Traditionen med utsättning av änder är hotad i Danmark.
Foto: Shutterstock Traditionen med utsättning av änder är hotad i Danmark.

Felredovisade änder hotar dansk jakt

I Danmark har man upptäckt att fler gräsänder sätts ut än vad som inrapporteras. Motståndarna till andjakt kan nu få vind i seglen.

År 2019 inrapporterades till danska Miljöstyrelsen att 60 000 gräsänder satts ut i naturen.
Men forskare vid Århus universitet beräknar att det i verkligheten rörde sig om mellan 334 000 och 386 000 gräsänder under perioden, skriver LandbrugsAvisen.

Används av motståndare
Entusiastiska andjägare fruktar nu att manipulerade utsättningar kan användas som ammunition av jaktmotståndare.
– Det är mycket trist att en gammal dansk jakttradition med utsättning av änder hotas för att inte ingångna avtal följs, säger Claus Lind Christensen, ordförande för Danmarks Jaegerforbund, till föreningens medlemstidning.

Hoppas på fortsatt utsättning
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse och Friluftsrådet har nämligen begärt att miljöminister Lea Wermelin, ska stoppa utsättning av änder för jaktändamål från och med utgången av 2022.
Danska jägare, lantbrukare och skogsägare hoppas dock att den gamla traditionen ska få leva kvar om man kommer till rätta med felrapporteringen av antalet änder.