Socialdemokraterna betonar i sin motion att viltkött är miljövänligt och ”närodlad” och att det borde komma fler till del genom att det tillreds i de kommunala köken.
Foto: Shutterstock Socialdemokraterna betonar i sin motion att viltkött är miljövänligt och ”närodlad” och att det borde komma fler till del genom att det tillreds i de kommunala köken.

S-politiker vill att det serveras viltkött

Socialdemokraterna i Orsa har motionerat om att kommunen ska utreda möjligheten att köpa in och servera kött från älg och annat vilt till barn och äldre. Kommunstyrelsen bereder nu ärendet.

Gunilla Elings Friberg (S) i Orsa kommunstyrelse förklarar i Dala-Demokraten:
– Det vi vill är att en utredning görs angående möjligheten att köpa in älgkött och annat vilt från närområdet till våra skolor, förskolor samt äldreboenden. Om det visar sig vara möjligt vill vi att kommunen ska köpa in viltkött, säger hon.

Borde komma fler till del
I motionen betonas att viltkött är miljövänligt och ”närodlad” och att det borde komma fler till del genom att det tillreds i de kommunala köken. Man jämför också med Sollerön i Mora kommun som har serverat viltkött i många år.
På Orsa kommunfullmäktiges möte den 27 maj överlämnades motionen till kommunstyrelsen för beredning.