FOTO: VOLODYMYR BURDIAK/SHUTTERSTOCK Spårsnö är oftast något positivt, men när det blir för mycket är det svårt för jägarna att ta sig fram på skogsbilvägarna och jakten försvåras eller omöjliggörs.

Minst tre vargar kvar i Tjunkenreviret

Flera vargar återstår, reviret Tjunken är inte alls tömt. Det konstaterar Henrik Tågmark, ledamot i distriktsstyrelsen JRF-Värmland, som själv har mark i reviret.

I reviret Tjunken återstod en varg på tilldelningen på sex djur då jakten avslutades den 15 februari. Som Jakt & Jägare rapporterade anser man på länsstyrelsen i Värmland att reviret sannolikt är tömt trots detta.

Har själv mark

Henrik Tågmark, ledamot i distriktsstyrelsen JRF-Värmland och tidigare vice förbundsordförande, har deltagit i årets licensjakt på varg. Han har själv mark som ligger i Tjunkenreviret.

– Det är en missuppfattning att det är tömt. Vi hade två vargar som vi inte lyckades ringa in den 13 februari, säger han.

Mycket snö

Henrik Tågmark beskriver det aktuella området som stort. Det är fem gånger två mil, i den nordliga delen har den stora mängden snö gjort det omöjligt att färdas på skogsbilvägar.

– Där är varg, men vi vet ju inte säkert om den hör till Tjunken. Men i reviret finns det definitivt mer än en varg kvar, vi är rätt säkra på att det rör sig om minst tre stycken.