• Älgskadefondsföreningen

Snart är det dags för en ny årsstämma

LedarePublicerad: 2012-06-05 11:35

Den kommande helgen håller vi stämma på Visingsö. Det ska bli väldigt intressant att få besöka denna spännande ö i Vättern och lyssna på alla ombud. Jag ser fram mot att stämman fattar kloka och modiga beslut för viltets, jaktens och jägarnas bästa i Sverige.

Tidigare beslut, och de som stämman nu kommer att fatta, styr förbundsstyrelse, distrikt, avdelningar och anställd personal under perioden fram till nästa stämma. Så stämman, där medlemmarna kommer till tals via sina ombud, är verkligen det högsta beslutande organet i Jägarnas Riksförbund (JRF).

Ett 40-tal motioner
Till årets stämma har vi 40-talet motioner, vilket visar stor motionsvilja.
Motionerna handlar om allt från de tunga jaktpolitiska frågorna inom älgförvaltning och rovdjurs­politiken till lika viktiga demokratiska frågor omkring våra interna processer.
I övrigt upplever jag att vi har haft en ”seg och kall vår”, vilket statistiskt kanske innebär att vi får en varm och torr sommar. Men i skrivande stund känns det nästan höstlikt ute! Glädjande nog syns vilt ute på gärdena i norra Sverige, begärligt letande efter gröna grässtrån. Motionsrundor med jaktälskande hundar leder till motstridigt följda beslut angående vart vi ska fara, där vittringen förlorar mot kopplet. Men då blir det hundblickar som tydligt ifrågasätter förståndet i andra ändan av kopplet.

Innehållslösa dokument
Hösten är efterlängtad av många! När det gäller rovdjursutredningen förslag i rovdjurspolitiken och Naturvårdsverkets förslag till förvaltningsplan för varg finns det många, utöver Jägarnas Riksförbund, som ifrågasätter hur så innehållslösa dokument får produceras på skattebetalarnas konto.
Därtill tvingas lokalt boende och verksamma betala hela kostnaden för rovdjurspolitiken, då samhället inte tar kostnaderna och inte heller låter de som berörs av rovdjurspolitiken få avgörande inflytande över besluten.

Rgeringen har kapitulerat
Som vi tidigare slagit fast – regeringen har i dagsläget kapitulerat i rovdjurspolitiken. Rädslan för att dras inför EU-domstol leder till att EU-kommissionen får styra över det som ska vara svenska frågor. Detta leder bara till en ohållbar situation inom rovdjurspolitiken.
För Jägarnas Riksförbund är det självklart att människors välbefinnande går före djur, även avseende rovdjur som av olika skäl hamnat på internationella ”hotlistor”. De internationella hotlistorna är skapade för många år sedan. Det behöver beaktas mycket ny kunskap från forskarvärlden, samt bli en stor förändring av antalet EU-länder, innan vi kan säga att vi har internationella överenskommelser som är uppdaterade med dagsläget.

Konstlad hotlista för varg
För varg är hotlistan konstlad, eftersom vargen inte alls är globalt hotad. Den snäva genetiska basen bland de vargar som finns i Sverige för närvarande är något som starkt omhuldas som motiv till stora ekonomiska insatser i vargpolitiken.
För min del anser jag att det motivet behöver ifrågasättas tydligt. Sagan om ”Kejsarens nya kläder” stämmer alltför väl in på den frågan.
Även här är vi en organisation som vågar ta debatten. Det är därför logiskt att vi i förbundsstyrelsen fattat beslutet, med hänvisning till ett antal punkter i vår policy, att i dagsläget säga nej till frilevande varg!

Håller inne pengar till JRF
Regeringen har hållit inne utbetalning av ersättning från vilt­vårdsfonden till Jägarnas Riksförbund, genom oklarheter i regionala skrivelser till regeringen i början av året.
Det beslut som kom efter vårt ställningstagande angående nej till frilevande varg är att beloppet minskats. Jag utgår från att det inte har någon koppling till att vi fattar beslut utifrån våra medlemmars verklighet i vargområdet.
Jägarnas Riksförbund driver i den nya älgförvaltningen frågorna utifrån våra grundläggande värderingar.

Motarbetar rättsosäkerhet
Vi är för frivillighet, eget ansvar och samarbete. Men lika kraftfullt motarbetar vi den rättsosäkerhet vi upplever fortgår i det nya systemet. Älg ska förvaltas där älg finns – inte utifrån areal.
Därför har vi uppdraget från 2011 års förbundsstämma att arbeta för allmän jakt på älg under lång tid. Det minimerar byråkratin och ger störst möjlighet till att ta lokala förvaltningsbeslut utifrån var älgen finns. Vi tror på varje enskild jägares förmåga att fatta rätt beslut, vilket har bevisats genom den allmänna jakt som i decennier förvaltat övriga viltarter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. #7 christer Var är tydligheten?

2012-06-07 13:51

Nya partiet Naturdemokraterna vill inte alls utrota vargen, säger dess initiativtagare Gunilla Grönvall. Nollvisionen gäller bara tätbebyggelse på landsbygden. ”Vi hatar inga djur”, säger Grönvall till DN.se.

8. Kenneth (6 )

2012-06-07 00:13

Ber om ursäkt! jag formulerade mig svepande, jag menade vissa av politikerna tex Erlandsson och Ek.
inte partiet som sådant, det är upp till partiet att städa upp . Och jag vill under inga omständigheter ha västerparti,miljöparti eller sossar vid makten,men vad gör vi om Reinfeldt tar in miljöpartiet för att hålla sig kvar ? hälsningar I.T.

7. Finns ett parti att rösta på

2012-06-06 09:28

Naturdemokraterna är registrerat och är det enda som man kan rösta på i dagsläget. NOLL FRILEVANDE VARG. Klart och tydligt

6. ja du I.T.

2012-06-05 17:31

Tror du det blir bättre med V,MP S vid rodret så blir du väldigt besviken. Samtliga bävar för EU:s skarpa ord. Dags att flytta till Finland De sket fullständigt i EU-regler

5. Extra Medel

2012-06-05 17:03

Håller fullständigt med " intressant
konflikt". Jag skickar gärna exta pengar om det kommer att finnas ett konto. Jag har aldrig upplevt så fega politiker som dom som sitter där nu, dom skall röstas bort i nästa val, det hoppas jag att alla berörda är överens om.

4. Ta nu och fatta div hårda beslut...

2012-06-05 17:02

..som sätter ett satans tryck på Riksdagen samt övriga myndigheter i vargfrågan. Vi måste se till att det kostar fruktansvärt med pengar om dom skall varg. Den lösningen är väldigt enkel ingen hjälp över huvudtaget från Riksjägarnas medlemmar till ansvariga myndigheter i varg förvaltningen. Hoppas även att det kan komma ett beslut om bojkott från JRF när det gäller eftersök med målsättning nollvision varg.
Då finns det tydliga alternativ mellan förbunden. För jägarkåren.

3. Förtroende

2012-06-05 17:02

Jag känner mycket stort förtroende för denna människa.
Lycka till med allt. Segern kommer till slut.
Dårskap får inte styra världen!
Stå på dig!

2. En bra summering

2012-06-05 17:01

En klar och bra beskrivning av förbundets ställning och viktiga kärnfrågor, ni har fullt förtroende av mig. Styrelsen har arbetat mycket bra och det kan man se på det växande medlemsantalet

1. Behövs extra medel...

2012-06-05 12:06

...för att återställa Sveriges natur till en plats vi kan vistas i utan att få dvärgbandmask och vargbett, så är vi flera som gärna skjuter till det bortfall statens ekosofer orsakar i föreningen. Så länge ni jobbar för oss och Sverige måste ni få ekonomisk arbetsro.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons