Här visar instruktionsfilmen var lymfknutorna sitter i huvudet. Jägare uppmanas att sända in prover från fällda hjortdjur under höstens säsong för att SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, ska kunna se om CWD-smittan sprids i Sverige.
Foto: Jonas Malmsten SVA Här visar instruktionsfilmen var lymfknutorna sitter i huvudet. Jägare uppmanas att sända in prover från fällda hjortdjur under höstens säsong för att SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, ska kunna se om CWD-smittan sprids i Sverige.

Jägare uppmanas jaga CWD

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, uppmanar jägarna att utöka jakten på CWD och ta prover från fällda älgar och hjortdjur under älgjakten och höstens jaktsäsong i övrigt. Det finns en instruktionsfilm om hur provtagningen går till.

Nu börjar en mer omfattande övervakning av om avmagringssjukan nått Sverige med provtagning även av trafikdödat vilt och djur som kasserats på grund av sjukdom vid jakt och slakt.
I Norge har CWD hittats både hos vildrenar och tre älgar samt en vild kronhjort. i Finland har det hittats en älg med CWD.

Kan var en CWD-variant som inte smittar
Möjligtvis är det bara renarna som har den allvarliga varianten av CWD. Älgar och hjortar kan ha en spontan CWD-variant som inte är smittsam, men det behöver redas ut.
SVA har som mål att från och med i år och fram till 2020 få in prover från totalt 6 000 djur.
Det ska ge svar på om CWD-smittan nått Sverige och i så fall hur sjukdomen är spridd i Sverige.

Kan påverka viltstammen i stort
”Om sjukdomen får fäste i en population kan man, förutom lidandet hos det drabbade djuret, även se negativa konsekvenser för populationen i stort. Sådant kan vara sänkt medelålder och populationsstorlek” skriver SVA i ett pressmeddelande.
CWD-varianten hos Norges vildrenar är en sjukdom som varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet.

Sjuka djur blir magra och vingliga
Sjuka djur blir avmagrade och visar tecken på sjukdom kopplad till skador på hjärnan. Det kan till exempel vara avmagring, vinglighet, beteendeförändringar, huvudskakningar, cirkelgång och att saliven rinner.
Smittade djur utvecklar ingen immunitet. De kan inte tillfriskna utan dör på grund av sjukdomen.

Kan sända in hela skallen
Analysen går till så att en bit av hjärnstammen och käklymfknutor undersöks.
Den som skickar in prov kan välja mellan att skicka in djurets hela skalle i kartong eller endast organdelar (hjärnstam och lymfknuta) i rör i vadderade kuvert.
Provtagningsmaterial finns att hämta från SVA. Mer info finns här:
Instruktioner om hur bland andra jägare kan göra provtagningen finns i filmer här: