Under förra hösten dokumenterades totalt fyra vargar i Västerbottens län. I december fanns tre av dem kvar. Samtliga sköts under skyddsjakt i december.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com Under förra hösten dokumenterades totalt fyra vargar i Västerbottens län. I december fanns tre av dem kvar. Samtliga sköts under skyddsjakt i december.

Fler vargar i Västerbotten

Enligt rovdjursinventeringen som gjordes 2016-2017 i Västerbotten fanns det tre vargar i länet, skriver länsstyrelsen på sin webbplats.

Under hösten 2016 rörde sig flera vargar i Västerbottens län. Två vargar revirmarkerade väster om Nordmaling i början av november, men detta dokumenterades under bara några dagar. Sedan blev spårförhållandena för dåliga för att länsstyrelsen kunde se hur stort området var.
I december återfanns bara en tik, som härstammade från Gimmen 3-reviret i Dalarna.
Även en tik från det norska reviret Julussa 9 rörde sig i länet. Under november och december 2016 fanns hon i trakterna kring Tvärålund och Ekorrsele. Samtidigt fanns en varghane i trakten kring Bygdsiljum. Han härstammade från Färna 2-reviret i Västmlanland.
– Samtliga vargar rörde sig i för rennäringen viktiga områden och orsakade stora problem. Alla tre vargarna fälldes under skyddsjakt i december månad. Ingen av vargarna var, för den svenska vargstammen, en genetiskt viktig individ, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen.

Stark lodjursstam men något liten järvstam

När det gäller lo och järv dokumenterades 29 lodjursföryngringar. Fyra av dem delades med angränsande län, vilket gör att Västerbotten beräknades att ha 27 helt egna föryngringar.
– Lodjursstammen har återhämtat sig bra och har legat på samma nivå två år i rad nu. Det möjliggjorde licensjakt på nio djur i vårvintras, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.
20 järvföryngringar dokumenterades, vilket är några fler än förra året. Miniminivån i länet är 23 föryngringar.
Björnstammen inventerades inte under tidsperioden. Senast det gjordes var 2014, och då konstaterades omkring 390 björnar. Nästa gång spillningsinventering ska göras blir 2019.