FOTO: ERIK MANDRE/SHUTTERSTOCK Efter förra årets nedgång har antalet föryngringar bland norska järvar vänt upp igen.

Stor ökning av antalet norska järvföryngringar

Den norska järvstammen växer och har ökat rejält från fjolårets 45 föryngringar. Antalet är med detta tillbaka på den nivå som har varit normal under senare år.

I dag presenterar norska Rovdata resultatet av årets järvinventering som har utförts av Statens naturoppsyn, SNO, under vinter, vår och sommar.

Markant uppgång

Data har sedan gåtts igenom och kvalitetssäkrats av Rovdata.

Materialet visar att det har skett en markant uppgång sedan 2022 då antalet föryngringar bara var 45 stycken. I år var antalet föryngringar 60, vilket är en normal nivå under senare år.

– Vi har registrerat en ökning med 19 bevisade föryngringar från förra året till i år. Det är en ökning med 42 procent och antalet är tillbaka på ungefär samma nivå som 2019, 2020 och 2021. Järvstammen ligger över det nationella populationsmålet på 39 årliga föryngringar, som Stortinget har beslutat, säger Jonas Kindberg, chef för Rovdata.

Naturliga orsaker

Svängningarna kan ha flera orsaker, utan att populationen nödvändigtvis förändras i samma takt. Till exempel kan skillnaderna bero på jakt, oupptäckta djur, naturliga variationer avseende antal honor och tillgången på föda som påverkar födslotalen.

För att undvika felaktiga slutsatser används ett treårigt medelvärde för att räkna ut populationens storlek. Beräknat på detta består järvstammen i Norge av 353 vuxna individer, innan årets födslar.

”Ligger över målet”

– I år ligger alla rovdjursregioner på eller över det regionala populationsmålet, både i år och när vi tittar på det genomsnittliga antalet kullar under de senaste tre åren, säger Jonas Kindberg.

Här kan du läsa hela rapporten.