• Allmogejakt

Jakten med hund hotas

DebattPublicerad: 2011-09-22 17:26

Sedan licensjakten blev ett faktum fanns ett litet hopp för framtiden. Men nu börjar man misströsta. Först slopas licensjakten. Sedan, utan att blinka, slopas taket för antalet vargar i Sverige. Nu får det räcka!

Framtiden är solklar på en punkt. Löshundsjakten kommer att bli en skärva av vad den en gång har varit. Många kopplar sin hund för gott. Några säger att de vägrar sluta. Från bägges synpunkter är väl det helt okej. Å ena sidan vill man ju inte riskera sin hund. Å andra sidan vill man ju inte ”plåga” en hund, vars största syfte är att jaga.
Personligen söker jag mig bort från de osäkraste markerna, och försöker hitta något säkrare områden till att släppa min hund. Men det är som synes endast en tidsfråga innan det går att vara säker mot rovdjursangrepp även på den marken.

Fågeljakt kräver hund
Att sluta jaga är inte ett alternativ. Som fågeljägare har jag inte möjligheten att jag utan hund.
Jag är mycket orolig för att min bäste kamrat skall hamna i trångmål med någon varg. Så jag är inte främmande för att resa många mil, för att hitta säkrare marker.
Detta resande leder till att det blir långt mellan jakterna.
Jakten håller på att gå bakåt i tiden, som det var på 1400- till 1600-talet. Då handlade jakten till ganska stor del om fällfångst och snaror, då man också utsatte vilt för ett större lidande.
När man söker alternativa jaktmetoder finner man ganska få alternativ till jakt med hund. Hur ska eftersök av trafikskadat vilt klaras utan hund?
Att regeringen nu totalt målat in sig i ett hörn torde vara ett faktum utan tvivel.

De får betala priset
Regeringen står och skakar på tröskeln till EU-domstolen, medan de för brinnande livet försöker släta över vad licensjakten på varg bidragit till. De som får betala priset för detta är jägarna, fäbodbrukarna, tamboskapsägare och andra som direkt berörs av varg.
De får nu ännu en gång känna sig grundlurade på vad som lovats när det gäller vargförvaltningen.
Taket på max 210 vargar är slopat tillsammans med löftet att vargstammen skulle förvaltas genom licensjakt.
Det enda man försöker flörta med är att skyddsjakten skall utökas. Men jag tror nog alla vet hur det blir med den saken.
Det som retar mest är hur snabbt man tog bort allt som lovats landsbygden. Tydligare exempel på att vi nu styrs från Bryssel finns nog inte.

Flytten av vargar fortsätter
Samtidigt fortsätter försöken att flytta in nya vargar, trots att ingen på landsbygden vill ha dem!
Vad görs för att kompensera de problem som uppstår för de som faktiskt tvingas att leva med varg?
En slant i handen är vad man får i bästa fall, när man råkat ut för vargangrepp.
• Hur länge skall vi tillåta att vissa av våra ”största” förbund ”förhandlar” med en regering, som ändå inte håller måttet när det väl gäller?
• Hur många skall behöva inse hur det verkligen är att leva med vargen, innan något händer för att ändra politiken?
• Hur många generationer framåt kommer att svära över vår flata handlingskraft i vargfrågan?
• Hur många år till dröjer det innan ordet landsbygd förknippas med en öde bygd?
• Hur många månader går det innan renbeteslandet inte längre är att beteckna som fredad mark?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. naturen ska brukas, inte endast betraktas

2011-09-28 08:23

och det är något som verkar vara en främmande tanke för dig Rikard. Många av er som vill att vi, eller en liten del av vår befolkning, ska tvingas leva med stora rovdjur i en omfattning som inte står i proportion till de ytor de lever på, vill att naturen ska "sköta sig själv", människan ska inte lägga sig i. Men människan är ju en del av naturen och vi som lever på landsbygden lever närmast och mest i samklang med naturen. En gång kämpade man för att slippa vargen, varför tror du?? Du liksom många andra som vill ha stora rovviltstammar har ingen respekt för andra människor. Själv undrar jag hela tiden hur ni som lever i vargrevir ska klara av att leva kvar, det är dags för uppror och jag med många ställer gärna upp!

7. Foxen #6

2011-09-26 21:47

OK, så en majoritet av Sveiges befolkning, EU, och världssamfunden är en klick extremister?

Nej, att vilja värna alla arters rätt att få leva i livskraftiga populationer är en väl förankrad åsikt. Att däremot vilja utrota ett stort rovdjur är en extrem åsikt som aldrig kommer få något gehör i de breda leden.

Din syn på natur som något vi kan misshandla hur vi vill var välrepresenterad en gång i tiden. Men som tur är har inskränktheten minskat till förmån för Jordens alla arter.

6. Rickard #4

2011-09-24 18:38

Demokrati???? när har vi fått röstat om varg eller inte varg? Det har varit en lite klick extremister som fått leka helt fritt med att experimenterat i våran lansbygd.

5. Inte demokkrati, Rickard

2011-09-23 10:36

Om min herre läser på lite så kan jag upplysa att Järven har ökat betydligt senaste år, även föryngringar i skogslandet, vi har dessutom Europas tätaste Lodjursstamm, trots licensjakten, och vargen ökakr med ca 19% årligen under flera år,björnen ska vi inte ens tala om, ligger 3ggr högre är riksdagens mål, vad gnäller Du om?

Sedan är det inte demokrati att t.ex. Värmland i stort sett hyser hälften av landets vargpopulation som ska vara utspridd över hela landet (undantaget föryngring i renbetesland) och en politisk målsättning på mellan 2-3 kullar per år, inte 14 som det har fötts senaste året. Räkna inte med att vi kommer att gå med på denna snedfördelning, Vi vill inte vara en försöksstation till en klick människor som tydligen finner njutning i att vargen ställer till otrygghet för människor, omöjliggör jakt med hund och massakerar där dom plågar och dödar boskap och sänker viltstammarna för oss.

Vi ser verkligheten inpå våra knutar, det gör inte Du,för Du blundar för problematiken, men nu börjar det mullra från alla håll och kanter som Du kanse själv kan se, så den lilla klick Du pratar om är 1000falds större än Du tror.

4. Demokrati

2011-09-23 08:31

Ja, vi låter en lite klick varghatare bestämma vilka arter vi ska låta leva så får majoriteten finna sig i att varg, lo, järv, skogsmård med flera utrotas. Det är demokrati!

Redaktionen, är det verkligen OK att kalla människor för naturmuppar i detta forum? Själv skulle jag aldrig välja att kalla varghatare för jägarmuppar eller mördare...

3. Väl talat!

2011-09-22 21:22

Dessutom är kostnaderna skyhöga: Politikerna har talat om 100-200 miljoner per år för "vargförvaltningen". Men den största kostnaden mörkar man. Det är stängslingen och underhåll (slyröjning under eltrådar). 15000 fårgårdar omges av ca 60 miljoner meter stängsel. Den verkliga kostnade för att bygga rovstängsel är 85-100 kr/meter. Arbete + material, det ger den nätta lilla summan av 5,1 miljarder kronor. Och då finna ändå ingen lösning för fäboddriften. Därtill kommer slyröjning under sommaren för att stängslet ska fungera: 18 kr/meter/år blir en miljard i driftkostnad varje år. Och efter fem år behöver stängslen förnyas igen...
Att rovdjurspolitiken är på väg in i en återvändsgränd med expressfart är det ingen som behöver tvivla på!

2. Enda räddningen.Lämna EU

2011-09-22 21:22

Det anses vara fult att vara Svensk,att hålla på Svensk kultur och Svenska värderingar.Vi har överlåtit till andra Länder,folk från andra kulturer hur vi skall leva.I början av vårt EU-medlemskap förbjöds Morkulle jakten,en gammal oförarglig jakttradition.Fäbodbruk har omöjliggjorts,en urgammal svensk tradition.Jakt med löshund är numer omöjlig,vilket gör att gamla Svenska jakthundsraser kommer att försvinna.Många jaktprov har fått ställas in på grund av risk för att hundarna blir anfallna av varg.Jaktproven är ett måste för att få sunda jakthundsraser.Lista kan göras lång över hur andra länder tycker vi skall leva våra liv.
Om ni hittar ett politiskt parti som vill ta oss ur EU,rösta då på det partiet nästa val.Vad partierna i övrigt hittar på är en ganska likartad röra.

1. Upp till oss själva

2011-09-22 21:21

När det inte finns demokrati bakom besluten, typ överitteri från andra länder som påtvingar ett annat land deras syn och intresse, och att man inte från regeringen går ut och folkomröstar i en sån infekterad men ack så viktig fråga, så anser jag att det får bli ett uppror. Vid eventuell lagförning så åberoppas politisk fånge, där vi inte får vara med och bestämma om våran egen situation!!!
Jag viker aldrig ner mej för naturmuppar som kränker mina rättigheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB