Foto:Länsstyrelsen Jaktområde Ripelången.

Vargjakten i Västra Götaland

Stoppar vid fyra fällda

I Västra Götaland har man en tilldelning på sex individer, men har meddelat att jakten tillfälligt kommer att avlysas efter att fyra har fällts.

Mia Bisther är rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland:

– Sex individer är ett medelvärde i ett revir. Vi vet att det finns fyra i Ripelången, men det kan finnas fler. Att vi valt Ripelången beror på att det är det reviret som ställt till mest problem, fem skyddsjaktsbeslut på sex veckor i somras, och det ska inte finnas någon genetiskt viktig varg där.

DNA avgör fortsatt jakt

Trots en tilldelning på sex vargar kommer jakten att avlysas efter att fyra vargar fällts. Detta så att jaktområdet kan spåras av efter ytterligare individer. Kan dessa vargar knytas till Ripelången genom DNA – test kommer jakten att återupptas tills reviret är tömt, senast den 15 februari.