Ett försök att föreslå ett mildare förbud mot blyhagelpatroner vid våtmarker i EU-länderna röstades ned i EU-parlamentet på tisdagskvällen. De svenska s-ledamöterna röstade olika i frågan.
Foto: Shutterstock Ett försök att föreslå ett mildare förbud mot blyhagelpatroner vid våtmarker i EU-länderna röstades ned i EU-parlamentet på tisdagskvällen. De svenska s-ledamöterna röstade olika i frågan.

Mildare blyhagelförbud röstades ned

I går kväll röstade en knapp majoritet i EU-parlamentet ned en resolution om att mildra totalförbudet mot att ha blyhagelpatroner vid våtmarker. S-ledamöterna röstade olika. SD-parlamentarikern Charlie Weimers undrar hur det kommer sig att S inte kan enas i en fråga av nationellt intresse.

På tisdagskvällen var det 292 EU-parlamentariker som röstade mot EU-kommissionens förslag att ha ett totalförbud att ens bära med sig hagelammunition vid våtmarker. 362 röstade för totalförbudet. 29 avstod att rösta.

V och MP och tre S-ledamöter på kommissionens sida
De svenska EU-parlamentarikerna från L, KD, C, SD och M röstade mot totalförbudsförslaget. V och MP stod på EU-kommissionens sida.
Av S-parlamentarikerna röstade Johan Danielsson och Erik Bergkvist för den mildare resolutionen. De tre övriga S-politikerna, Heléne Fritzon, Jytte Guteland och Evin Incir, röstade som V och MP.

Höjda ögonbryn hos SD om S-linjen
EU-parlamentarikern Charlie Weimers från SD konstaterar besviket att parlamentet inte stoppade det hårda blyhagelförbudet.
– Nu vet vi även att en majoritet av de svenska socialdemokraterna röstar för blyförbud. Hur kommer det sig att S är splittrade en fråga av svenskt nationellt intresse? undrar Charlie Weimers i en twitterkommentar till Jakt & Jägare.
En annan partigrupp har kommit med en liknande resolution, som ska behandlas ikväll i EU-parlamentet. Tisdagens röstresultat pekar mot att även den varianten av ett mildare förbud förlorar i voteringen.