Den farliga varianten av salmonella sprider sig bland vildsvinen, men med sunt förnuft och god slakthygien går det att hantera riskerna.
Foto: Shutterstock Den farliga varianten av salmonella sprider sig bland vildsvinen, men med sunt förnuft och god slakthygien går det att hantera riskerna.

Farlig salmonellasmitta hos vildsvin

Provtagning av vildsvinskött visar att en farlig salmonellavariant sprider sig i stammen. I utsatta områden är 18 procent av fallviltet och 11 procent av skjutna vildsvin infekterade.

Jakt & Jägare har tidigare rapporterat om salmonellavarianten Choleraesius som i bland leder till döden hos smittade tamgrisar.
Smittade människor kan också utveckla allvarlig sjukdom som blodfögiftning i stället för, som normalt vid salmonellainfektion, mag- och tarmproblem.

Utvecklad webbplats
För att underlätta för smittspårningen bland frilevande vildsvin har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, utökat sin övervakning och utvecklat sin webbplats.
Med ledning av de prover som nu har lämnats in står det klart att Skånes och Södermanlands län har drabbats hårdast.
I Södermanland är hittills 18,3 procent av det undersökta fallviltet smittat av Salmonella Choleraesius och 11,1 procent av de vildsvin som har fällts vid jakt .

”Jaga precis som vanligt”
Men Jonas Malmsten, veterinär och viltforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tycker inte att det finns skäl att bli skrämd eller förändra sina jaktvanor.
– Det finns massor av bakterier att bli sjuk av. Var noga vid sotning och urtagning. Jaga som vanligt, med förstånd och använd god hygien vid slakt och styckning, säger han och fortsätter:
– Dessutom, var noggrann med att rapportera sjuka och döda vildsvin till SVA.
Skulle du själv kunna tänka dig att gå ut i skogen i veckan och jaga vildsvin?
– Absolut, jag kommer att jaga precis som vanligt.