• Älgskadefondsföreningen

”Har vargar planterats ut i Sverige?”

DebattPublicerad: 2007-10-15 09:27

Utred om vargar har satts ut illegalt i Sverige. Det kräver företrädare för fem distrikt i Jägarnas Riksförbund i en skrivelse till miljöministern, jordbruksministern, miljö- och jordbruksutskottet och rovdjursutredaren Åke Pettersson.
Det är JRF-distrikten i Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen som begär en särskild utredning om hur vargen kom till Värmland och gränstrakterna mot Norge.
Det här skriver JRF-distrikten:

Den skandinaviska vargstammen återuppstod på 1970-talet överraskande och oväntat med början i Värmlands gränstrakter mot Norge. Ungefär samtidigt begärde Svenska Naturskyddsföreningen pengar från svenska staten till ”Projekt Varg”.
Alla som ser vargen som en tillgång ser detta som en slump. Men hos den del av Sveriges befolkning, framförallt den drabbade landsortsbefolkningen i Mellansverige, som ser vargens återkomst som något i högsta grad oönskat, misstror att denna invandring från öster, precis vid denna tid och precis på det sätt som Naturskyddsföreningen önskade, skulle ha ägt rum utan mänsklig inblandning.
Uppgifter har under hela denna tid framkommit som stärkt misstankarna om att utplantering kan ha ägt rum. Men alla indicier, vittnesmål om iakttagelser och oförklarliga samband har avfärdats som ”skrönor”.
Med anledning av att frågan är oerhört infekterad, och på grund av människors övertygelse om att vargåteretableringen inte har gått rätt till, måste frågan utredas en gång för alla.
Graden av infektion i vargfrågan gör det oerhört angeläget att visa människor att de tas på allvar. Att inte visa vilja att ta reda på fakta föder bara mera misstro.
En del politiker säger att det inte spelar någon roll hur vargarna kom hit, nu är de ju ändå här. Detta visar endast på en stor oförståelse för allvaret i frågan. Övertygelsen om att vargstammens tillväxt inte är ett resultat av enbart naturlig förökning har levt i över 30 år och kommer om inte frågan blir föremål för en grundlig utredning att leva vidare och att fortsätta infektera debatten.
Har vargar planterats ut i Sverige eller inte?
Viltvårdsdistrikten inom Jägarnas Riksförbund hemställer att frågan blir föremål för en särskild utredning.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. En fråga?

2007-11-22 09:51

Vad spelar det för roll även om vargen vore utplanterad? Största delen av de större däggdjuren i det här landet har planterats, återplanterats eller stödplanterats i någon form.

34. Villingsbergs skjutfält?

2007-11-19 09:02

Om länsstyrelsens folk sätter upp staket runt skjutfältet så kan alla rovdjurskramare och aktivister mata sina älskade djur där. Bara att sedan byta ut varningstavlorna. Då får vi som inte har önskat någon varg föda upp tamboskap i glesbygd utan för stora störningar. Ett staket i stället för flera hundra runt om i landet måste väl vara mycket billigare. Rovdjursforskningen från Grimsö kan väl få någon barack av försvaret.

33. Inplantering

2007-11-17 08:05

Jag vet med stor sannolikhet att vargen var inplanterad. Det har berättats för mig av en yrkesjägare. Först så trodde jag det var en skröna men efter de år som gått har det framstått mer och mer som den enda förklaringen. Hasselforsvargen som kom först var halvtam den kom när en vaktmästare söder om ESAB startade traktorn. Ingen hade sett någon varg vandra till Hasselfors. Det andra och det är den starka indiciekedja med myndigheternas agerande i samband med varginplanteringen. Fyra års fängelse för att skjuta en varg bland annat. Ingen annat djurslag har behandlats på liknande sätt av myndigheterna. Inplanteringen sköttes av en handfull människor. Men det är mer intressant med de ansvariga på myndighetsnivå. Tyvärr kommer väl de att gå fria från ansvar. Frågan är hur det blir i en utredning om det skall sopas under mattan, eller?

32. Tungfladder

2007-11-05 10:19

Hur kan det komma sig att fanatiska rovdjursälskare inte bor i de rovdjurstäta områden som finns i vårt avlånga land?
Vi ska ha rovdjur i vår fauna men inte lika tät som med folk i Stockholm.
Det ska bli spännande att höra torngångarna när vi har samma rovdjurstäthet i södra Sverige.
Är född och uppvuxen med björn i markerna, men till att se en vilt född björn i markerna är mycket svårt, det skulle vara samma sak med varg.
Varg och björn är mycket klokare än dess naturmuppar som springer runt och utger sig för att veta bäst, varg och björn lär sig utnyttja situationen dessa individer skapar och tappar sig skygghet, som honorna lär ut till sina ungar vad det lider.
Det jag regerar mot är överförmynderi, låt folk som brottas med problemen få var med och styra upp det hela och minska asfaltlöpare och byråkrater i beslutskedjan.
Alla dessa asfaltboende rovdjurexperter bör lära sig en morgonbön.
(Å alla makter lär mig att hålla min stora trut tills jag vet vad jag talar om)
Då kanske det vore mera förnuft som kom i dagern och inte bara ett vilt tungfladder.


31. Utplanteringsteorin.

2007-11-02 12:50

Som Nollvision här nedan skriver finns många omständigheter om vargarnas återkomst som reser frågor vi kan önska få besvarade. Tänk att några få människor i några föreningar (Bl.a. WWF och Naturskyddsföreningen) beräknade hur det skulle gå till och framförallt vart. Det skulle ske i de glesbefolkade trakterna i Mellansverige i gränstrakterna mot Norge. Och se, som ett under eller mirakel fanns där varg blott några år senare!
Det hände när vargen ansågs utrotad i Sverige och även i Norra Norge och hela Finland var de ytterst få och då endast mot den ryska gränsen. Icke desto mindre påstås de ha vandrat JUST till den plats återinplanteringen var tänkt att ske. Kan man tänka!
Under detta senaste år har ytterligare ett mirakel skett med den varg som gjorde en spikrak tur på 80 mil rätt ner till ett vargrevir där alfahannen drunknat. Före denna händelse sa våra vargforskare att sannolikheten för en ny invandrad varg var så liten att stammen skulle förmodligen allvarligt skadas genetiskt innan det skulle ske. Och då (nu m.a.o.) när det ändå fanns ganska gott om vargar i Finland.

Dessa händelser är inget annat än helt fantastiska. Men finns en viss liten möjlighet att det är så som våra forskare säger, men misstanken om stora lögner och falska påståenden blir dock inte vargförvaltningens ansvariga fri ifrån.

Den tysta parten (med det tyngsta ekonomiska motivet) i denna fråga är storskogsbruket som önskar död åt älgen och marker ställdes tydligen till förfogande. Kanske låter det så här i styrelserummen idag. ”Mina damer och herrar, vargstammen växer oförtrutet och med den följer minskningen av älgstammen precis som vi önskade. Jag föreslår att vi höjer våra glas och utbringar en skål för vargen!”
Vad dessa representanter vet liksom Anders Bjärvall från tid på Naturskyddsföreningen och Stefan Jonsson WWF lär vi knappast få veta. När minister Sten Andersson lovade att ”vapenbyken ska tvättas” i Boforsaffären kastade vissa inblandade sig framför tåget. Så tyvärr, jag tror det är utsiktslöst att få några svar om en eventuell inplantering.

30. Köpa grisen i säcken?

2007-11-02 12:48

Jo se uppfinningsrikedomen är stor. Men faktum är att inga vargar fanns vid Trysil då de första anlände. I såfall skulle ytterligare en invandring skett. Det gör osannolikheten än mer osannolik. Det kan ske imorgon, det kan dröja 100 år eller kanske mer innan den första massakern sker. En sak är säker, använder vi oss inte av gift och jakt för att styra upp situationen så tar snart vargen kontrollen. Då finns ingen återvändsgränd. Så varför chansa? Vi köper hellre en triss.

29. Utplantering?

2007-10-30 16:01

Hej nollvisionärer här kommer ett svar på varför vargar utplanterats i vårt vackra konungadöme:
Det hela tog sin början i slutet av 1400-talet. Digerdöden hade härjat och av befolkningen återstod enbart spillror (200 000 människor).
Då tog givetvis dåtidens Naturvårdsverk tag i saken och började försiktigt plantera ut finnar, norrmän, danskar samt en del balter i vår natur. Och vips så var vi på 1950-talet uppe i imponerade 7,8 miljoner människor. Jämför man detta med att fyra vargar blivit 200 på 35 år förstår man ju att det inte kunnat ske på ”naturlig väg”. Sedan en bit in på 1960-talet hade dessa människor nästan lyckats utplåna våra rovdjursbestånd under några årtionden och 1962 togs beslutet av nutidens Naturvårdsverk och länsstyrelser att försöka reglera balansen, då digerdöd och pest sedan länge utrotats. Men vad skulle man göra? Att plantera ut pest eller digerdöd bland befolkningen?
Nej man började i smyg plantera ut björn som sedan 1960 växt till sig från 80 till 2 800 individer samt i ett andra steg i mitten på 70-talet ”droppa” lite griniga vargar i bland de få som fanns kvar vid norska gränsen. (Då kunde man ju även skylla på norrmännen i fall något gick snett.)
Vargarna, som givetvis tränats att uppehålla sig nära folk och husdjur för att bekanta sig med sin nya föda trivdes fint i sin nya miljö och spreds snabbt till nya områden.
Men efter 35 år upptäckte myndigheterna att något gått fel. Inte en enda människa hade vargarna mäktat med att fälla! Bara några enstaka får, hästar och tamhundar hade hamnat på menyn.
Så i nuläget kan ”nollvision” koncentrera sig på nästa etapp – att försöka kartlägga utplanteringen av grizzlybjörn i stadsnära områden samt utsättning av vithaj längst våra populäraste badstränder.

28. Varghot med mera

2007-10-29 15:09

Skulle det inte finnas plats för 150-200 vargar i Sverige?
Vi är ju ett av Europas mest glesbefolkade länder och de vargar vi råkar ha finns ju dessutom, och har alltid funnits, där det bor minst folk (och det är ju inte så underligt).
Det måste väl få vara fler än några anarkistiska lantisar (exempelvis nollvisionärerna) som skall bestämma förvaltningen av rovdjuren i det här landet. Varför måste allt som en regering gör misstros och dissekeras in i minsta detalj?
Vad har två katastrofer som tsunamin och Estonia egentligen på detta forum att göra? Då finns det väl värre ”misstag” av regeringar som rasbiologisk forskning, neurosedynet på 60-talet och hjälp med trupptransporter av tyska soldater på 40-talet att yla om....
Vad skall utrotas efter vargen? Alla farliga hundar och katter? Nej, det hela handlar nog mest om ett gäng krakar på vischan som verkar livrädda för vad som finns i skogen utanför sin egen husknut.

27. Asfaltstrampare

2007-10-29 09:21

Jag tillhör den kategorin som trampar asfalt hela dagarna. Något som retar mig i denna fråga om vargens vara eller inte vara, är alla ”vargälskare” som tror att vargen är ett djur som man kan sitta och gulla med och klia under hakan.
De tror att de har bra argument mot skyddsjakten av varg på grund av att vargen har samma rätt som andra djur att leva. Visst har den det, men det har alla våra tamdjur också.
De stora skogsbolagen vill ju mer eller mindre utrota vårt klövvilt på grund av alla skogsskador. Hur ska vi göra då? Ska vi sätta upp viltstängsel runt Sveriges gränser efter att ha utrotat både rovdjur och klövvilt?
Jag är inte för utrotning av vargen, men vill ha den på en kontrollerad nivå, oavsett om den är utplanterad eller inte.

26. ”Det finns inget som tyder på..”?

2007-10-29 09:20

Vi anser att det inte skadar med en utredning. Döljer man inget så har man ryggen fri. I detta fall så döljer man tydliga spår. När A-C Nykvist satt kvar som jordbruksminister så blev svaret: ”Det finns inget som tyder på att vargen skulle vara utplacerad i Sverige.” Antingen har hon letat efter ledtrådar i en Kalle Anka-tidning eller så ville hon helt enkelt inte att någon utredning skulle bli av.
Den forna Skandinaviska vargstammen utrotade våra förfäder så den finns inte kvar. De vargar som kommit hit har östeuropeiskt ursprung. Vi går tillbaka till slutet av 60-talet. Närmare bestämt 1967, två år efter att vargen fridlystes. Då hölls en konferens i Oslo. Naturmuppar från Sverige, Norge och Finland var deltagare. De var förtvivlade över vargens situation i Skandinavien.
1973 bildas en muppgrupp i Fjollträsk, (The Wolf Specialist Group som i sin tur har förgreningar till enorma nätverk av miljödårar och regeringar världen över.
1976 finns publikationen ”Projekt Varg”, utgiven av Svenska Naturskyddsföreningen. Där man tydligt visar att man vill plantera ut vargar i ”kärnområdet” Och ”För att återfå en livskraftig vargstam återstår endast återinplantering av varg”.
Samtidigt konstateras att endast en ensam varghanne återstår i Padjelanta. Bara några månader senare iakttas de första vargarna runt om i det utpekade kärnområdet. Den officiella förklaringen påstås vara en invandring av ett vargpar i slutet av 70- eller början på 80-talet, som sedermera fick valpar -83. Sedan tillkom en hanne -91.
I öst fanns under 70-talet endast ett få antal vargar i Finland och de i gränstrakterna till Sovjet.
Det är detta som forskarna har så svårt att förklara. Hur kommer det sig att så många iakttagelser gjordes redan 1976?
Vi vill ha svar på varför skogsvårdsstyrelsen stod som importör av varg i dokument som bevisligen blivit makulerade.
Vi vill veta varför Svensk television nekar till att visa dokumentären Ulvemysteriet, där hela tolv vittnen framför kamera redovisar sina förklaringar till möjlig olaglig utsättning av varg.
Vi vill veta varför valpar skickats till en bondgård utanför Borås 1977, som djurskötaren påstod skulle sättas ut i Värmland.
Sist men inte minst vill vi veta vad som hänt i Aamäck? Vi utesluter inte att en invandring mot alla odds har lagt grunden till dagens så kallade skandinaviska vargstam. Men man måste hitta på något bättre för att vi ska tro på att mängder med vargar har rundat hav och land, hundratals mil vid flertal tillfällen under samma period och till samma destination.
Märkligare blir det inte av att vargantalet ökade märkbart i hela Skandinavien samtidigt. Vill man läsa och själv skaffa sin egen uppfattning om Estonia så rekommenderar vi estoniasamlingen.se
Tsunamin döljer tydligen även den allvarliga brister eftersom ingen Svensk människa ska få reda på sanningen på minst 70 år. Det rörde sig ändå om fler än några stycken som befann sig där. Men för Dalle gör det detsamma då han/hon inte drabbats. Vi är mycket stolta över vårat namn.

25. Till nollvisionärena

2007-10-26 08:59

Bara skitprat. Anonym nedan har fattat. Det är bara landsbygdssagor att ”myndigheter” eller andra placerat vargar hos er. De har funnits där hela tiden med viss in och utvandring från Norge. Estonia var en tragisk olycka orsakad av lastförskjutning – inte första gången det händer. Det ligger tusentals vrak i svenska vatten med fiskare och sjömän som dukat under i havet.
Tsunamin är förstås Lars Danielssons fel (vi måste ju ha full beredskap i fall några svenskar råkar befinna sig på semester någonstans). Vad blir nästa steg? Skall vi ha katastrofberedskap och statsråd som är ”stand by” dygnet runt ifall det blir jordbävning, orkan, svåra värmeböljor eller kanske om någon landsortsbo råkar få syn på någon hemsk varg eller björn i sina hemtrakter.
Kalla er för nollkollvision i stället!

24. Under mattan

2007-10-25 17:38

Först vargen, sedan Estonia, därefter tsunamin.
Mycket ryms under mattan. Ingen vill utreda vargens återkomst trots massiva högar med bevismaterial.
Estonia begravde man trots det faktum att det enda sätt att slå fast haveriorsaken var att dra upp henne till ytan. Tsunamibanden läggs i garderoben i 70 år. Vad ska en vanlig människa tro?

23. Conny, Åsa och Andreas

2007-10-25 15:27

Sluta tjafsa om påhittade utplanteringar.
Vargen har funnits i Sverige i hundratals år och har förvisso varit nära utrotning på grund av jakt på 50-60 talet.
Hur skulle denna utplantering ha gått till? Alla djurparker är strikt reglerade vad det gäller antal individer/födslar. Djur som ej flyttas till andra parker avlivas efter registrering. Men det är klart på bondvischan tror ni väl att elaka stockholmare föder upp vargar i lägenheterna och planterar ut dem hos er.

22. Storstadsbor = rovdjursvänner

2007-10-22 09:43

Återigen slås man av den bistra sanningen att det är lätt att tycka om rovdjur när man tryggt och säkert vandrar på asfalt. Det är väl att begära för mycket när jag som boende ”i naturen, långt från asfalt och betong” säger mig ha rätt att bli bekymrad över att vilda djur kommer allt för nära människorna.
Vilda djur ska vara i naturen, inte på våra gårdsplaner! Kommer de för nära visar det att de har blivit för många och att det inte finns nog med plats för deras revir eller nog med mat.
Så jag som boende ute i naturen förbehåller mig rätten att själv avgöra hur trevligt jag tycker det är att ha vargar och björnar luskande runt knutarna.

21. Zeb för sista gången

2007-10-19 10:47

Det verkar vara fullständigt omöjligt för dig att begripa vad vi skriver på den här sidan.(Är du läskunnig eller?)
VI SKRIVER ATT DE STORA ROVDJUREN INTE SKALL BEFINNA SIG I NÄRHETEN AV FOLK OCH BYAR!

20. Re: en helt vanlig nittonåring

2007-10-18 08:54

Och du bor? Långt borta från vargen va?

19. Om bakfoten...

2007-10-18 08:54

...verkar de flesta "kramare" ha fått det här med rovdjur,
människor måste lära sig att leva med rovdjuren...?
Det betyder att vi skall ha rovdjur inpå knutarna och springande i byarna. Nej mer riktigt och sunt är väl om rovdjuren lär sig att leva med människan, och det kommer dom aldrig någonsin att göra om dom inte jagas. Och så länge de håller till runt bosättningar och gör livet surt för de som bor där kommer de aldrig heller att accepteras, sedan spelar det nog ingen roll vad myndigheterna hittar på för tokigheter.

18. lyssna på de som bor nära rovdjuren. Till Zeb

2007-10-18 08:53

Jag erkänner: jag har inte kunskap om hur det är i städerna i dagens samhälle. Men inse då att du inte har en susning om hur det är att leva nära rovdjuren i sverige. De är tyvärr inte som de i djurparkerna. Jag menar inget illa med det men inse fakta. Vi människor står högst i näringskedjan. Vi ser till vårt eget bästa och det gäller alla i HELA Sverige. När problem med rovdjur uppstår finns det redan ett tillräckligt antal. Tyvärr stämmer inte antalet rovdjur som finns med de som naturvårdverket uppger. Inse fakta!

17. Conny W och den vanliga mamman.

2007-10-18 08:51

Att ni är rädda för att vistas i naturen är ju tydligt och jag tycker faktiskt uppriktigt synd om er för det. Det är sorgligt på många sätt att ni, i sådan hög grad, har tappat ert självförtroende att ni räds att vistas i naturen på grund av "faran från rovdjuren". Ni beskriver dem som ett hotfullt kollektiv med samma egenskaper, från kungsörn till björn. Rovdjur som rovdjur.
Likväl är detta ett psykologiskt problem som ni har, er rädsla och otrygghet för det smygande hotet i buskarna.
Såg ni förresten TV-programmet "Mitt i naturen" på tisdag kväll. Där var ett mycket balanserat reportage om varg i ett av reviren i norra Värmland. Ta till er av den omfattande information som finns om vargens biologi och försök bekämpa era inre demoner. Jag rekommenderar er i övrigt att vistas mer i naturen, det är enda sättet att bryta den onda spiralen av rädslan för rädslan för rädslan...
Och Conny måste försöka inse att Sverige är större än bältet Värmland-Dalarna-Stockholm. Vi som bor i Norrlands inland tillhör även Sverige och har, tro det eller ej, också en del erfarenheter från fjäll och skogsland...

16. Omogen....

2007-10-18 08:51

Till "Jasså du mamsen"

Här kom ju exemplet direkt på vad jag kallar "omogna svenskar".
Kom igen när du fått lite mer livserfarenhet!
Tack för ordet!

15. Jasså du mamsen

2007-10-17 17:14

Jag är glad jag inte har en mamma som tänker som du. Ska framtidens föräldrar säga till sina barn när de frågar varför vargen inte fick leva i Sverige att det var för att barnen förr i tiden tyckte de var läskiga?
Tycker du man på samma sätt ska utplåna tigrarna i Indien om barnen där tycker de är läskiga? Helt oberoende av hur stor risken någonting händer faktiskt är.
Är jag rädd för något ska det väck oavsett om chansen det kommer att vara farligt för mig är liten istället för att jag bör ändra inställning.
Och fy sjutton, nu ska vi behöva bevara vårt ekosystem påtvingat av staten! Vad hemskt att inte kunna bestämma inriktad slakt och kanske utrotning av djuren man inte gillar och tror kommer och äta upp en längre. Varför får inte jag och mina uppblåsta rädslor stå i centrum?
Rovdjuren är här för att stanna och vi som människor måste lära oss att leva med dem.
Om du nu lider så enormt av en natur med rovdjur som du skriker ut att du gör, flytta till staden eller kanske Gotland. Vi som nation i Sverige vill bevara vår vilda varg, beslut fattade efter demokrati är vad staten ”tvingar på” er! Kanske tycker du inte beslut ska fattas genom demokrati? Rädslor ska styra? Ska kanske de som är rädda för att bli överfallen av en invandrare få lov att stoppa invandringen till Sverige till exempel?

14. Rovdjur som rovdjur, Zeb

2007-10-17 16:01

Björnstammen började också med ett mindre antal.
Beträffande stadsfolk så inbegriper i allmänhet deras kunskap om natur ungefär lika mycket som slalombackarna i Åre och stadsjeepar på Stureplan dessvärre. Dessutom gällde mitt inlägg att det finns massor med folk som inte vill ha varg/rovdjur inpå knuten. Så lägg av med att tjafsa om jägare och rovdjurshat. Läs inlägget ”UTREDNING” en gång till.

13. Till Zeb!

2007-10-17 15:39

Vill bara säga att naturligtvis finns det olika grad av lidande. Jag tillhör ”den ickejagande befolkningen” som lider – och jag ska tala om av vad!
Jag lider av att inte längre kunna vara ute i naturen som förr. Jag har flera gånger mött rovdjur och det sätter sina spår. Jag lider av att se mina barn otrygga, inte våga gå till skolan och kompisar själva på grund av närgångna rovdjur.
OCH tro inte att vi vuxna ”skrämt” dem. Nä, de har själva sett både varg och björn på nära håll!
Att inte kunna lägga spår med min sällskapshund i skogen längre, inte heller ta den där stilla ridturen. Nä, då får man hojta och sjunga allt vad pipan håller för att tala om att man kommer för att om möjligt slippa möta vargen/björnen.
LIVSKVALITET var ordet, vi lider av förlorad livskvalitet!
När man dagligen riskerar möta ett rovdjur utanför husknuten och ständigt måste oroa sig för sina barn, hästar och hundar, då lider man av FÖRLORAD LIVSKVALITE!
Och vi har själva inte valt detta, nej det har ”påtvingats” oss av staten. Trots att vi är skattebetalare vi också, har vi ingen som helst inverkan på vad de använder dessa skattepengar på!
Och du, Zeb , jag tillhör inte kategorin ”omogna svenskar”. Vilka syftar du på då? undrar jag.
Omogen för mig är den som varken kan eller vill förstå! Inte ens försöker!
Att vargen och björnen slår sitt vilt i skogen är en sak, men när de kommer in i byar och samhällen och ”tar för sig” börjar det gå för långt!

12. Conny blandar friskt

2007-10-17 13:23

Jag trodde det var den sedan länge överspelade frågan om eventuellt inplanterade vargar som diskuterades här och inte björnar. Hur olyckan i Valsjöbyn gick till är fortfarande oklart och under utredning och har ingenting med frågeställningen ovan att göra. Och jag tror faktiskt att så kallat stadsfolk förstår mer än du kan ana. Höj huvudet ur busken, det ger bättre överblick.

11. Zeb, jag...

2007-10-17 08:48

Zeb, jag har även rätt i att till de flesta människor som bor bland de stora rovdjuren är skräckslagna. Åk till Valsjöbyn och snacka om Burma, så får du nog springa fort som f-n därifrån. Och med icke förstående människor menar jag naturligtvis den största av alla grupper, nämligen stadsfolk!

10. Svar till Zeb

2007-10-17 07:48

”Skattemedel ska därför inte slösas på meningslösa utredningar bara för att några rättshaveristiska organisationer/personer kräver detta.”

Hoppas att detta även innefattar alla utredningar där folk bara försvarat sig och sitt samt alla dessa utredningar utförda både av Brå och forskare om illegal jakt, som inte ens kan bevisas....

9. Icke förstående Conny?

2007-10-16 16:18

Du beskriver själv den ickejagande befolkningen som "icke förstående allmänhet". Där begår du ett stort misstag. Väldigt många människor på landsbygden och i tätorterna är mycket väl insatta i natur- och miljöfrågor och vistas i naturen minst lika mycket som vi jägare. Många är dessutom mark- och skogsägare och har stora intressen i naturen.
Du skriver att även den "ickejagande befolkningen lider". Frågan är av vad.
Empati kan man visa för folk som har det svårt, till exempel Burmas befolkning som lever under en tyrannisk regim, men knappast för några omogna svenskar som gnäller över vad landets 150 vargar äter.
Du har rätt i så måtto att rovdjurspolitiken är en fråga för hela svenska folket och inte för enskilda intressegrupper.

8. När?

2007-10-16 15:31

När ska rovdjursfanatiker med Stridsberg i spetsen fatta att nuvarande rovdjurspolitik inte bara är en jägarangelägenhet. Att hela tiden skylla jägarna som rovdjurshatare inför en icke förstående allmänhet är både fult och ynkligt. Det är ju bara att läsa inlägget ”UTREDNING”, så kan väl de flesta med något uns av empati begripa att även ickejagande befolkning lider.

7. Frågan är meningslös

2007-10-16 15:30

De DNA-analyser som gjorts visar att den nuvarande vargpopulationen på skandinaviska halvön stammar från tre individer, förutom det fåtaliga tillskott av invandrande vargar som skett emellanåt. Dessa klarar sig tyvärr endast i undantagsfall igenom den illegala spärrelden i gränsområdet. De som klarat sig igenom utsätts också för DNA-analyser och är genetiskt kartlagda.
Skattemedel ska därför inte slösas på meningslösa utredningar bara för att några rättshaveristiska organisationer/personer kräver detta.

6. Självklart...

2007-10-16 09:09

...ska vi ha varg i Sverige, men med en bättre förvaltning än vad vi har idag. Däremot kan det vara bra att göra en utredning om hur denne återkom till Sverige eftersom det råder så många oklarheter kring detta. Det är trots allt olagligt att egenmäktigt plantera ut vilda djur i Sverige, så att vargarna finns här och är här för att stanna är inget argument till att inte utreda.

5. Funnits

2007-10-16 08:36

Men har inte vargen alltid funnits i gränstrakterna Värmland/Norge? Med känd föryngring 1977 i Trysil? Och med Vittangivargarna 77/78?
Vad jag har förstått har det varit en inofficiell reglering av varg fram tills den första föryngringen vid Mangslidsberget.

4. Spelar roll?

2007-10-16 08:35

Vargen hör till vår fauna. En art som naturligt ingår i ekosystemet. Efter misstaget att försöka utrota vargen i landet så är den nu tillbaka. Om det sen skett genom naturlig återinvandring som forskningen och myndigheter menar eller om den återutsatts av någon, vem det nu skulle vara och som påstås av noll-varg-visionärer, så är ju resultatet detsamma. Vi har åter varg i vår natur till mångas uppenbara glädje samtidigt som andra med främst jaktintresse oroas för byteskonkurrensen (klövviltet). Mänskligheten gör ju många misstag och medveten utrotning av en topp-predator är ett sådant som i Sveriges fall nu, på ett eller annat sätt, har rättat till sig, åtminstone delvis. Gläds åt detta, alla naturintresserade människor!

3. Sekretess i 70 år

2007-10-15 16:35

Sekretess i 70 år kommer det säkert att bli för att skydda dem som planterat ut skitet på sedvanligt sätt för att skydda myndighetsfolk.

2. Utredning!

2007-10-15 14:44

Ja, ge oss ett svar. Tillsätt en utredning och ge oss en förklaring till ”återkomsten”. Om det inte finns några ”lik i garderoben” så varför bromsa ett klarläggande? Visst, vargen är nu här men VARFÖR?
Kan inte tycka annat än att våra förfäder visste vad de gjorde när de utrotade vargen. Se bara vilket elände den åstadkommer i förlorad livskvalitet för massor av människor OCH hur mycket det tillåts kosta!
Är förbannat trött på att läsa om hur jägarkåren får ta stryk. NÄR ska folk fatta att det handlar om förlorad livskvalitet för ANDRA än jägarna?
Men det bryr sig ingen om. HUR svarar man sina barn när de säger ”det känns som rovdjuren är viktigare än oss”?
Beslutsfattarna skiter i oss, rovdjursvännerna också. Det är ju viktigare att det finns rovdjur i våra marker än att människor ska kunna bo och leva drägligt på landsbygden.
Detta synsätt kan bara den ha som aldrig riskerar att bli drabbad själv, som aldrig har mött ett rovdjur själv och aldrig kommer att komma i närkontakt med ett.
Se bara vad som hänt med björn de senaste dagarna. Det är ont om mat (bär). Vad händer när det är ont om mat för vargen?

1. Ge oss ett svar

2007-10-15 12:28

Det är dags att en gång för alla bringa klarhet i den frågan. Vi som bor i de drabbade länen bör kunna få se en utredning som bevisar hur det ligger till. Lite konstigt är det tycker jag att vargarna skulle vandra genom hela Sverige och bosätta sig just där. Nä, svenska makthavare och andra som kan veta svaret, var rakryggade och ärliga. Starta en utredning som kan ge oss ett ärligt svar. Visa att ni törs och kan…

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB