Huvudförhandlingen i Högsta domstolen i Stockholm väntas pågå i fem veckor, med vecka 41 som reservvecka.
Foto: Wikipedia Huvudförhandlingen i Högsta domstolen i Stockholm väntas pågå i fem veckor, med vecka 41 som reservvecka.

Girjasmålet tas upp i HD i höst

Huvudförhandlingen i Högsta domstolen, mellan Girjas sameby och staten rörande rätten till jakt och fiske, startar den 2 september. I veckan har parterna träffats under en muntlig förberedelse.

Till det förberedande mötet var både staten och Girjas sameby kallade.
Samebyn representerades av advokaterna Peter Danowsky och Andreas Eriksson samt samebyns ordförande Matti Blind-Berg. Dessutom deltog samebymedlemmen Ingemar Blind och förbundsjuristen och verksamhetschefen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik Karlsson.
Peter Danowsky förklarar för Sameradion och SVT Sápmi:
– Det blir en ganska lång förhandling i Högsta domstolen. Det är rätt ovanligt. Mycket material kommer att gås igenom. Vår förhoppning är att Högsta domstolen ska komma till samma slut som Tingsrätten i Gällivare, nämligen att den rätt som samerna har upparbetat genom det långvariga bruket på området också innefattar bestämmanderätten över upplåtelser och att rennäringslagen i det hänseendet är fel och måste sättas åt sidan.

Justitiekanslern positiv
Staten representeras i målet av justitiekanslern Mari Heidenborg. Hon var inte närvarande under den muntliga förberedelsen, däremot ombuden Hans Forssell och Jonas Löttiger.
Mari Heidenborg uttalar sig dock i Sameradion och SVT Sápmi:
– Jag är positiv och glad att Högsta domstolen har valt att ta upp målet i dess helhet, så att dess prövning kan omfatta alla frågor som finns i målet, säger hon.

Stämningsansökan 2009
Det var år 2009 som Girjas sameby och Svenska Samernas Riksförbund lämnade in en stämningsansökan mot svenska staten för att klarlägga vem som äger rätten till jakt och fiske i fjällområdet.
2016 fastställde Tingsrätten i Gällivare att Girjas sameby har ensamrätt att förfoga över jakt och fiske inom sitt byområde på statens mark.
Staten överklagade dock domen till Hovrätten för Övre Norrland som för drygt ett år sedan dömde i huvudsak till Girjas samebys fördel. Men i motsats till tingsrätten fann hovrätten att varken Girjas sameby eller staten har ensamrätt att förfoga över jakt och fiske inom området.
Huvudförhandlingen i Högsta domstolen i Stockholm väntas pågå i fem veckor, med vecka 41 som reservvecka.