Regeringen kommer också att arbeta för flera förändringar som ska underlätta jägares vapeninnehav.
Foto: Shutterstock Regeringen kommer också att arbeta för flera förändringar som ska underlätta jägares vapeninnehav.

Regeringen backar om ny vapenlag

Undantar vapen för kantantänd ammunition

Efter hård kritik från jägarorganisationerna och oppositionen i riksdagen meddelar regeringen nu att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de ändringar som föreslås för att implementera EU:s vapendirektiv i svensk lag.

Regeringen omarbetade förslag till lagändringar, som nu skickas ut på remiss, omfattar inte löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning.

Regelverk på miniminivå
– Direktivet är i grunden något positivt eftersom det lägger ett regelverk på miniminivå inom hela EU, något vi behöver i den gemensamma kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Samtidigt ska inte legala vapenägare betungas av de nya bestämmelserna, denna förändring möter den balansen, säger inrikesminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.
Remissvaren ska vara inne den 23 augusti. Avsikten är att förslaget sedan ska föredras i Lagrådet. Därefter avser regeringen att lägga fram en proposition i riksdagen med alla de lagförslag som krävs för att genomföra vapendirektivet.

Underlätta för jägare
För att underlätta för jägare kommer regeringen också att gå vidare med förslag som har lämnats av utredare om ljuddämpare och utökad vapengarderob. Den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen för ändamålet skjutning ska ha rätt att utan särskilt tillstånd också inneha ljuddämpare. Och vapengarderoben ska utökas med flera vapendelar.
Regeringen kommer också att ge Polismyndigheten i uppdrag att utveckla och effektivisera den digitala hanteringen av vapenlicenser så att processen blir smidigare och kortare.