Foto: Mostphotos/ Peder Lundkvist Svårt att få ut jägare på järvjakt i Norge. Nu lockar man med skottpengar.

Norska skottpengar på järv

Fyra kommuner, Lesja, Vågå, Lom och Skjåk, i norska Gudbrandsdalen har beslutat att avsätta sammanlagt 800 000 norska kronor för att stimulera jakt på järv. Bland annat kommer skottpengar att betalas ut.

Antalet järvar i området är dubbelt så stort som det fastställda beståndsmålet vilket drabbar betesdjur och tamrenar hårt. Under licensjakten, pågår mellan 10 september till 15 februari, får 15 järvar fällas vilket är ett rekordstort antal.

Men att engagera jägare är svårt.

Krävande jakt

Järvjakten tar mycket tid i anspråk och är resurskrävande. Under flera år har inte en enda järv skjutits.  

– Det är ofta är samma personer som utför licensjakt, skyddsjakt och extra tillsyn av betesdjur. Det blir en stor belastning för enskilda personer, säger Bjarne Eiolf Holö, kommunordförande i Lom till NRK Innlandet.

Nu provar man om ekonomisk kompensation kan locka fler att jaga järv.

Kommunföreträdarna anser dock att det egentligen är statens ansvar att bidra med resurser så att järvstammen kan hållas på den nivå som beslutats.