Efter vargattackerna i maj förra året har Molstabergs säteri valt att lägga ner sin lammproduktion.
Foto: Privat Efter vargattackerna i maj förra året har Molstabergs säteri valt att lägga ner sin lammproduktion.

Nekad skyddsjakt på Molstaberg prövas ej

Inte heller Högsta förvaltningsdomstolen medger prövningstillstånd i Molstabergsmålet. Därmed står förvaltningsrättens beslut, om att det var rätt av länsstyrelsen att inte bevilja skyddsjakt på varg, fast.

I början av maj förra året dödades ett 60-tal får i samband med två vargattacker på Molstabergs säteri utanför Södertälje. Länsstyrelsen i Stockholm sa dock nej till ansökan om skyddsjakt på varg med motiveringen att gården inte hade gjort tillräckligt för att skydda fåren i hagarna.

Principmål för LRF
Då valde Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att driva ärendet som ett principmål och överklaga till Förvaltningsrätten i Luleå. Domstolen ansåg att länsstyrelsen hade fattat rätt beslut och då överklagade LRF till Kammarrätten i Sundsvall. När den inte gav prövningstillstånd gick LRF i juli vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.
I väntan på besked därifrån har Molstaberg, som har haft en av landets största fårbesättningar, valt att lägga ner sin lammproduktion. Och nu står det alltså klart att inte heller Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd, vilket ATL var först med att rapportera.