Lotassar lämnar spår. AquaBiota ska utveckla metodiken att ta DNA-prov på spårstämplar för att identifiera enskilda lodjur. Det kan i sin tur ge bättre inventeringar hur många lodjur det finns.
Lotassar lämnar spår. AquaBiota ska utveckla metodiken att ta DNA-prov på spårstämplar för att identifiera enskilda lodjur. Det kan i sin tur ge bättre inventeringar hur många lodjur det finns.

DNA från lospår kan ge bättre koll

DNA från spårstämplar kan identifiera enskilda lodjur och bidra till en mer tillförlitlig bild hur många lodjur det finns. Tidigare inventeringar av lostammen har inte gett en särskilt bra kartläggning av hur många lodjur det finns i respektive län.

Därför bidrar Naturvårdsverket med 600 000 kronor till ett pilotprojekt i Västra Götaland. I projektet ska DNA från lodjurens spårstämplar samlas in. Projektet startar i höst och pågår i två inventeringssäsonger för att avslutas våren 2020.

”Ett bra komplettering”
– Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är oregelbunden, kommenterar Linda Ersson, handläggare på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.
– Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet, tillägger hon.

Samarbeta mellan olika aktörer
Projektet är ett samarbete mellan Jägareförbundet och länsstyrelserna i Västra Götaland, Jönköping och Halland.
AquaBiota ska utveckla insamlings- och analysmetodiken samt göra själva analyserna. Nordens Ark bidrar i sin tur med prover från lodjur för att kunna utveckla tekniken.