Varghybrider jagas på utökat område
  • Allmogejakt

Varghybrider jagas på utökat område

VargPublicerad: 2017-11-10 13:42

Länsstyrelsen i Södermanland har utökat det område där vargarna och hybridvalparna i Bie får jagas. Även en del andra villkor är ändrade i det nya beslutet.

Den 24 oktober fattade länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om att alla vargar i Bie-området ska skjutas bort. Flocken består av vuxna vargar och valpar som är hybrider mellan varg och hund. Jakt & Jägare skrev om det här.
Hittills har ingen varg fällts, men nya observationer visar att vargarna rör sig även utanför det jaktområde som länsstyrelsen beslutade.
Därför utökas nu jaktområdet till att även sträcka sig västerut, till delar av Vingåkers kommun. Det innebär enligt länsstyrelsen att fler jägare kan involveras i jakten och den då kan bli mer effektiv.
Beslutet innebär även att den lokala jaktledaren omedelbart efter att ett djur fällts eller påskjutits ska anmäla detta till länsstyrelsen per telefon.

Vanliga jägare får bara fälla hybrider
Jakten är uppdelad i två olika former – den ena är att vanliga jägare som har jakträtt inom området får bedriva samordnad skyddsjakt, men de får fälla enbart fyra hybrider. I beslutet står det i punkt nr 11 att ”Om det framkommer att något av ovanstående villkor inte efterlevs kommer den samordnade skyddsjakten att avbrytas”. Det betyder att om det skjuts ett vuxet djur av de vanliga jägarna i den samordnade skyddsjakten kommer jakten att avbrytas.
Den andra formen är en riktad skyddsjakt som utförs av personer som är utsedda av länsstyrelsen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB