• Allmogejakt

Morkulljakten och Jägareförbundet

DebattPublicerad: 2008-12-09 09:48

I en i övrigt intressant artikel i Svensk Jakt nr 12, 2008 rubricerad ”Två år efter valet” om hur regeringen har uppfyllt vallöftena till jägarna vid mandattidens ”halvtid”, sägs om den ännu inte återinförda sommarjakten på morkulla:
 
Ännu ingen morkulljakt. Före valet kunde både moderaterna, centern och kristdemokraterna tänka sig att återinföra sommarjakten på sträckande morkullhanar. Någon sådan har det inte blivit. Hela frågan verkar att ha tappat fart och sommarjakten finns, trots årsmötesbeslut, inte ens med i Jägareförbundets nya förslag om ändrade jakttider. Att det inte gör det motiveras med att vårjakten på morkulla i Ungern och Österrike för närvarande granskas av EU och att resultatet blir avgörande för Jägareförbundets agerande.”
 
Vad är detta, om inte ännu ett exempel på Jägareförbundets märkliga sätt att företräda sina medlemmars intressen?
Varför skall jägarnas största ”intresseförening” i Sverige sitta tyst och ”strategiskt” avvakta vad EU säger, innan man kan tänka sig, att till de svenska politikerna med kraft och kunskap framföra kravet om en återinförd sommarjakt på sträckande morkullshanar?
Det är en traditionell svensk jakt, vars påverkan på stammen helt saknar betydelse. Det är något som visades klart i Jonas Lemmels fina undersökning, bekostad av Jägareförbundets medlemmar. Förbundet torde därmed ha ett betydligt bättre faktaunderlag i frågan, än någonsin politikerna eller deras byråkrater i EU.
Förbundet missade ju helt bevakningen av frågan när Margareta Winberg ursprungligen lurade oss på sommarjakten.
Varför denna fortsatta rädsla eller tvekan att agera gentemot de för frågan i Sverige faktiskt ansvariga politikerna?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Synonym: Saknar Morkullejakten.

2008-12-12 17:14

Läs på din läxa. 40 anställda på Östermalma + 40 jaktvårdskonsulenter och sedan alla kretsanställda, blir säkert minst 100-tal. Sedan kan tilläggas, spy galla det uttrycket får du stå för, jag känner mej då inte träffad, på något sätt.

13. Regeringsavslag

2008-12-11 09:33

Jägarnas Riksförbund har under de senaste åren fått avslag på två hemställanden om återinförande av morkullejakten. Även gällande jakt på korp och skarv. Regeringen hänvisar till EU:s fåhelhabitat.
Tyvärr ger inte Jägarnas Riksförbunds arbete samma respons i massmedia, men det innebär inte att arbetet slutar. Avdelningarna och dess medlemmar arbetar lokalt, distriktsstyrelserna regionalt och förbundsstyrelsen centralt och samtliga med varierande framgång. Men många bäckar små o.s.v.

12. Det blir väl...

2008-12-11 09:33

...med striden om morkullejakten som alltid när Jägareförbundet är inblandat. Man slickar uppåt och tror att ministrarna ska säga ja när de går upp i brygga. Glöm Jägareförbundet som företrädare för oss jägare.
Med fjäskande bakom stängda dörrar når vi ingenstans, sedan får Jägareförbundet ha hur stora resurser och jobba hur hårt som helst.

11. Falco, varför skulle frågan vara "Utagerad"?

2008-12-11 09:33

Morkullsjakten regleras främst av paragraf 7 med för arten aktuell bilaga 2 del 1 i EU:s "Fågeldirektiv" (79/409/EEG med bilagor).

Du skriver att "OM jakt skall tillåtas under häckningstid får det inte finnas några alternativa jakttider under säsongen. För Sveriges del innebär detta att undantag ej kan tillåtas eftersom morkulla finns kvar i hela sitt utbredningsområde vid och efter småviltjaktens start i slutet av augusti."

