Det väntas komma en andra dansk vargkull söder om Holstebro på Västjylland. Därför har Naturstyrelsen upprättat en förbjuden zon på cirka 275 hektar där allmänheten inte får gå i skogen och störa vargarna.
Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus/Aarhus Universitet Det väntas komma en andra dansk vargkull söder om Holstebro på Västjylland. Därför har Naturstyrelsen upprättat en förbjuden zon på cirka 275 hektar där allmänheten inte får gå i skogen och störa vargarna.

Besöksförbud vid dräktig dansk varg

Naturstyrelsen i Danmark har utfärdat ett förbud att gå utanför vägar i ett 275 hektar stort område i Stråsö plantage, söder om Holstebro på Västjylland. Det är för att freda en väntad vagföryngring i området.

Det är andra året som det finns ett vargpar i området. Tiken är dräktig och det väntas en ny vargkull i vår. Vargarna finns i ett av Danmarks största sammanhängande naturområde som är på sammanlagt 5 200 hektar.
Besöksförbudet gäller en zon på cirka 275 hektar.
Motiveringen till besöksförbudet är att vargen enligt EU är en skyddad art. Enligt Naturstyrelsen måste det även gälla vargens möjligheter fortplanta sig ostört.
– Folk är fortsatt välkomna besöka området men man bör hålla sig till särskilda vägar, säger jägmästare Poul Ravnsbaeck vid Naturstyrelsen.

Besöksförbud även förra året
Även förra året var det besöksförbud hos vargarna, men det har varit efter att tiken fött sina valpar. 
Under den rådande situationen med coronapandemin väntas mer besökare i skogarna. Det nuvarande besöksförbudet ska vara förebyggande och ge den dräktiga vargtiken ro.
Skyltar har satts upp i området för att markera var allmänheten får gå. Besöksförbudet gäller fram till den 15 augusti.