Livsmedelsverket laddar för att i september få ut förslaget om hur jägare lättare ska kunna avyttra vildsvinskött. Med nuvarande regler krävs att köttet tas om hand av en speciell vilthanteringsanläggning. Då blir det svårt att höja avskjutningen av vildsvin.

”Delmål” för nya regler om vildsvinskött

Arbetet med att ta fram förslag för enklare hantering av vildsvinskött har nått ett delmål, meddelar Livsmedelsverket. I september går förslaget om olika åtgärder ut på remiss till berörda parter.

Bland andra jägarorganisationerna har länge jobbat för att det ska bli enklare att avyttra köttet när vildsvin fällts. Med dagens regler kan jägarhushållen bara äta upp köttet själva, eller sända det till speciella vilthanteringsanläggningar. Det systemet fungerar inte för att få ökad avskjutning av vildsvin.

Fått uppdrag av regeringen
Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att analysera former för fortsatt säker, förenklad hantering av vildsvinskött. Arbetet sker i samverkan med branschorganisationer och myndigheter och med stöd av Tillväxtverket, meddelar myndigheten.
– Tack vare en bred representation har vi under våren fått en god bild av och förståelse för vilka hinder och möjligheter som finns längs vildsvinets resa från skog till bord, säger Arja Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.

Flera olika åtgärder behövs
Arbetet har tydliggjort att lösningen inte finns i en enda åtgärd, konstaterar verket.
– Vi måste se helheten – från en utvecklad jägarutbildning till efterfrågan hos konsument. En åtgärd, av eller för en aktör, räcker inte. Så vi måste fortsatt jobba tillsammans, säger Arja Kautto.
Livsmedelssäkerhet och gällande lagstiftning har varit styrande för diskussionerna om eventuellt ändrat regelverk och volymer.

Frågor som ”ägs av andra aktörer”
”Förutom workshops har djupintervjuer genomförts. En bieffekt av arbetet har varit att deltagare utvecklat varandras idéer om exempelvis marknadsföring av vildsvinskött och digitala lösningar för kommunikation mellan jägare och vilthanteringsanläggningar. Det är frågor som inte ägs av Livsmedelsverket utan kan omhändertas och drivas av andra”, skriver myndigheten.

”En komplex kedja”– Vi upplever att det finns en gemensam bild över vilka utmaningar som finns i respektive del av kedjan och deltagarna har angripit frågan ur ett helhetsperspektiv. Det är en komplex kedja med många aktörer men det finns ett stort engagemang och vilja att leverera mer svenskt, säkert vildsvinsskött, kommenterar Arja Kautto.
Nu väntar sammanställning och fortsatt konsekvensanalys. Sedan blir det en remissrunda i september. Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 30 november.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...