72 järvar har fällts i Norge. Nu ska Miljødirektoratet bedöma om fler behöver avlivas.
Foto: Shutterstock 72 järvar har fällts i Norge. Nu ska Miljødirektoratet bedöma om fler behöver avlivas.

72 järvar fällda i Norge

Licensjakten på järv i Norge startade den 10 september och avslutades den 15 februari. Kvoten var 120 järvar och totalt fälldes 72. Det är 13 fler järvar än under fjolårets licensjakt.

Järvstammen i Norge ligger över beståndsmålet och därför har förvaltningsansvaret delegerats till de regionala rovdjursnämnderna som har fastställt kvoterna under licensjakten.

Alla fällda järvar räknas
Från det datum då kvoterna beslutas, ska alla järvar som fälls eller dör av andra orsaker räknas in i kvoten, förklarar Miljødirektoratet i ett pressmeddelande.
Och under den nyligen avslutade licensjakten fälldes femtio järvar av licensjägare, fem av kommunala jaktlag under skyddsjakt, en blev ihjälkörd och sexton järvar fälldes av Statens Naturoppsyn, SNO, efter beslut om ”extraordinära uttag”.
– Extraordinära uttag av SNO kan genomföras för att förhindra skador på boskap och tamren. Bedömningen av var det eventuellt är nödvändigt med sådana uttag görs kontinuerligt under våren, bland annat baserat på skadehistorik och råd från rovdjursnämnderna. Man tar då hänsyn till förvaltningsområden för järv och betesprioriterade områden, förklarar Ellen Hambro, direktör för Miljødirektoratet.

Bedömer om fler behöver avlivas
Efter licensjakten gör Miljødirektoratet årligen en bedömning av om det krävs ”extraordinär avlivning” av järv. Det kan handla om uttag av enskilda djur eller ungar i lyor. Avlivningen utförs av Statens Naturoppsyn.