Viss jakt på järv tillåts i Norge eftersom stammen är stabil.
Foto: Mostphotos Viss jakt på järv tillåts i Norge eftersom stammen är stabil.

Jakt på järv tillåts i Norge

Antalet järvar, närmare 400 vuxna djur, i Norge anses stabilt och är över beståndsmålet. Viss jakt har därför tillåtits.

Järvbeståndet i Norge redovisas varje år i början av oktober.
I år har det registrerats 60 kullar med valpar. Antalet har varit ungefär detsamma under de tre senaste åren.
– Stortinget har bestämt ett årligt beståndsmål på 39 kullar, säger Jonas Kindberg, Rovdatas chef.
Norska Miljödirektoratet har beslutat att åtta av de 60 kullarna får tas bort under jakt.
Fem honor och 18 ungar har därför avlivats i anslutning till sina gryt.

Ojämnt fördelade
Hur järvarna etablerar sig i Norge är skiljer sig åt geografiskt. I Troms och Finnmark har antalet kullar minskat med nio stycken, medan antalet kullar har ökat med samma antal i Hedemark.
Räknat i vuxna individer finns det nu 386 järvar i Norge, förgående år var siffran 382.