• Allmogejakt

Obegripligt med 270 vargar

DebattPublicerad: 2013-12-17 13:46

Med tanke på att det faktiskt finns en genetisk förnyelse av vargstammen i Sverige hade det varit logiskt att sätta referensvärdet för vargstammen på 170 vargar – den lägre nivån i intervallet för gynnsam bevarandestatus. Hur Naturvårdsverket kan lägga referensvärdet för de kommande sex åren på 270 vargar är för oss obegripligt, skriver Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Naturvårdsverket kom i dagarna ut med vad de beslutat ska vara referensvärden för de stora rovdjuren. De flesta värdena är lagda på den övre gränsen som riksdagen fastställde till gynnsam bevarandestatus (GYBS). Enda undantaget är lodjuren.

Jägarnas Riksförbunds inställning till varg är välkänd för de flesta – vi kan inte ha frilevande varg.

Riksdagen har fattat det beslut de har fattat och vi har att rätta oss efter det, men kommer naturligtvis att arbeta vidare på demokratisk väg för att försöka uppnå vårt mål.


Gäller mot EU i sex år
Referensvärdet ska bestämmas av Naturvårdsverket enligt propositionen som blev antagen. Referensvärdet ska rapporteras till EU för Sveriges del 2013 och nästa gång 2019. Referensvärdet gäller alltså mot EU i sex år. Tilläggas bör att Naturvårdsverket har möjlighet till årsskiftet att justera siffrorna.

Om vi tittar på referensvärdet för vargen har Naturvårdsverket beslutat lägga detta på 270 varg. Om vi tittar i propositionen beslutades intervallet för varg (GYBS) till mellan 170 och 270 vargar. Även denna siffra är tagen med stor marginal.


Valpar med “nya” gener ett krav
Förutsättningarna för dessa värden är att en ”ny” varg reproducerar sig var femte år.

I propositionen anges vidare att snittet från 2002 och framåt är 1,7 individer per generation (fem år) men att under de senaste 5 åren har fyra vargar kommit in i den svenska populationen och reproducerat sig.

Här kommer också de två invandrade vargarna som flyttades till Tiveden in i dessa beräkningar. Det har konstaterats att de har fått avkommor. Dessa avkommor ger ny genetik till den vargstam som finns i Sverige.


Vargarna mår bra och förökar sig
Nu är inte genetiken något som vi från JRF anser ha så stor vikt då vi inte jämfört med andra populationer i världen kan se tecken på inavelsdepression i Sverige. Vargarna i Sverige mår bra och förökar sig framgångsrikt. Men den genetiska förstärkningen är en utgångspunkt i propositionen.

Hur då Naturvårdsverket kan lägga referensvärdet för de kommande sex åren på 270 vargar med dessa data är för oss obegripligt.

Om det nu är ett värde som ska gälla i sex år borde Naturvårdsverket logiskt sett med de data som finns lägga sig på 170 i referensvärde för att sedan om sex år kunna justera det värdet om det är nödvändigt.

 

Per Wanström, generalsekreterare Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Vad var det jag sa?

2013-12-20 08:17

480-30=450=NV matematik.
Ett riksdagsbeslut om 270 vargar som referensvärde betyder inte ett dugg.

20. Fokusera på problemen...

2013-12-19 09:45

dvs rovdjursskadorna. Antalet döda får, hundar, renar mm. Då kan man möjligen vinna opinionskriget mot sekterna.
Att gråta över en siffra som för den oinvigde inte låter särskilt hög tjänar knappast något till. Enda fördelen med siffran är den möjliggör en självständig svensk rovdjursförvaltning. Att vinna opinionskriget blir då ännu viktigare. Detta är mycket klokare än att gå ur EU, ta ner månen eller något annat som inte heller påverkar vargstammen eller rovdjurstrycket för den delan. Den/de som vinner opinionen påverkar politikerna och politikerna påverkar myndigheternas GDar som sedan sätter krav på sina anställda. Allt enligt principen katten på råttan. råttan på repet osv. Och allt i demokratisk ordning!

19. Tycker

2013-12-19 08:30

Tycker att man ska flytta fokus på antal individer till ekonomi. Allt annat styrs efter budget det bör även vargen vara med i eller finns det obegränsat i den frågan. Nej korten på bordet vad kostar vargen skattebetalarna. Den verkar vara viktigare än människor som blir utförsäkrade och hamnar mellan stolarna. Vargen har blivit viktigare.

18. @Stockholmaren

2013-12-18 17:48

Maila ditt inlägg till Bengt- Anders Johansson! Ju fler vi blir som påpekar detta desto bättre är det.

17. Jovisst Kerstin Fredin, (det var ett tag se´n).

2013-12-18 17:47

Men med den erfarenhet vi har av hur NV räknar så kommer det alltid att finnas en marginal på drygt 100 vargar till referensvärdet.
Vad referensintervallet har stått för har varit glasklart från början, för mig i alla fall.
För SRF, SNF och WWF däremot har det uppenbarligen inte varit det, om man läser alla hysteriska yttranden om masslakt, halvering av rovdjursstammarna och andra horribla överdrifter.
Att regeringen har skött detta klantigt i sju år kan vi däremot vara eniga om.
Jag vidhåller att vi aldrig kommer komma under 380 vargar som är NV:s högst egna referensvärde.
Ett riksdagsbeslut är ju som en talesman för SRF sa inget att fästa sig vid och det har han ju uppenbarligen rätt i.

16. Så här blir det...

2013-12-18 17:46

lätt när bevarande myndighet vill skydda sitt " livsverk ".
Parplyorg. under NVV är densamma som tidigare med samma ideologi, så vad är att vänta ?
Möjligtvis inventerings resultatet för vinterns spårningar.
Jag sätter en tia på : 269 st !
Förresten, God Jul på Er.

15. Maximera skador och kostnader

2013-12-18 14:30

Naturvårdsverket vill maximera skadorna och kostnaderna för alla. Detta verk drivs av ekofascistisk ideologi där drabbade människor ska straffas så mycket som möjligt. Man vill visa sin makt över folket i busken och naturligtvis även över sina politiska motståndare. Sannolikt befolkas Naturvårdsverket till än större andel av V och MP anhängare än media.
Det är ett skamligt och
avskyvärt beteende som måste stävjas. Enda sättet att uppnå en bättre situation är att frånta Naturvårdsverket ansvaret för dessa frågor som de helt uppenbart missbrukar och ge det till en viltvårdsmyndighet med en mer balanserad personal.
Återigen; Sverige MÅSTE ändra rekryteringsprocessen till myndigheterna.

14. Är det inte ganska självklart Björn Isaksson…..

2013-12-18 14:18

…..att det måste finnas fler än 270 vargar om inte antalet 270 ska riskera att underskridas under någon del av året?

Det måste ju finnas så många att de täcker upp för all dödlighet under året, och då inkluderat dödlighet vid eventuell licensjakt.

Som jag ser problemet så är det att det – på båda sidor - har florerat en oändlig massa missuppfattningar om vad referensintervallen egentligen står för. Det är först efter att NVV bestämt GYBS för de olika arterna och verkligheten blivit klar för fler – som Lena Ek går ut med en förklaring.
http://op.se/opinion/debatt/1.6595238-ny-era-i-svensk-rovdjurspolitik

13. Varför behövs hängslen och livremmar

2013-12-18 10:44

I min värld ser jag inte behovet av ytterligare påslag på referensvärdet. Hamnar man under så ska den adaptiva förvaltningen bli mer restriktiva med skyddsjakt/licensjakt. Så att man under 1-2 år kommer upp till referensvärdet igen. Sen finns det ju inget som säger att man ska ligga på referensvärdet. Vi har 3000 björnar idag och referensvärde på 1400. Det ger oss möjlighet till ökad licensjakt men inget hindrar oss att ligga kvar på 3000 eller till och med öka den. Men det behövs inga skyddszoner runt referensvärdet för GYBS. Hamnar man under ska den adaptiva förvaltningen agera så att numerären ökar igen.

12. Är sunt förnuft förbjudet PerB?

2013-12-18 09:11

Riksdagen har angett ett intervall för GYBS då det inte är ett matematiskt exakt värde. Tyvärr så medföljer med vår hobbypopulation av varg ett antal nackdelar och direkta kostnader. Därför vore det naturligt att lägga sig lågt i intervallet till att börja med. Den adaptiva förvaltningen innebär ju att man kan höja GYBS om det visar sig önskvärt. Glöm inte att vi startade med tre vargar. Skulle de dö ut, vilket är lika sannolikt som att vi kan utrota brunråttan, finns det några hundra tusen med samma genetiska uppsättning på andra sidan Östersjön.

11. Per B

2013-12-18 09:11

Jag vet inte om du är samme man som jag haft intensiva, och givande ska sägas, diskussioner med på SJFs blogg.

270 är inte problemet, där är vi helt eniga om att det ligger inom det intervall som riksdagen beslutat. Lite osmart att välja max om man vill ha bred acceptans för politiken bland de som ska ha vargarna i sin vardag. Men det har ju som bekant aldrig bekymrat NV.
Problemet är hur NV räknar, har räknat och kommer att räkna. Se mitt förra inlägg.
Jag törs garantera att vi aldrig kommer att mindre än 380 vargar med NV:s sätt att räkna.

10. Nej då, fullt begripligt.

2013-12-18 07:53

NV har sitt egna GYBS på 380 vargar som stockholmsgenetikerna räknat fram.
Med 270 vargar, borträkning av senaste föryngring och lite säkerhetsmarginal samt reservationer för skydds jakt kommer aldrig att kommaunder 380 vargar.
Det har hela tiden varit NVs mål.
Enkel matematik.

9. Detta säger Lena Ek

2013-12-18 07:52

Såhär skriver Lena Ek om referensvärdet på sin blogg: ”Inget i de nya målen berör kraftiga begränsningar av stammarna. De bygger istället på att behålla gynnsam bevarandestatus, som är ett mål för förvaltningen som inte får underskridas.”

Notera särskilt ”…som inte får underskridas.”

Nu har NVV satt ett referensvärde för gynnsam bevarandestatus inom det intervall som regering och riksdag beslutade. De följer även övriga instruktioner som de fått, inklusive det som Lena Ek uttryckt i citatet ovan, nämligen att referensvärdet är ett mål för förvaltningen som inte får underskridas.

Så alla ni som klagar på Naturvårdsverket: Klaga inte på den som helt enkelt följer de instruktioner de fått, klaga istället på den som gett instruktionerna.

8. Lyssna på Maria Ågren

2013-12-18 07:52

Webbradioinslaget på Svensk Jakt är skrämmande. Ågren verkar knappt veta vad hon pratar om. Hon förstår defnitivt inte skillnaden mellan Minsta Livskraftiga Population och Gynnsam Bevarandestatus. Men det framgår klart att NVV kommer att göra allt för att bromsa en meningsfull begränsande jakt. Hoppas att JRF går i spetsen för bojkott av gratisjakt på varg. Politiker förstår bara två saker. Pengar och röster.

7. Dags JRF kommer med krav på länsvisa tak och länsvis information till oss medlemmar.

2013-12-18 07:52

Efter varit medlem i SJF närmare 30 år och lämnade SJF för ca tre år sedan och blev medlem i JRF men saknar den regionala informationen som SJF hade vad gällde främst länsvisa lodjursuppgifter, hur många familjegrupper som inventerats och vad SJF gjorde vad gällde jakt mm inventeringar mm.
JRF har ingen länsvis information till oss medlemmar vad gäller rovdjur (främst lodjur = jakten på rådjur har nästa helt upphört i flera län) och ingen information vilka krav man har eller haft.
JRF borde haft krav på LÄNSVISA TAK för varg, björn, järv och lodjur utifrån länets areal och politiska beslutet om totala antalet i hela landet.
Är det så att JRF är ersättare i de flesta/alla län och därför inte kunnat/kan framföra några krav till tidigare länsvis rovdjursförvaltning och nuvarande viltförvaltningsdelegationer?
JRF ge klart besked. JRF inga krav på länsvisa tak? Inga tak = vi kan helt upphöra med rådjursjakten?
Vildsvin blir trikinsmittade när de äter av döda vargar = jakten på vildsvin minskar - upphör?

JRF har slogan inga vargar men ingen motivering till inga vargar.
Utifrån artiklar i Jakt & om Projekt varg, som startades i mitten av 1970-talet. Uppgifter om att Projekt varg ”planerade inköp 20-tal vargar från svenska djurparker” för att med hjälp av dem upprätta en genbank. Djurparksvargarna skulle stå ”för den skandinaviska vargrasen”.

Borde inte JRF som anledning till inga vargar ha krav på utredning hur vid fått vår vargstam?
Vi närmar oss när första människan, troligtvis ett barn blir angripet av varg och om vår vargstam är inplanterad så borde politiker få svara på om utredning visar att vår vargstam är inplanterad, är det o.k. att inplanterad vargstam angriper första människan, troligtvis ett eller flera barn?
Politikers Svar: Ja eller Nej?

6. Obegripligt, nej då

2013-12-17 16:52

När det sitter folk i NVV, som på Facebook har vänner i APU och känner systerskap med Junseletiken, ja då får man nog räkna med siffror, som är till Vargens fördel.....

5. Golv på 200 bra för genetisk förstärkning

2013-12-17 16:22

Om sänkning av inaveln vore prioriterad så skulle golv=200 vara bättre. Men inaveln anses inte längre vara ett hinder för gynnsam bevarandestatus och då kan vargförvaltningen tona ned inavelsminskning. Anslaget för genetisk förstärkning avslutas också. Dessutom finns ett vetenskapligt dokumenterat stöd för 270. För acceptans från S fordras beslut av Naturvårdsverket baserat på vetenskapligt stöd. Det parlamentariska stödet skulle blivit bräckligt om ett lägre värde valts. En fördel är att EU nu rimligen måste avsluta överträdelseärendet, Det har de partier som prioriterade vetenskapligt stöd framför politikeråsikter lovat.

4. Inte alls konstigt

2013-12-17 15:24

Alla människor drivs av sina egna agendor. En agenda man ibland måste anpassa efter överordnade. Men då gäller det att ge efter minsta möjliga. Eftersom de ledande inom Naturvårdsverket följer Rewilding Europa agendan lägger man sig så nära den som man tror att man kan komma undan med. Då förlitar man sig på att politikerna inte genomskådar detta. Och politikerna ser dessutom genom fingrarna med det så länge man tror att de vunna röstrna i städerna är fler än de förlorade i glesbygden. Varje normalt funtad människa skulle annars försöka minimera skadeverkningarna från rovdjur genom att starta längst ned i intervallet och sedan vara beredd justera detta uppåt om det visar sig nödvändigt. Men de rovdjursinriktade ställer sig utanför det mänskliga samhället eftersom rovdjuren är viktigare än människor.

3. Bevara sina jobb?

2013-12-17 15:23

Antar att de är rädda för att bli utförsäkrade, de har förmodligen inget annat arbete om Vargarnas antal minimeras. Föryyngring från 170 till 270 tar väl några år. Det som skulle kunna hända är att antalet minskas i två steg. Jakten bör vara inriktad på de 170 som anses vara lägst här i Sverige. Frankrike har som mål strax över 100, och de har 20% större areal.

2. Väntat

2013-12-17 15:23

Detta är väl precis vad man har väntat sig.
Den här kampen är ungefär som när Don Quijote slogs mot väderkvarnarna.

1. Ja ha

2013-12-17 14:48

Bevarande istället för förvaltande. Roliga är dom på Naturvårdsverket.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons