Årligen dödas flera vargar av bilar. Det enda raka är att utreda om inte biltrafik ska vara förbjuden i vargrevir. 30-sträcka genom alla varglän kan vara ett förslag att beakta, ironiserar Mikael Moilanen apropå det senaste utspelet från vargvänner om löshundsjakt.
Foto: Ssguy/Shutterstock.com Årligen dödas flera vargar av bilar. Det enda raka är att utreda om inte biltrafik ska vara förbjuden i vargrevir. 30-sträcka genom alla varglän kan vara ett förslag att beakta, ironiserar Mikael Moilanen apropå det senaste utspelet från vargvänner om löshundsjakt.

Så säkrar vi vargens framtid

Rovdjursföreningen och Djurskyddet har kommit med ett lysande initiativ. Naturligtvis måste löshundsjakten utredas och ifrågasättas på djupet – den står ju i stark konflikt med vargstammen i landet. Men det är inte det enda som ska utredas.

Här har ni listan på andra verksamheter som snarast måste ses över i Sverige, för att garantera vargarna en bekymmersfri tillvaro och framtid.
Årligen dödas flera vargar av bilar. Det enda raka är att utreda om inte biltrafik ska vara förbjuden i vargrevir och områden med ungvargar som kan vara på väg att bilda revir. Alternativt måste det införas nya, skarpa hastighetsbestämmelser. 30-sträcka genom alla varglän kan vara ett förslag att beakta.
Motorcyklar och andra vägfordon som kan skada vargar vid kollision måste också ingå i utredningen.

Rälsbuss mejade ner vargflock
Då och då kör också tågen på vargar. Så hände det i Dalarna när rälsbussen mejade ned en hel flock. Staten är yttersta ägare av landets tågtrafik och kan med lätthet tillsätta en utredning med syfte att stoppa tågen i vargarnas utbredningsområden. Stängsling av samtliga järnvägsbankar och kraftigt sänkta hastigheter måste vara ett absolut lägsta krav.
Rennäringen, utred nedläggning!
Allt hållande av tamboskap i vargreviren är ett otyg, eftersom det ständigt drar in vargarna i nya hemska konflikter.
Det måste omedelbart utredas om det ska vara lagligt att ha får, getter, höns, mindre grisar, ponnier och så vidare i vargland. Och om kor och andra större boskap lockar fram vargarnas jaktinstinkter, måste även de inkluderas i ovan nämnda utredning.

Katter och kaniner är konfliktskapande
Stallkatter, kaniner och sällskapshundar är alldeles för provocerande och konfliktskapande. Utred förbud!
Älgar är också farliga för vargar och skapar konflikt. På något sätt måste Sverige få stopp på att älgar kan sparka ihjäl vargar. Glöm inte vildsvinen. Där kan det vara läge att utreda förbud, om det visar sig att vargar skadas och till med dödas av vildsvin.
Förrädiska isar är ett allvarligt problem för målet att nå en livskraftig vargstam. Förbud är kanske är svårt att genomföra, men åtminstone måste förebyggande åtgärder övervägas. Visst kan man väl stängsla in i alla fall de farligaste vattendragen, absolut de i vargreviren.

Vargarna blir stressade av skriken
Till slut kommer vi till människorna som bor i områden med varg. Det är hemskt stressande för vargar när folk tjoar och skriker åt dem och kanske slänger saker på dem. Det finns till och med de som skjuter varningsskott, för att mota bort varg från gårdarna. Dessutom tillåter ju samhället då och då skyddsjakt på vargar som rör sig oskyggt vid mänskliga boningar.
Utred snarast möjligheterna att flytta landsbygdsbefolkningen. Det är i alla fall inte lönsamt att ha en massa folk drällande i obygderna.
Och tycker någon människa att det är obehagligt att plocka svamp eller annars vistas i vargområden, så är det tillräckligt konfliktskapande för att ifrågasätta om det ska vara tillåtet att alls vistas i skogar där man vet att det kan finnas varg.
Ja, ungefär så där skulle man kunna tänka sig…