Tvättbjörn är en av de arter som Mårdhundsprojektet i dag har i uppdrag att hindra från att etablera sig i Sverige. Enstaka tvättbjörnar har observerats i den svenska naturen.
Foto: Shutterstock Tvättbjörn är en av de arter som Mårdhundsprojektet i dag har i uppdrag att hindra från att etablera sig i Sverige. Enstaka tvättbjörnar har observerats i den svenska naturen.

Mårdhundsgruppen vill stoppa fler arter

Mellan Naturvårdverket och mårdhundsgruppen förs nu diskussioner om att bilda en insatsgrupp som ska bekämpa andra invasiva arter som redan finns i landet och hindra nya från att etablera sig.

Syftet med Mårdhundsprojektet är att stoppa mårdhundarnas intåg från Finland. Det senaste året har Naturvårdsverket breddat uppdraget, så att mårdhundsgruppen även ska försöka utrota bisam och den i Sverige endast sporadiskt förekommande tvättbjörnen.
Just nu pågår dessutom diskussioner om att utöka uppdraget ytterligare, det vill säga till att bekämpa andra invasiva arter som redan finns här och att hindra nya från att etablera sig i landet.

Är beredda och intresserade
– Vi är beredda. Vi har kompetensen och är synnerligen intresserad av att ha ett utökat antal arter att arbeta med nu när vi har fått ner mårdhundarna på en låg nivå, säger Per-Arne Åhlén, projektledare för Mårdhundsprojektet, till P4 Norrbotten.
En invasiv art är en främmande art som sprider sig av egen kraft och skadar ekosystemet. Sedan augusti förra året finns det 26 invasiva djurarter på EU:s svarta lista. Dessa får varken importeras, säljas, födas upp, transporteras, släppas ut i naturen eller hållas levande exemplar av.
Och den erfarenhet och kunskap som de sex yrkesjägarna inom Mårdhundsprojektet har skaffat sig skulle alltså gå att använda till att bekämpa dessa arter.

Verktygslådan funkar på fler arter
– Ja, den verktygslåda vi har stämmer mycket väl överens på många andra invasiva arter, säger Per-Arne Åhlén.
Sex av arterna på EU:s svarta lista förekommer eller har observerats i den svenska naturen, enligt Naturvårdsverkets webbplats. Arterna är: mårdhund, bisam, signalkräfta, tvättbjörn (har setts vid enstaka tillfällen), marmorkräfta (har setts vid enstaka tillfällen), kinesisk ullhandskrabba (reproducerar sig inte i svenskt vatten) och gulbukig vattensköldpadda (reproducerar sig inte i svensk natur).