Det finns ett överflöd av inhemskt vildsvinskött. Ändå importeras stora mängder.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson Det finns ett överflöd av inhemskt vildsvinskött. Ändå importeras stora mängder.

God tillgång på vildsvinskött

Ändå importeras tusentals ton

Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att det under de senaste tio åren importerats stora mängder vildsvinskött till Sverige. Under 2019 handlar det om 2121 ton från exempelvis Tyskland, Nederländerna och Danmark.

Branschorganisationen Svenskt Viltkött har under flera års tid arbetat för att utbilda offentliga kök och restauranger i att servera det inhemska vildsvinsköttet.
Sven-Åke Larsson, Svenskt Viltkött, säger till SVT Halland att importsiffran gör honom chockad.
– I dag när vi pratar om förnyelsebar råvara, klimatpåverkan och hela problematiken med sönderbökade åkrar och villatomter, är det sjukt om man med öppna ögon går ut och köper importerat kött, istället för att hjälpa till och äta det kött vi har i Sverige.

Märkning nödvändig
Det är framför allt den svenska livsmedelsbranschen som använder importerat billigt vildsvinskött.  
Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i en intervju med SVT Halland  att det kan bli nödvändigt att införa en märkning av det inhemska vildsvinsköttet.
– Vi måste säkerställa att det finns tillräcklig information för konsumenten att göra ett medvetet val, vilket är ett vildsvin skjutet i Sverige, nära där du bor.