Bävrarnas rike. Gnagarna har förändrat den gamla bäckfåran.
Foto: Ejnert Anderssen Bävrarnas rike. Gnagarna har förändrat den gamla bäckfåran.

Bävrarnas dammbyggen hotade järnvägen

Jägaren Ejnert Anderssen från Runhällen utanför Heby fick i uppdrag att stoppa några bävrars framfart. Han fascinerades av djurens ingenjörsinsatser och har skickat in några bilder på bävrarnas insatser vid vattendraget.
Att bävrar är mästare på att dämma, det borde vara allmänt känt vid det här laget, skriver han.

Jag fick på lott att sanera bort en grupp som, som höll på att bli samhällsfarliga med sina dammar. Bävrarna hade dämt upp så olyckligt att en banvall för tågtrafik kunde bli underminerad.

Jobbet klarades av och tre djur miste livet. Detta tog nu inte särskilt lång tid, så resten av kvällen ägnades åt att rekognoscera hur mycket de hunnit dämma upp samt var själva dammen befann sig.

Bävrarna är kluriga på att dämma, allt är tämligen genomtänkt. Själva huvuddammen var cirka 1,4 meter hög, vilket tydligen var nödvändigt för att få rätt höjd på själva vattenspegeln.

Vallen är över metern tjock längs ned och tätad med lera och torv.

Petade hål på dammen

Jag hade inte mage att förstöra detta genomtänkta bygge, bara lindra skadan.

Jag petade helt sonika bara hål i dammen för att se om det skulle komma fler bävrar med material för att laga hålet. Dessa djur är nämligen oerhört känsliga för tryckfall i vattnet. Men någon reparatör dök inte upp.

Den som tittar nedåt i den gamla bäckfåran ser hur fantastiskt naturen kan ändra sig när bävrarna satt sin prägel på vattendraget.