Sara Skyttedal, EU-parlamentariker för KD, tycker att SD-politikerna hoppade i galen tunna när de röstade för att förbjuda viltkött i EU-länderna. SD trodde att det bara handlade om kinesisk djurhållning med bland annat fladdermöss som föda.
Foto: Kristdemokraterna Sara Skyttedal, EU-parlamentariker för KD, tycker att SD-politikerna hoppade i galen tunna när de röstade för att förbjuda viltkött i EU-länderna. SD trodde att det bara handlade om kinesisk djurhållning med bland annat fladdermöss som föda.

Så röstade svenskarna om viltkött

Nyligen stoppade EU-parlamentet ett försök att driva fram ett EU-förbud mot bland annat viltkött. De svenskar som röstade för förslaget var SD-, V-, och MP-parlamentariker.

Det var gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster i Europarlamentet som försökte få stöd för ett förslag att stoppa all handel och konsumtion när det gäller viltkött.
”Förbudet mot konsumtion av vilt i EU skulle ha fått stora negativa konsekvenser för jakt, fiske och viltvård, som även är strikt kontrollerad på nationell nivå”, skrev Face, jägarnas europeiska intresseorganisation, i ett pressmeddelande om omröstningen.
De svenska socialdemokraterna lade ned sina röster vid voteringen.
Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna röstade nej till förbudet.

”Trojansk häst för motstånd mot viltkött”
Sara Skyttedal, kristdemokratisk EU-parlamentariker, förklarar varför.
– Vänstergruppen i parlamentet försöker använda debatten om de kinesiska djurmarknaderna som trojansk häst för ett allmänt motstånd mot viltkött. Det är ingen nyhet vad de driver för agenda i dessa frågor, kommenterar hon.
– EU har redan tidigare misslyckats med att inse hur olika lagförslag får konsekvenser för jägare och viltvård. Vi svenska europaparlamentariker behöver i varje stund hålla ett vakande öga för att säkerställa att situationen inte blir än mer ödesdiger. Det är synd att representanterna från SD, MP och V misslyckats med det i detta fall, sammanfattar Sara Skyttedal.

De röstade för förslaget
De från MP som röstade för förslaget var Pär Holmgren, Alice Bah Kuhnke och Jakop Dalunder.
Från V var det Malin Björk.
SD-politikerna som röstade för var Jessica Stegrud, Peter Lundgren och Charlie Weimers.

”Följer inte andra blint”
Att SD hamnade på samma sida som de rödgröna har väckt indignerade kommentarer på twitter, när SD försöker förklara hur de tolkat förslaget de röstade ja till.
”Till skillnad från er sitter vi inte och följer andras voteringslista blint i princip. Ändringsförslaget handlade om Kina och deras grymma djurhållning. Man kan absolut tolka sista meningen olika men att få det till att vi vill förbjuda älgkött är lite väl långsökt”, skriver den som sköter twitterkontot SD i Europarlamentet som svar till bland andra Sara Skyttedal.
”Långsökt? Råkar ju vara samma tolkning som en övervägande majoritet i Europaparlamentet gjort. Inklusive er grupp. På samma sätt som jägarnas europeiska intresseorganisation tolkat det”, twittrar Sara Skyttedal som svar och länkar till Jakt & Jägares artikel.

Gör samma tolkning
Forskaren Erik Lakomaa, som följer EU-politikens inverkan på svenska vapenägare och jägare, gör samma bedömning som Skyttedal.
”Det står till och med explicit i yrkandet att det begärda förbudet mot ”import, handel med, hållande och konsumtion av vilt” ska gälla ”i EU”. Ingen kan tolka ett nej till detta som att man uppskattar sunkiga kinesiska fladdermusmarknader eller att man vill främja ätande av myrkott”, kommenterar han i twitterflödet.