Chris Dahlqvist, kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för SD i Linköping

Politiker kräver vargfritt Linköping

SD i Linköping har lagt en motion om en vargfri kommun. Partiet lyfter att tamdjur rivs och människor är rädda medan situationen stadigt förvärras.

Sverigedemokraterna, SD, vill att kommunfullmäktige fattar beslut om att Linköping ska vara en vargfri zon.

Funderat länge

–  Mina föräldrar bor på gård och jag tänker mig något liknande framöver. Därför har jag funderat länge över problematiken med varg, säger Chris Dahlqvist, kommunfullmäktigeledamot och gruppledare för SD i Linköping.

Han tillägger:

– Enligt mitt sätt att se det är man antingen för fri spridning av varg i Sverige, eller för en mer realistisk linje.

Stora problem

I en motion skriver nu partiet att den ökande vargpopulationen är ett av landsbygdens stora problem:

”Bortsett från de stora mörkertal som finns gällande vargattacker konstaterades det att runt 500 tamdjur revs av vargar 2020.”

– Jag vet också att det finns en rädsla hos barn och föräldrar, kommunen bör handla preventivt innan det händer något.

– Men jag vill inte att vargen utrotas helt, den har en plats i ekosystemet men det får man ta på riksnivå.

Gärna varg, men inte hos mig?

– Mitt enkla svar är att jag är politiker i Linköpings kommun och jag kan bara tala för mina väljare. Generellt tycker jag att det är problematiskt att många som är positiva till varg lever i storstäder och inte drabbas för egen del, säger Chris Dahlqvist och tillägger:

– Jag hoppas att de övriga partierna röstar igenom vårt förslag, jag kommer att argumentera för det i alla fall. Som kommun får vi ju inte skjuta av vargar, men jag vill att vi i alla sammanhang ska verka för att inte ha dem i vår kommun.