Skottpengar för tyska kultingar

En kommun i sydvästra Tyskland har beslutat förlänga möjligheterna för jägarna att få skottpengar för vildsvinskultingar. För varje fällt vildsvin under 30 kilo kan jägarna få ut 110 kronor.

Det är staden Bad Kreuznach i förbundslandet Rheinland-Pfalz som betalar ut skottpengarna, rapporterar Allgemeine Zeitung.
Skottpengar för upp till halvårsgamla kultingar har funnits i två år. Andra kommuner skulle ta efter systemet, var det tänkt. Men när det inte skett tar Bad Kreuznach fortsatt ansvar i två år för att jägarna ska få ersättning när antalet vildsvin decimeras.

Hotet från vildsvin med afrikansk svinpest
Rheinland-Pfalz ligger i sydvästra Tyskland och det är långt till Polen, där det nu finns flera fall med afrikansk svinpest. Men fynd av sjukdomen i det närbelägna Belgien visar att afrikansk svinpest även kan bli ett hot i Rheinland-Pfalz. Till Belgien är det bara tre mil. Det finns stark oro för att bland annat vildsvin kan sprida den afrikanska svinpesten eftersom det finns 2 200 grisuppfödare i förbundslandet.

Svårt avyttra köttet från vildsvin
Distriktsadministratören Bettina Dickes motiverar också skottpengarna med att allmänhetens intresse för att köpa vildsvinskött är i avtagande.
– Med skottpengarna kan vildsvinsbeståndet i traktens skogar regleras även i fortsättningen. Om jägarna inriktar sig på de yngre vildsvinen kan en det förhindra att vildsvinsstammen blir allt för stor säger hon till Allgemeine Zeitung.
Sammanlagt anslår kommunledningen i Bad Kreuznach cirka 220 000 kronor för de lokala skottpengarna.
Prov från fällda vildsvin ska sändas in för att eventuella fall med afrikansk svinpest kan upptäckas i ett tidigt skede.