Jag hittar inte något i "Fågeldirektivet" om detta, vilket regelverk grundar du ditt citerade uttalande på? Varför skulle inte gällande nationella jaktregler för morkulla i så fall kunna anpassas, för att undanröja detta eventuella hinder? Jag tror nog att ett återinförande av "jakten på flyktspelande morkullshanar" är efterfrågad av så många, att frågan inte alls är "utagerad".

10. Gnäll och åter gnäll

2008-12-11 09:32

Moose - jag håller inte med dig på något sätt. Det finns heller inte hundratals anställda inom Svenska Jägareförbundet som du skriver, det kan jag lova dig.
Jag själv deltog i morkulleinventeringen när den genomfördes. Det är väl mitt bidrag så långt. Jag sitter dock inte med klåfingriga fingrar fraför tangentbordet och spyr galla på dem som jag av någon anledning anser ska sköta mina önskemål, trots att jag inte ens är medlem.
Över huvud taget tycker jag att det bara kritiseras på denna hemsida. Man brukar säga att det är lätt att vara desktruktiv men vårt att vara konstruktiv. Sällan har det passat så bra som på ett stort antal av dem som skriver här.
Visst finns det två jägarförbund, och det tycker jag faktiskt är bra. Men det mindre förbundets största uppgift borde väl inte vara att klanka på det större, som är fallet i dag. Jag kan inte för mitt liv inte heller förstå om medlemmarna i Jägarnas Riksförbund tycker det är bra. Vore det inte bättre om Jägarnas Riksförbund stred för sin sak mot de som faktiskt är deras fiende?
Sluta gnälla och gör något konstruktivt!

9. Utagerad fråga

2008-12-10 10:43

Att jakt på flyktspelande morkulla ej återinförts är ingen tillfällighet, trots borgerlighetens flirt med vissa intressegrupper före valet. Det beror på en nymornad insikt i det bindande regelverk som finns i fågeldirektivet och som redan fått några medlemsländer fällda på grund av felaktig tillämpning av jakttider.
Nationella politiker syns ibland i sin populistiska iver att värva röster i valtider och, i synnerhet när de inte är i ansvarsposition, att glömma anledningen till fågeldirekivets tillkomst. Nämligen att, inom EU, synkronisera synen på vad som är jaktbara arter och vilka jakttider som skall gälla inom medlemsländerna.
Morkulla finns dock bland de arter där jakttider kan avgöras på nationell nivå, men (och detta är avgörande!!) OM jakt skall tillåtas under häckningstid får det inte finnas några alternativa jakttider under säsongen.
För Sveriges del innebär detta att undantag ej kan tillåtas eftersom morkulla finns kvar i hela sitt utbredningsområde vid och efter småviltjaktens start i slutet av augusti.
Frågan om sommarjakt på morkulla torde alltså vara utagerad och meningslös att driva.

8. Nej, jag skämtar inte!

2008-12-10 09:57

Visst är det så, att Svenska Jägareförbundet arbetat mycket för att återinföra morkullsjakten, säkert mer än alla andra organisationer. Ingen jägarorganisation i landet är så stor och har så bra kunskap om sommarjaktens inverkan på morkullan, som Svenska Jägareförbundet. Därför vill jag se ett i frågan internationellt och nationellt aktivt Svenska Jägareförbundet, inte ett "strategiskt" avvaktande.

Måste jag företräda Jägarnas Riksförbund bara för att de, för övrigt som enda "jägarförbund" på sin föredömligt aktiva och för alla öppna webbsida, publicerar mina egna tankar i olika jaktfrågor? Jag företräder inget förbund med mina inlägg, gör ni andra det? I så fall vilket undrar jag?

Självklart blir våra intressen bättre representerade, om vi alla i huvudfrågorna håller samman mot jaktmotståndare och röstfiskande politiker. Samtidigt tror jag, att olika åsikter om hur vi kan nå våra gemensamma mål berikar debatten och håller de två förbunden alerta. Det finns utrymme för bägge!

