Det blir tummen ned för regeringens nya lagförslag att den som har ett patronmagasin måste ha ett matchande licensvapen. I praktiken kan det ge större konsekvenser för jägarna än det ursprungliga förslaget, varnar JRF-konsulenten Jens Gustafsson.
Det blir tummen ned för regeringens nya lagförslag att den som har ett patronmagasin måste ha ett matchande licensvapen. I praktiken kan det ge större konsekvenser för jägarna än det ursprungliga förslaget, varnar JRF-konsulenten Jens Gustafsson.

Vapenlicens krävs för att få ha magasin

”Det här kan bli sämre för jägarna”

– Det här kan bli sämre för jägare än regeringens tidigare förslag att sätta gränser för hur många patroner som kan rymmas i ett magasin.
Det säger riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson om regeringens kommande lagförslag, som går ut på att den som påträffas med ett löstagbart magasin ska ha ett matchande licensvapen. Annars krävs licens för själva magasinet.

Redan tidigare har det stått klart att regeringen saknar majoritet i riksdagen för förslaget att tillämpa EU:s vapendirektiv ännu hårdare än vad EU kräver.
När det gäller magasin tänkte regeringen driva fram att magasin för jakt- eller målskyttevapen som rymmer för många patroner skulle bli illegala att ha utan licens för magasinet.
Nu har regeringen valt att släppa det greppet när det gäller magasin och laddar för en ny lag, som inte kopplas till hur EU:s vapendirektiv ska landas i svensk vapenlagstiftning.
Saknas licens för magasinet, eller magasinet inte går att koppla till ett licensvapen, kan det bli böter eller fängelse i upp till ett halvår.

”Verktyg för att komma åt gängvåldet”
– Polisen ska ha kraftfulla verktyg för att komma åt gängvåldet. Att de ibland behöver ge tillbaka vapenmagasin är inte acceptabelt. Därför skärper vi nu lagen. Precis som vi ska ha registrering av kontantkort, så att kriminella inte kan kommunicera anonymt, ska vi ha reglering av vapenmagasin så att de inte kan gå runt med vapen, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).
Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Som med ammunition
I praktiken blir det som med ammunition. Den som har patroner måste även ha ett licensvapen för den kalibern. Annars är det ett vapenbrott att ha ammunitionen. Samma sak gäller för löstagbara magasin, enligt det kommande lagförslaget.
Enligt utkastet från justitiedepartementet får jägare och skyttar ha vilka magasin de vill så ”länge magasinen är avsedda för samma ändamål som vapentillståndet.”

”Berör inte vanliga jägare” 
– Det här berör inte vanliga jägare eller sportskyttar, som har en vapenlicens, försäkrar Mikael Damberg. Han räknar med att få stöd i riksdagen för förslaget.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, gör dock tummen ned.
– Förslaget verkar inte vara genomtänkt och kan i praktiken ge större konsekvenser för jägarna än det ursprungliga förslaget om magasin, varnar han.
”En person som innehar vapenlicens för till exempel jakt får fritt inneha de magasin som ska användas till jakten” skriver justitiedepartementet om det kommande lagförslaget.

Kan ändå ge problem för jägare
När det gäller löstagbara magasin för halvautomatiska studsare för jakt kan förslaget om ”samma ändamål som vapentillståndet” ändå ge problem.
– Vid jakt får endast ett magasin för fem patroner användas. Men jaktvapen får också användas för målskytte. Då kan det till exempel användas ett 50-skottsmagasin till en Ruger 10/22, säger Jens Gustafsson.
Frågan är om jägaren med ett sådant magasin kan riskera att åtalas för vapenbrott om det saknas licens för själva magasinet.
– Det är en aspekt som det blir viktigt att ta hänsyn till, konstaterar Jens Gustafsson.

”Risk att enskilda ändå drabbas”
En annan viktig aspekt är att det saknas en definition av vad som ska ses som patronmagasin, framhåller han.
– Då finns det risk att enskilda legala vapenägare ändå drabbas på olika sätt, kommenterar Jens Gustafsson.
Ett annat givet problem är att en jägare som är ute på jakt kan tappa bort magasinet till sin studsare.
– Om den jägaren inte kan nå en lokal vapenhandlare återstår att försöka köpa ett nytt magasin via en webbhandel, där det ska visas att det finns en vapenlicens. Här kan det bli hinder för handeln om magasin ska ses på samma sätt som licenspliktiga vapendelar, befarar Jens Gustafsson.
– Det verkar inte ha gjorts en fullständig konsekvensanalys av förslaget och det mesta tyder på att det blir tummen ned, tillägger han inför den kommande remissrundan där Jägarnas Riksförbund, JRF, får möjlighet att lämna synpunkter.