Foto: Shutterstock De senaste fyra åren har antalet järvar legat över nivån på 600 djur som är gränsen för gynnsam bevarandestatus.

Årets järvinventering visar att stammen växer

Antalet föryngringar av järv i Sverige i år är den tredje högsta sedan inventeringarna startade i början av 2000-talet. Sammanlagt beräknas det nu finnas 668 järvar i landet.

Det är Naturvårdsverket som går ut med information om resultatet av årets inventering av järv. Inledningsvis fastslår man att baserat på antalet föryngringar som hittats under åren 2020-2022 uppskattas den svenska delen av den skandinaviska järvpopulationen bestå av 668 individer.

Flest i fjällen

Mest järv finns fortfarande i fjällen, med den största tätheten i Jämltand/Härjedalen.

I hela Skandinavien beräknas stammen bestå av 1 019 individer, jämfört med 1 032 djur förra året. Sammanlagt fastställdes 164 föryngringar i Skandinavien under 2022 – 119 i Sverige och 45 i Norge. Motsvarande siffror för 2021 var 100 föryngringar i Sverige och 60 i Norge.

Tolka försiktigt

Naturvårdsverket påpekar dock att jämförelser mellan enskilda år ska göras med försiktighet. Förekomsten av spårsnö spelar stor roll för vilket resultat en inventering ger.

– Under flera år har vi sett en spridning av järvpopulationen söderut och österut från fjällområdena. Precis som i fjol hade vi i år en registrerad föryngring så långt söderut som i Värmland, bara några mil norr om Karlstad. I år kunde ingen föryngring fastställas i södra delen av Dalarna, vilket gjorts flera tidigare år, kommenterar Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.