• Pinewood

S-strategi även mot rovdjur?

DebattPublicerad: 2008-04-16 16:22

S kräver strategi mot mördarsniglar. Den rubriken fanns att läsa på text-TV under tisdagskvällen och fick i vart fall mig att tänka på möjliga paralleller. Till exempel särskilda strategier mot fästing, mårdhund eller annat som vållar eller kan tänkas vålla problem för lokala näringar och fritidsintressen.

TV-texten fortsatte:
Regeringen måste agera mot mördarsnigeln, anser socialdemokraterna.
I en reservation till miljö- och jordbruksutskottets betänkande om biologisk mångfald som riksdagen beslutar om i morgon kräver partiet en nationell strategi mot inkräktaren.
Spanska skogssnigeln, som den heter, sågs första gången i Sverige 1975. Nu finns den i Götaland, Svealand och även längs Norrlandskusten.
Spridningen beskrivs som explosionsartad och ett hot mot såväl den yrkesmässiga odlingen som fritidsodlingen.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Sätt...

2008-04-24 09:33

...sändarhalsband på dem så vi vet hur spridningen går till sätt sedan någon till att plocka avföring efter dom i ett halvår så vi får reda på precis vad och hur mycket varje snigel egentligen konsumerar. Hela trädgårdarna är fulla av gröna växter, nog har ägarna råd att undvara några få till snigelstackarna? Annars får de väl gå till ICA och köpa
grönt som alla vi andra.
Så brukar det se ut, men med ordet varg i stället för snigel.
Vari ligger skillnaden egentligen?

9. Mördarsniglar

2008-04-21 09:24

Det är helt feltänkt att ha en strategi för sniglarnas utrotning. Bara namnet utrotning väcker olustiga känslor. Däremot måste man snarast komma fram till en lösning på problemet med att vargen konsumerar stora mängder sniglar och därmed fördärvar den biologiska mångfalden. Det kan ju inte vara meningen att sniglarna skall stryka med helt okontrollerat. Naturvårdsverket måste upprätta en förvaltningsplan för sniglarnas bevarande.

8. Snigelhatet

2008-04-18 10:21

På landsbygden får du inte betrakta stora rovdjur som skadedjur, även om dom rivit ihjäl tio. av dina får under natten, eller att det knappt finns nåt matnyttigt vilt kvar i den egna skogen. Men en snigel!?
Bara namnet är ett hån – mördarsnigel. Hur kan man vara rädd för sniglar? Storstadspressen är full av tips på hur man bäst utrotar dom. Dom tar nåt salladsblad.
Dessutom går skrönor om att dom skulle vara utplanterade av någon. Vi väntar nu med spänning på när djur-och naturvännerna ska komma till mångfaldens räddning. Jag har hört talas om att den kände norske forskaren P.Å.Vedbacken tror att de kan ha funnits här hela tiden fast ingen har sett dem.

7. Veganer...

2008-04-17 15:23

...och varkramare kan ju skydda snigeln. Att klippa itu dem med sekatör och hälla salt och diverse kemikaler på dem, anser jag vara djurplågeri. Låt dem leva, de har lika stor stor rätt att leva som våra gräsätande djur utan att ha predatorer efter sig. Men älg och rådjur kommer att utrotas inom snar framtid om inte vi jägare hjälper till att hålla rent.

6. Självklart!

2008-04-17 08:31

Det är självklart att sossarna vill ha en strategi mot dessa fruktansvärda bestar som äter upp grönsakerna för stora mängder väljare i det tätbebyggda sydsverige. Mördarsniglarna förpestar ju tillvaron för mängder av hobbyodlare och även för yrkesodlare. Självklart ska fanskapet bort!
Rovdjur berör ju endast några gnälliga glesbydsbor som inte längre kan utöva sina "särintressen" såsom jakt eller lösdjursdrift. Där behövs ingen strategi!
Det är skillnad på folk och folk, framför allt antalsmässigt!

5. Mördare

2008-04-17 08:30

Rör inte mördarsnigeln - inte ett hår får krökas på dess huvud. Den är en garanti för mångfalden i naturen och bör fridlysas i likhet med andra hotade arter. Eller vad säger naturskyddsföreningen?

4. Mångfald

2008-04-17 08:30

En stor skillnad mellan spansk skogssnigel och varg är att spansk skogssnigel vill ingen ha i svensk natur men varg vill många ha. Troligen en majoritet av innevånarna.

3. Jag tänkte likadant som du UFFE.

2008-04-17 08:30

Den enda rätta åtgärden mot vissa av dessa arter är att be forskarna hitta på lämpligt motmedel så vi kan utrota dem. Det gäller då förutom snigeln arter som fästingen, hjortlusflugan och mårdhunden. Vargen kan gått diskuteras av samma anledning men det kanske kan lösas med att ha dem inhägnade. För något gott gör inte vargen heller. Vissa tycker säkert, och har god anledning därtill, att den är samma skräp och ska bort.

2. Inavel

2008-04-16 18:42

Fyll på med fler vargar, så att vi inte riskerar inavel! Huka er i Vellinge och Djursholm. Nu kommer den biologiska mångfalden!

1. Återinvandrat art?

2008-04-16 17:45

Om mördarsnigeln nu trivs så bra i vårt klimat verkar det konstigt om den inte funnits här förr. I så fall bör den ha samma skydd som vargen. Den är ju nu en del av den biologiska mångfalden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB