• Älgskadefondsföreningen

Brå:s märkliga prioritering av jaktbrott

DebattPublicerad: 2008-08-14 09:46

I tidningsartiklar har BRÅ slagit på stora trumman eftersom anmälda brott mot stora rovdjur har ökat med 26 procent under första halvåret 2008.
Extra resurser planeras för att möta denna ökade brottslighet och Säpo börjar än en gång komma på tal.
För att få lite överblick bör man granska hela brottsstatistiken för 2007. Nedan följer ett utdrag.

Antal anmälda brott per brottsrubricering
• Misshandel, inklusive grov: 82 262 (ökat med 7%)
– Därav barn upp till 14 år: 9 619 (ökat med 9%)
• Sexualbrott, inklusive våldtäkt: 12 563 (ökat med 13%)
• Rån, grovt rån: 8 873 (ökat med 1%)
• Bedrägeri och annan oredlighet: 77 671 (ökat med 35%)
• Skadegörelsebrott: 179 088 (ökat med 21%)
• Brott mot våra stora rovdjur: 56 (ökat med 0%)
• Totalt antal brott: 1 306 324 (ökat med 7%)

När man läser dessa siffror måste man fråga sig om denna oproportionerliga satsning för att rädda några exemplar av våra stora rovdjur är i överensstämmelse med riksdagens första mål: att skydda medborgarna.
Är det verkligen Brå:s uppgift att välja ut en av de minsta brottsföreteelserna ur samhällets synvinkel istället för att arbeta med det verkliga problemet. De stora mängderna av brott som är riktade mot människor.
Brå ger inte heller några anvisningar om hur brotten mot jaktlagen ska förebyggas utan åtgärderna bygger på ökade polisresurser för att avskräcka och eventuellt beivra begångna brott.
Åke Petterssons rovdjursutredning och i ännu högre grad Serena Cinque’s avhandling ”I vargens spår” ger däremot råd i rätt riktning. Genom att flytta beslutsrätten närmare problemen och förbättra kommunikationen med medborgarna kan mycket av den frustration och uppgivenhet som finns motverkas. Ökade informationspengar som har formen av statlig propaganda kan till och med ha motsatt effekt.

Calle Seleborg, Folkaktionen ny rovdjurspolitik

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Falco, har du fått insikt?

2008-08-20 13:36

När argumenten sinar och en svag aning om hur sanningen kan se ut börjar infinna sig, då skäller Falco i vanlig ordning. Men vad han påstår om mig är helt felaktigt.
Svenska björnar är världens snällaste samt att risken för skador pga rådjursattacker är större än de risker som är förknippade med förekomsten av björn! Det är vad regeringen Persson skrev i sin proposition och hur han lyckades få riksdagen och regeringen att acceptera sådant trams kan man undra.
Ideologiskt korrumperade tjänstemäns makt är uppenbarligen för stor. Nu får vi höra att mårdhunden är en fara för den biologiska mångfalden och att den sprider just de parasiter och sjukdomar som vargen, den store skaparen av biologiskt mångfald, annars är känd för att sprida. Dvs mårdhunden är betydligt farligare än vargen, det är vad vi skall tro. Skall mårdhunden omklassas från hunddjur till syndabock, god att ha när vi fått in e. multilocularis? Låt jägarna sköta jakten på mårdhund.
Sveriges feodala förflutna är kanske orsak till att många tror att demokrati är detsamma som att man lyckas få i hop en tillfällig majoritet i folkförsamligen för att kunna stifta en lag, oberoende av hur och vem som drabbas. Att påverka detta ligger utanför Brå:s möjligheter, lägg ner Brå och låt polisen i vanlig ordning sköta även allt brottsförebyggande arbete.

23. Slutreplik till politikern Feynman

2008-08-20 10:40

Ingen torde lämnas i tvivelsmål om din politiska hemvist på den blåsvarta högerkanten och att ditt engagemang i jakt- och faunafrågor är rent politisk. Det är alltmer tydligt att debatten för din del inte handlar om rovdjur och ekologi utan om ren politisk agitation och hets mot stat, statliga verk, myndigheter och offentligt anställda. Retoriken är alltför välkänd från andra sammanhang. Du behöver heller inte tillskrivas uttalanden, din egen svada är fullt tillräcklig.

22. Apropå din avslutning 2008-08-19 14:39 Falco.

2008-08-20 08:41

Alla kan begå misstag. Att idiotiska beslut tagits av diverse regeringar världen över bör inte vara okänt.
Riksdagsbeslutet 2001 är ett bra exempel på en dåligt fungerande demokrati. Inget lokalt inflytande alls!

21. Falco, tillskriv mig icke sådant jag icke har sagt.

2008-08-20 08:41

Falco synes äntligen ha kommit till insikt om det hot den östeuropeiska vargen innebär för Sveriges del. Problemet uppstår när östeuropeisk varg får kontakt med vargstammen i Sverige ty då kommer parasiterna snabbt att spridas över landet. Har man icke varg i Sverige så minskar det risken rejält eftersom enstaka vargar som försöker ta sig genom renbeteslandet enkelt kan stoppas. Hade övriga djur inneburit en påtaglig risk för att parasiterna skulle komma till Sverige så borde vi i rimlighetens namn redan fått hit e. multilocularis m fl.
Falco tycks vara omedveten om det politiska spel som föregick propositionen, men något ultimatum från mp eller någon form av kupp har jag vare sig antytt eller menat. Diskussionerna var dock på en så låg nivå som att jordbruksdepartementet ansåg att ersättning för rovdjursskador skulle utgå emedan finansdepartementet ansåg att det skulle man inte ta med eftersom pengar inte hade avsatts i budgeten!
Hanteringen bjöd på mängder av dylika tragikomiska händelser, till exempel frågan angående varg i renbeteslandet. De som berördes av lagstiftningen, glesbygden, till dem togs inga hänsyn. Att Persson fick med sig övriga partier och på så vis kunde binda upp även dessa får man nog kreditera Perssons politiska fingerfärdighet.
Under hela den här processen fick vi se hur myndigheter drev med opinionsbildning utan att det låg i deras uppdrag och vi fick se hur effektivt detta arbete kunde bli beroende på att staten har hundratusentals människor som är avlönade av staten eller som är beroende av någon statligt avlönad person.
Många av de statligt anställa är välutbildade och även om de flesta sitter på någon perifer byråkrattjänst med trista arbetsuppgifter så känner de sig knuta till den politiska ledningen och argumenterar för dess politik. I Röda Rummet är de tjänstemän på Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner.
I dessa förhållanden ligger den stora bristen på demokrati.
Att tillskriva motparten diverse åsikter som denna inte har är en trist debatteknik som ekologister använder sig av.
För övrigt anser jag att Brå bör läggas ner, att länstyrelserna bör läggas ner och att det inom statsapparaten totalt finns en övertalighet på bortåt 100 000 anställda.

20. Feynman, bärare av desinformation

2008-08-19 15:44

Om signaturen Feynman i sin affekt och frustration gav sej tid att läsa mitt svar kan han se att jag där poängterar att den svenska vargpopulationen för närvarande ej anses bärare av e.multilocularis. Därav det meningslösa i ditt krav på att elimerara den ur den aspekten.
Att vargen är en begränsad smittbärare i östeuropa har ingen förnekat men är pga sitt låga numerär, jämfört med räv, hundar, mårdhundar och kattdjur, ett mindre problem.
Smittspridningen pga varg är definitivt inte av den dignitet du vill blåsa upp den till.
Angående ditt försök till historierevisionism gällande riksdagens antagande av propositionen om Sammahållen rovdjurspolitik 29 mars 2001. Du antyder att propositionen antogs under kuppartade former och efter ultimatum från mp.
Behöver jag verkligen påminna om att propositionen var ytterst väl förankrad hos samtliga riksdagspartier och antogs med en bred majoritet i riksdagen. Den hade också föregåtts av ett digert remissförfarande.
Ett exempel på en väl fungerande demokrati.

19. Falco, vargen är bärare av e. multilocularis.

2008-08-19 13:29

Varje parti söker ändra lagstiftningen, sysslar även partierna med ett korståg mot staten och konstitutionen? Nej, så är det inte, i en demokrati är det upp till vem som helst att söka påverka så att lagar ändras. Så fungerar en demokrati, Falco!
Du ger uttryck för ekologisternas vana att betrakta demokrati som ett skällsord och du använder det för att skälla på mig.
Hur gick det till när Sverige införde dessa lagar 2001? Mp ställde krav på s, dessa krav effektuerades av regeringen Persson som talade om för sin riksdagsgrupp att dessa lagar skulle godkännas. Knappast ett exempel på sann demokrati.
En annan styggelse i Sverige är att myndigheter sysslar med opinionsbildning, i många demokratier anses detta inte förenligt med myndigheters objektivitet. Jag kämpar för att göra Sverige mera demokratiskt.
Om du hade läst och förstått de referenser som redan givits så hade du haft klart för dig att det är utom allt tvivel ett flertal gånger vetenskapligt fastlagt att vargen är bärare av e. multilocularis och för den delen e. Granulosus, rabies och andra otrevligheter.
Att vargen har liten eller ingen betydelse för spridningen av e. multilocularis i västra och centrala Europa beror på att det inte finns varg därstädes.
I östra Europa och Ryssland med omgivning sprids e. multilocularis mycket snabbt bla pga vargens förmåga att vandra långt och snabbt. E. multilocularis är ett svårt hot mot folk- och djurhälsan samt vår livsstil. I valet mellan att eliminera detta hot eller att eliminera vargen som inte medför några fördelar så är nog valet lätt för i stort sett alla utom ett fåtal förhärdade ekologister.
Ett problem är att även om de 180 luggslitna vargarna avlivas så finns det nog flera än så kvar och som inte är luggslitna.
För övrigt anser jag att Brå tillsammans med en drös andra statliga organ bör läggas ner.

18. Feynman, Don Quixote och idealen

2008-08-19 10:55

Att du har samma ideal och delar Don Quixotes något bisarra verklighetsuppfattning och självbild förvånar mej inte och ditt orättfärdiga korståg mot rovdjursfaunan torde gå samma öde till mötes som hans kamp mot inbillade fiender.
Du hävdar att Sverige inte styrs av en sann demokrati där inte medborgarnas rättigheter respekteras. Vad är då detta om inte ett korståg mot staten och konstitutionen.
Problemet för dej är ju att du inte vill acceptera att svenska folket står bakom värnet av våra stora rovdjur och deras hemortsrätt i landet. Men det problemet lär du få leva med.
Att, för övrigt som du pläderar för, avliva Sveriges 180 vargar kan väl på intet sätt förhindra införsel av e.multilocularis eftersom de inte konstaterats bära på parasiten i fråga.

17. R Feynman

2008-08-19 09:58

Javisst, Brå:s inblandning i denna fråga är mest bara beklämmande tragisk.

16. Falco, rätt! Don Quixote och jag har samma höga ideal.

2008-08-19 09:17

Jag är insatt och det är ingen bedömningsfråga, jag är troligen självupptagen och bjuder dig gärna på att jag är grötmyndig, känns som en tillgång när man diskuterar med fanatiska ekologister.
Falco har nog inte förstått Don Quixote, hjälten som kämpade för att vinna sin älskades kärlek. Det gör inte jag i detta forum och jag för heller inget korståg mot stat eller myndigheter. Jag för ett korståg mot inkompetens, fanatism och ohederlighet hos statens tjänstemän och politiker.
I en sann demokrati med respekt för alla medborgares lika rättigheter så skulle en folkvald församling aldrig komma på tanken att stifta sådana lagar som möjliggjort återinförandet av de stora rovdjuren. Lagar som är grovt kränkande för redan utsatta befolkningsgrupper. Lagar som så grovt förgriper sig på enskilds rätt att en polismyndighet såg sig föranlåten att ingripa till stöd för enskild mot fanatiska tjänstemän. För samhället i stort är lagarna av typ ”no gain, only pain”.
Brå borde ägna sig åt hur man stiftar lagar så att hederliga människor inte görs till brottslingar. Att avliva 180 värdelösa (enligt Falco) vargar för att slippa få in e. multilocularis synes mig vara en mycket klok åtgärd.

15. Feynman eller Don Quixote

2008-08-18 09:47

Sinaturen Feynman. Ett råd. Låt omgivningen avgöra om du skall bedömas som insatt, annars låter det bara självupptaget och grötmyndigt och du visar starka tendenser åt det hållet.
Jag vet vad BråÅ har för funktion och arbetsuppgifter. För övrigt liknar Ditt korståg mot stat och myndigheter en mission för Don Quixote.

14. Erik W och Falco: Fanatismen är en parasit som förstör statens organ.

2008-08-18 09:16

Anonym som tackar Feynman: Om du väntar på att jägarna skall få bestämma över rovdjursjakten så har du redan väntat för länge. Detta kommer aldrig att hända, så det troliga är att du är en ekologist som är oroad över att jag som insatt visar upp något av all den fanatism och inkompetens som likt cancer och e. multilocularis förstör statens organ inifrån.
Falco, Brå sysslar med brottsförebyggande råd, du verkar tro att Brå är en superpolis. Skall man förebygga brott och har begränsad budget så bör man naturligtvis ägna sig åt i första hand vålds- och ekonomiska brott som drabbar enskilda och kanske framförallt övergrepp mot enskilda som begås av myndigheter. Enskilda som inte hotas av våld bygger ett gott samhälle.

13. Vem är naiv Calle?

2008-08-18 09:15

Tycker du verkligen att denna, som du kallar, "spillra av den ryska vargstammen" är rimlig att ge sådan uppmärksamhet som du gör? 180 luggslitna, hårt förföljda individer som helt får dominera en torftig jaktdebatt som harvat på i gamla hjulspår sedan åtskilliga år och där intet nytt tillförs.
Du står t.o.m. bakom en s.k. Folkaktion mot denna starkt utsatta och övervakade population. Nu är det ju mer de Fåtaligas aktion än en folkaktion om vi ska tala klarspråk, för alla vet att Sveriges befolkning är positiva till de stora rovdjurens hemortsrätt i landet.
Vore det inte sundare och mer rimligt att starta en Folkaktion för ett rättvisare och mer solidariskt samhälle eller för ett intensifierat miljöarbete för land och hav. Det vill säga lägga Ditt arbete och intresse där behoven är som störst, med andra ord prioritera!

12. Samma djur?

2008-08-18 09:15

Vidriga gråa bestar, skitdjur o.s.v. är ju betydligt vanligare benämningar på de c:a 180 svenska vargarna i detta forum.
Att kalla dom för 180 strykrädda, luggslitna individer behövs som motvikt till mindre sansade omdömen, typ ovan.

11. Blögda? naivister

2008-08-17 17:15

I den bästa av alla världar ställs alla till svars för de lagbrott de begår liksom sjukvårdsresurserna räcker till för snabb behandling av alla sjuka. Liksom alla vägar byggs om för att förhindra olyckor osv.
Sanningen är den att våra gemensamma resurser inte räcker till och därför måste samhället prioritera insatserna. Jaktbrott är en försvinnande liten del och dessutom vet vi att vår björnstam är överstor och att vargstammen växer för varje år med 5-15%.
När man då som Falco tycker att vår spillra av den ryska vargstammen består av 180 strykrädda och luggslitna individer som Liberg m.fl. hävdar är genetiskt undermåliga för att inte tala om att de är skabbangripna har jag svårt att förstå varför vi ska måna om dem. Om denna beskrivning från vargvänner är korrekt borde det mest djurvänliga vara att snarast avliva hela bunten.
Fredde, gör lite egna källstudier. Du kommer att bli förskräckt.

10. Att jaga spöken

2008-08-17 17:14

Så sant. Calle är en sån man jag skulle önska att alla barn fick ha som morfar/farfar. En mycket trevlig och behärskad herre.
Därför gör det mig ont att han slösar all sin energi på att blåsa upp ett problem till ohemula proportioner som egentligen bara är en intressekonflikt om bytet/jakthunden. Karlar av Calles kaliber behövs där verkligen finns reella problem.

9. Calle har även svårt med sina prioriteringar

2008-08-15 13:07

Calle Seleborg anser att endast de grövsta brotten i samhället behöver utredas och lagföras, därav hans snedvridna prioriteringstänkande.
Tvärtom ska alla lagbrott beivras, utredas och lagföras i en rättsstat, därmed självklart även brott mot jaktlagen och jaktförordningen.
Om Calle nu allvarligt tycker att grova våldsbrott, sexualrelaterat våld mot kvinnor och hustrumisshandel är brott som inte prioriteras tillräckligt i samhällsdebatten och i polisiär verksamhet bör han väl fundera över sin egen prioritering.
I stället för att ägna sitt liv åt, och göra karriär av, att förfölja och misskreditera 180 strykrädda och luggslitna vargar i Sverige borde han kanske ägna något av sin tid till övriga viktigare samhällsfrågor. Det vore en nåd att stilla bedja om. Energi och tid tycks han ha.

8. Calle

2008-08-15 13:06

Du skriver "stora resurser" i ditt inlägg men har du siffror på hur mycket pengar man avsatt för ändamålet samt hur stor deras totala budget är?

7. Brå gjorde en höna av en fjäder

2008-08-15 09:44

Sätt den brottsligheten mot övriga brott i samhället och man inser att den satsningen borde gjors på andra områden. Rapporten underblåste de fientliga stämningar som fanns i rovdjursfrågan på ett mycket olyckligt sätt. Vi har en överstor björnstam och en vargstam som växer med 5-15% per år.
Med andra ord. Det finns inget problem att spendera stora resurser på.
Jag förstår att man vill vara Anonym när man betraktar brott mot jaktlagstiftningen som brott mot mäniskor av samma dignitet som mord, rån, våldtäkt och misshandel.

6. Märklig uppdelning

2008-08-15 08:23

Omfattningen och formerna för den brottslighet som kom fram i ljuset i samband med Brå:s studie "Konflikt i laglöst land" betecknades av Brå som närmast sensationell. Med andra ord, man trodde inte att det var sant!
Är det då så konstigt att man följer utvecklingen inom området?
Sedan tycker jag att det är en ytterst märklig uppdelning som görs av artikelförfattaren i brott mot människor och brott mot djur.
Exempelvis SGT-beteende uppfattas av de allra flesta ickejägare som ett allvarligt och mycket stötande brott.
Därmed är ju det också ett brott mot människor. Det tycker jag är dags för många jägare att inse.

5. Tack Feynman.

2008-08-15 08:22

R. Feynmans åsikter, i form av hans kommentarer, är en ovärderlig tillgång för alla som inte vill att förvaltning av rovdjursstammar ska decentraliseras och anförtros jägare utan övervakning och styrning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

4. R Feynman!

2008-08-15 08:22

Du får mitt helhjärtade stöd för denna din kommentar. Du skulle vinna ändå mer om du använder ditt eget namn. Men ändå, bravo, och tack.
I ett historiskt perspektiv kommer detta riksdagsbeslut att bli ihågkommet som ett stort misstag och en grav felbedömning av glesbygdens människors protestförmåga.

3. Barn prioriteras bort

2008-08-15 08:22

Personligen kan jag aldrig tänka mig att ens någon person medvetet begår brott mot rovdjuren här i landet, även om man inte kan utesluta det såklart. De nödvärnssituationer som uppstår kan man inte kalla för tjyvjakt.
Mycket bra skrivet av Calle här och kom ihåg alla de brott mot människor som ligger i väntan på utredning. Det handlar om antalet miljoner.
Inte minst vad det gäller övergrepp på barn som prioriteras bort för att istället jaga utsatta jägare, djurhållare och barnfamiljer här i landet.

2. Brå

2008-08-14 14:09

Nu vet jag inget om denna organisation så jag ber om ursäkt om jag uttalar mig fel. Men visst är det väl ändå så att Brå jobbar med fler frågor än en, alltså illegal jakt.
Är inte sanningen att Brå ska gå från 0 resurser på illegal jakt till ett par stycken. De kommer väl inte för den skull att sluta jobba med tidigare frågor. Gång på gång hör vi ju människor som säger att polisen släpper saker alldeles för långt innan de ingriper. Kanske är det så Brå också resonerar nu, att de vill stämma i bäcken. Finner de inget att jobba med lär de släppa fokus på illegal jakt relativt fort. Så det är väl upp till oss jägare att visa att vi inte har något att dölja, eller?

1. Återuppliva den hederliga ämbetsmannen (död 1976), avskaffa tjänstmannapolitik à la BRÅ.

2008-08-14 10:34

Nuvarande svensk rovdjurspolitik vilar på den regeringsproposition som antogs av regeringen vid regeringssammanträdet den 21 december 2000. Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Engqvist, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström.
Denna proposition låg sedan till grund för ny lagstiftning som antogs av riksdagen året efter. Socialdemokraterna som en gång bildades för att hävda arbetares rätt gentemot överhet och kapitalägare har här helt frångått sin historiska uppgift. Denna lag tillkom därför att minoritetsregeringen
Persson offrade landsbygdsbefolkningens liv på maktbegärets altare.
Lagarna drabbar i första hand glesbygdens befolkning som har små eller inga möjligheter att utöva politisk makt och hotar folk till liv, hälsa och utkomst.
Regeringen har försökt dölja detta genom att på ett mycket provokativt sätt ta skattepengar och avgifter från de som är motståndare till lagen och ge till de fanatiska ekologiströrelserna som från början ville ha lagen, för att dessa genom propaganda skall minska befolkningen motstånd.
Pengarna används till propaganda riktad till skolbarn bl a.
Regeringen hänvisar ofta till EU som stöd för den förda rovdjurspolitiken, i de baltiska länderna m fl som även är med i EU, förs dock en helt annan och effektiv bekämpning av de stora rovdjuren. Frankrike, Schweiz och Tyskland har utrotat sina björnstammar med hänvisning till att björnen är farlig för allmänheten.
Inga länder i EU har planer på att återinföra de stora rovdjuren såsom Sverige nu håller på med. Detta visar att regeringens hänvisning till EU är lögnaktig.
I ett läge där en stor befolkningsgrupp utsätts för förtryck genom lagstiftning och inte har någon möjlighet att på parlamentarisk väg ändra dessa lagar så uppstår alltid diverse utomparlamentariska rörelser som i första skedet verkar genom civil olydnad.
Staten har genom egen offentlig utredning (SOU 99:101) kommit fram till att civil olydnad är viktig för den demokratiska vitaliteten.
Man må med fog antaga att civil olydnad genom SGT-handligar och annat kommer att öka kraftigt nu när det stora rovdjuren är stadda i snahb ökning och konsekvenserna för landsbygdsbefolkningen blir alltmera våldsamma och kännbara. Detta till trots så kommer de alltid att vara en försvinnande liten fraktion av ex vis våldsbortt, skattebrott, egendomsbrott, trafikbrott mm. På grund av att rovdjurslagstiftningen saknar acceptans bland de människor som drabbas så måste man räkna med att brott av karaktären civil olydnad kommer i växande utsträckning att accepteras av lokalbefolkningen.
För regeringen Reinfeldt börjar det bli bråttom att radikalt ändra rovdjurspolitiken om man inte vill ha ytterligare problem som man tappar greppet om.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB