sannolikt inte att gå.

10. Gott arbete

2014-12-02 17:43

Skulle vilja som så många andra tack för detta fina engagemang som finns för att driva sådana här frågor. Dock tror jag det inte finns något intresse att hitta någon/några ansvariga hos vare sig länsstyrelsen eller polisväsendet.

9. Ulf Stridsberg

2014-12-02 16:40

Kan hålla med om att en åklagare bör ha civilkurage, men då i mål som handlar om hot, narkotika kriminella organisationer mm. Men att som hon nu gör tar detta ärende vidare handlar bara om prestige, absolut inget annat, när hon väckte åtal för dessa 5 män, på grunder som är tunnare än första nyisen och dessutom uppbackad av naturbevakarna ifrån Dalarna som ser en misstänkt i varje bil som trafikerar vägarna i Södra delen av Lillhärdal, samt att någon ifrån bevakaresidan måste ha läckt information redan vid gripandet till SRF om dom 5 männen, så till den grad att personer i Lillhärdal med samma födelseår blir uthängda på SRFs Facebooksida. Dessa Naturbevakare bör med omedelbar verkan sätta sina platser till förfogande, även så Åse S. Och det ni läser är bara skummet av hur illa dom blivit behandlade under dessa 2,5 år, det finns mycket mer. Att sen Miljöåklagaren får leda polisens orutinerade utredare i det aktuella fallet är märkligt, det normala är väl att Polisen utreder och lägger fram sin utredning vad gäller bevis med mera till åklagaren??? Att du Ulf Stridsberg slår på trumman för en sån utredning samt för den aktuella miljöåklagaren är för mig som släppa dopingen fri inom idrotten, (allt fusk är tillåtet bara det främjar ens egna intressen.)

8. En god ting från USA

2014-12-02 16:00

Där er minst en god ting att lära från rättssystemet i USA - et system jag ofta inta tycker er bra. Det er att om någon råkar ut for en sådan behandling som dom 5 friade så kan dom få en ersättning där er så pass stor att politikerna bry sig om saken. Om Staten nu fick betala dom 5 friade 10 per gubbe millioner i ersättning så skulle Åse Schoultz snart leta efter nytt jobb. Fast som det er nu koster det inta något att röva livskvaliteten från 5 människor i 2,5 år.

7. Mycket bra!!

2014-12-02 16:00

Tryck nu på med vidare agerande för att få ansvar utkrävt så att de ansvariga med Åse i spetsen, befrias från sina tjänster.

6. Heja Wassberg

2014-12-02 15:59

Heja Wassberg och alla, kör på.

5. Åklagare med kurage

2014-12-02 15:58

Vi ska vara rädd om en åklagare som har kurage att driva jaktbrottsmål ända till Hovrätt. Utan en åklagare som Åse Schoultz hade gärningsmännen som stod för svinerierna på sjön Fansen kanske fortfarande varit verksamma i vargskogen. Vill verkligen någon det?

4. Ta strid

2014-12-02 15:23

Gott att någon står upp mot Inkompetensen hos våra myndigheter.

3. Vågar ta strid

2014-12-02 15:18

Det är tur att det ännu finns människor med kurage i och som vågar stå upp mot staten och rättsväsendet.

2. Instämmer till fullo!

2014-12-02 15:18

Dock borde klandret och kravet på att skiljas från sina uppdrag/anställningar breddas till såväl naturbevakare som deras arbetsgivare, polis och andra personer och myndigheter som haft sina fingrar i denna smutsiga kontaminerade syltburk. Skamligt är ett ord som inte räcker till men insikt verkar inte vara ett framträdande drag hos delar av rättsväsendet.

1. Otroligt bra...

2014-12-02 15:17

....skrivet. Nu får vi verkligen hoppas att uppräknade personerna blir av med jobben, för så här kan vi inte ha det.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons