Enligt uppgift från Naturvårdsverket har 347 gråsälar rapporterats fällda hittills i år.
Foto: Shutterstock Enligt uppgift från Naturvårdsverket har 347 gråsälar rapporterats fällda hittills i år.

Forskare vill ha utökad säljakt

2500 till 3000 gråsälar skulle behöva skjutas varje år bara för att behålla beståndet på nuvarande nivå, menar torskforskaren Sture Hansson. För att gynna fiskbestånden anser han dock att sälbestånden behöver minskas.

I dag finns det mellan 30 000 och 50 000 sälar i Sverige. Bestånden anses livskraftiga och ökar med fem procent årligen, efter att på 1980-talet ha varit utrotningshotade.
Men den växande sälstammen ställer till problem. Torskforskaren Sture Hansson på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet har kommit fram till att säl och skarv äter minst lika mycket fisk som fiskarna tar upp, vilket påverkar de ofta svikande fiskebestånden i Östersjön. Dessutom förstör sälar både fångst och redskap för fiskare.

680 gråsälar får fällas
För att förebygga allvarliga skador kan Naturvårdsverket besluta om skyddsjakt. Det är den enda tillåtna jaktformen för säl. I år har Naturvårdsverket tagit initiativ till att 1160 sälar får fällas, det vill säga 680 gråsälar, 190 vikare och 290 knubbsälar.
Sture Hansson anser dock att jakten bör gå över från att bara skydda fisket till att även minska sälbestånden.
– Bara för att behålla beståndet av gråsäl på samma nivå skulle vi behöva skjuta 2500 till 3000 sälar varje år i Östersjön, säger han till SR-programmet Klotet och jämför med älgjakt.

Förslag på remiss
Naturvårdsverket har föreslagit både licensjakt på säl och att den ekonomiska zonen ska upplåtas för säljakt. Just nu bereds frågan om säljakt på Näringsdepartementet som i somras skickade ut ett förslag på remiss, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.
Remissvaren ska vara inne senast den 22 oktober.