Foto: Mostphotos Under vintern kommer Rovdata att publicera resultaten av dna-övervakningen av järvstammen.

Vikande järvstam i Norge visar Rovdata

Trenden med en ökande järvstam i Norge verkar vara bruten. Enligt färsk data från Rovdata kan stammen ha minskat med nio procent jämfört med 2021.

Det är Statens naturuppsyn, SNO, som utför den årliga beräkningen av järv och Rovdata som ansvarar för övervakningen av järv och att kvalitetssäkra data från fältet.

25-procentig minskning

Under 2021 identifierades 60 järvkullar i Norge. Under våren och sommaren 2022 var antalet 45 – en minskning med 25 procent.

– Efter flera år med 60 eller lite fler bekräftade kullar ser vi i år en betydande nedgång i antalet. Det kan ha flera orsaker, till exempel naturlig variation i antalet honor som föder valpar, jakt eller att inte alla kullar fångas upp i övervakningen. På nationell nivå ligger populationen fortfarande över populationsmålet på 39 årliga järvkullar, kommenterar Jonas Kindberg, chef för Rovdata.  

Skiljer mellan områden

Utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika områden i Norge. I de två nordligaste rovdjursregionerna har ytterligare tre kullar upptäckts jämfört med 2021.

Men längre söderut har en samlad nedgång på 14 kullar noterats i tre rovdjursregioner och i två av dem ligger antalet nu under målsättningen.

Färre vuxna individer

Med utgångspunkt i antalet kullar beräknar Rovdata också hur många vuxna individer som stammen består av. Enligt denna beräkningsmodell finns det omkring 351 vuxna djur i år jämfört med 386 år 2021, en nedgång med nio procent.

Jonas Kindberg understryker dock att förändringen inte är fastställd.

Inom osäkerhetsmarginal

– Det ligger inom osäkerhetsprognosen för förra året som låg på mellan 324 och 493 djur, säger han.

Senare under vintern kommer Rovdata att publicera sina resultat från dna-övervakningen av järvar. Då är förhoppningen att det kommer att gå att fastslå hur omfattande minskningen är och vad den beror på.