Det är helt klart att vi inte kommer att få tillbaka någon sommarjakt på morkulla om vi inte fortsätter att bearbeta våra politiker, både från Svenska Jägareförbundet och från Jägarnas Riksförbund!

Svenska Jägareförbundet berömmer sig av, att vara ensamma i Sverige om att kunna påverka i jaktfrågor internationellt, här är ett område där deras gedigna kunskaper verkligen borde kunna göra nytta för oss i EU. Vad gör de idag?

Att även försöka på nytt, med att påverka de ytterst ansvariga, politikerna i Sverige kanske är fel fokus, det får väl framtiden utvisa.

7. Dem det berör

2008-12-10 09:56

Håller fullständigt med Björn, ordspråket "går som katten kring het gröt" stämmer väldig bra på Jägarförbundet. De har både pengar och material för att agera i frågan, sedan har de väl 100-tal anställda som behöver sysselsättning och inte som lobbyister.
Jägarnas Riksförbunds personal är väl ett fåtal jämförelsevis, men dessa gör ändå ett fullgott arbete.
Vad gör du, under synonymen, "saknar morkullejakten"?
Till sist, Bjärven - har du inte förstått att Jägarnas Riksförbund har tillkommit på grund av Svenska Jägareförbundets synder? I Blekinge, tror jag att det var, hade de ett talesätt "örnen har störtat och tjädern har lyft". Allt handlar om konkurrens, även när det gäller medlemmar.

6. Det gäller...

2008-12-10 09:55

...att sopa framför sin egen dörr i första hand.
Har inte hört att JRF propagerar denna fråga med större engagemang.

5. Sommarjakt på morkulla återkommer aldrig.

2008-12-09 14:09

Inse att frågan är död. Jakt på lokalt flyktspelande morkulla sommartid kommer aldrig att införas igen i Sverige.
Flyttsträcker gör den nattetid på senhösten och då är inga morkullejägare ute.

4. Enkelt...

2008-12-09 14:08

...precis samma som med vargjakt, EU tyckte det var OK i Finland och då är det dags att driva det även i Sverige.
Sverige har att rätta sig efter EU-domar inom alla områden.
Om det blir positivt med morkulljakt i Österrrike blir det lättare att få gehör i Sverige, genom att hänvisa till EU, svenska politiker blir ju lätt lite fjolliga om någon säger EU, vi ska ju jämt vara duktigast i klassen...
Politiken är ju som den är.
Det som föreslås i artikeln är ju prövat, men man har tidigare inte lyckats fast man hänvisat till Lemels undersökning, politikerna har då hänvisat till EU. Sedan kan man ju tycka vad man vill om det, men vi kan inte blunda för verkligheten även om vi inte gillar den.

3. Fel fokus!

2008-12-09 14:07

Vem behöver jaktmotståndare...när vi har två jägarförbund som fokuserar på att hacka på varandra för att ta kortsiktiga poäng?

2. Bra av jägareförbundet.

2008-12-09 14:05

Förmodligen blir det ok för Ungern. Då är det klart med jakt i Sverige också.
JRF kanske vill pressa på som i vargfrågan med miljöministern och förstöra för jägarna igen?

1. Skämtar du, Tönvall?

2008-12-09 14:04

Det finns väl knappt någon jaktform som Jägareförbundet arbetat så hårt för att få tillbaka som morkullejakten. Och det arbetet kommer att fortsätta, var så säker.
På vilket sätt arbetar Jägarnas riksförbund för att vi ska få tillbaka sommarjakten på morkulla? Jag frågar av den enda anledningen att jag läser ditt inlägg på denna hemsida och då torde du väl vara mer nöjd mer det arbete som Jägarnas riksförbund lagt ner i denna fråga.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons