• Pinewood

God beredskap vid vargangrepp?

DebattPublicerad: 2007-04-02 17:25

Samhället saknar beredskap för vargangrepp. Det hävdar rovdjursdebattören Calle Seleborg i ett inlägg. Beredskapen är god, kontrar Viltskadecenters Jens Karlsson. Det finns flera uppsättningar med snaror för att fånga problemvargar på barmark och eftersöksekipage har utbildats i samarbete med Jägareförbundet. Dessutom håller Viltskadecenter på att ta fram speciella spårhundar, förklarar Jens Karlsson.

Senaste tiden har tidningar varit fulla av artiklar där man förfasat sig över en vargjaktskurs där det redovisats vilka metoder man tvingats använda sig av i Ryssland. Däremot verkar artikelskrivarna inte gjort något försök att tränga in i bakgrunden.
Då hade man sett att både nu och i gångna tider gällde att de enda metoderna som inte var bra var de som inte gav resultat.
Överhuvudtaget gäller att det inte var förrän man fick tillgång till ett verksamt gift man lyckades få vargen under kontroll. Korytin (Ryssland) och Rajapurohit (Indien) visar att det är främst barn under sommarmånaderna som riskerar att bli attackerade.

Svårt jaga varg på barmark
Det är också den tiden på året då det är absolut svårast att jaga varg, eftersom den rör sig över stora områden och några spår sällan finns.
Vid kontroll med Håkan Sand på Grimsö framkom att några förberedelser inte finns om hur man ska göra om det som inte får hända händer.
Som exempel kan nämnas att den påstådda tandlösa vargtiken i Åbo härjade under tre år. Andra liknande episoder finns beskrivna i litteraturen. Vargtiken i Spanien, som 1976 angrep fyra personer (varav två dog) dödades med hjälp av gift.
Så om något händer har vi inga utbildade jaktledare för sommarjakt på varg. Inga utbildade jägare och inget material, till exempel milsvis med lapptyg. Helikopter med värmekamera fungerar inte sommartid. Vi har inga hundar tränade att spåra varg.

Totalt oförberedda
Med andra ord vi är totalt oförberedda. Det finns inte ens instruktioner till länsstyrelsernas rovdjursexperter och ännu mindre till allmänheten om hur man känner igen att en varg/vargflock är på väg att bli farlig.
Den kunskap som finns idag undertrycks av Naturvårdsverket och Grimsö i sin iver att framställa vargen som harmlös. Detta sker med aktiv hjälp av media.
Om något händer i sommar duger det inte att hänvisa till att Åke Petterssons utredning inte är färdig förrän till hösten.
Kom ihåg att vi är just nu inne i ett experiment med att låta vargar obehindrat närma sig bebyggda trakter. Att risken är relativt liten kommer inte att räknas som en godtagbar ursäkt.
Calle Seleborg

”Beredskapen är god”

Viltskadecenter har bland annat till uppgift att hjälpa länsstyrelser och Naturvårdsverk med att hantera så kallade problemindivider.
När det gäller varg har vi flera uppsättningar snaror för barmarksfångst. Vi har under flera år (sedan 1999) hjälpt Jägareförbundet med att utbilda eftersöksekipage för varg, men håller dessutom själva på att ta fram särskilda spårhundar.
Vi har dessutom flera kilometer lapptyg och mer är beställt.

Problemvargar kan hanteras
Anledningen till att vi har denna utrustning, och dessutom besökt kollegor runt om i världen som lärt oss att använda dem, är att vi skall kunna hantera rovdjursindivider som vid upprepade tillfällen ställer till problem.
Vi har under de senaste två åren dessutom arbetat med att tillsammans med länsstyrelserna ta fram en arbetsordning för när vilka åtgärder bör vidtas i samband med att rovdjur ställer till problem.
Vid de tillfällen under de senaste åren då enskilda vargar har uppvisat ett oskyggt beteende tycker jag dessutom att berörda myndigheter har agerat på ett adekvat sätt.

Skyddsjakt i sista hand
De har först skaffat sig dokumentation av vad som är problemet och sedan försökt avhjälpa det genom att ta bort det som lockade djuret eller i vissa fall genom skrämselförsök.
Har detta inte fungerat har man sedan gett tillstånd till skyddsjakt.
Det Calle Seleborg hävdar saknas finns således.
Jens Karlsson, Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Kompetens

2007-04-03 14:07

Nog finns det kunskaper hos Viltskadecenter men är det något av vikt (som var okänt tidigare) som gagnar oss glesbygdsbor?
Apropå rymlingen från Kolmården, har Viltskadecenter blivit ombedda att hjälpa till?
Om inte, varför? Ska vi behöva misstänka att denna kvarvarande varg ska få klara sig och ”tillföra värdefulla” gener?
Min tro är nog ändå att detta med vargarna kommer att sluta i fullständigt kaos om inte jägarkåren sätts in snarast. Problemen och kostnaderna blir större desto längre vi väntar.
Själv avstår jag vargjakt helt och hållet, mot rejäl ersättning kanske.
Den nya regeringens företrädare måste informera sig sakligare och agera. Börja med frågan, varför finns alla de djur och växter vi har nu, just nu 2007? Frågan är central!

3. Vargjakt

2007-04-03 08:53

Man kan väl möjligen ställa sig följande fråga. Ska Viltskadecenter, Grimsö och Naturvårdsverket anställa någon form av jägarelit som ska sköta jakten? Vargen kommer att bli oerhört svårjagad när den väl börjar jagas. De jaktformer som erbjuds är dessutom väldigt oinspirerande. Vargen som byte saknar helt värde. Dessutom finns vargvänner som saboterar jakten. Det kommer säkerligen inte ta många år innan grabbarna grus står där själva med lapptyg och helikoptrar. Många av oss jägare har säkert ingen lust att skjuta på ett så hundliknande djur heller. Lycka till, boys.

2. Inte riktigt i alla fall

2007-04-03 08:51

Mitt svar till Jens Karlsson. Det viktigaste är att vi får igång en dialog och debatt:

Tack Jens!

Gläder man att någonting görs men jag tror att mycket mer måste till. Och kunskapen om det måste spridas utanför de inre kretsarna. Speciellt gläder det att eftersöksekipage faktiskt finns. Problemet är att jag misstänker att vi talar om enstaka hundar. De kan göra nytta vid försök med negativ habituering men duger knappast vid jakt på vargen/vargflocken vid barmark. Vid jakt på varg använder sig ryssarna enligt mina uppgifter av en flock dresserade laikor, vilka kan ta upp strid åtminstone med enstaka vargar.
Problemvargar av typ Bjursåsvargen går nog ganska bra att hålla under kontroll genom att störa den.
Vad jag pratar om är mardrömssituationen, angrepp på ett barn. Då är det bråttom, nästa angrepp kommer normalt inom tre-fem dagar och kommer att vara allvarligare än det första. Om angreppet är förknippat med en vargflock har vi ett gigantiskt problem.
Valerius Geist tillsammans med Kaarlo Nygren och Erik Nyholm i Finland har tagit fram en noggrannare studie av de typiska stegen i habitueringen. Jag tror inte du sett den än. Ett absolut krav är att komma bort från åsikten att nyfikna ungvargar som stryker genom byar är ofarliga individer. Rajpurohit från Indien nämner just dessa som de normalt farligaste, ungvargar som ännu inte lärt sig att jaga på egen hand och som lär sig att människor är ofarliga.
Rajpurohit (Hazaribagh) och Korytin (Ryssland) ger ovärderlig kunskap om mönstret när vargen anfaller. Fortfarande gäller, som tur är, att det totalt sett tycks vara ovanligt att skeendet tillåts fortskrida till den tragiska utvecklingen med mänskliga offer. Men glöm inte att vi är inne i ett världsunikt experiment. Aldrig förr har vargen tillåtits fritt föröka sig i bebodda trakter med myndigheters goda minne. Närmast kommer faktiskt Finland kring 1880. Jag har inte hittat något fall i världen där en vargflock kunnat leva någon längre tid nära mänskliga aktiviteter inklusive djurhållning utan att problem har uppstått.
Habitueringsutvecklingen till farlig individ är noggrant studerad för prärievargen i Nordamerika. Där kan man med stor säkerhet förutsäga när det är dags att bort individen. Vargens mönster är i princip identiskt, men av någon anledning har man inte brytt sig om att studera det. Man har antagit att brist på naturligt byte är viktigt och så har man sett, att där vargen har varit extra skyddad, till exempel i Nationalparker, har angrepp varit inte helt ovanliga. Angrepp av individer som har visat sig vara fullt friska och vid gott hull.
Det är också viktigt att allmänheten känner till habitueringsförfarandet i lite bättre detalj. När vargen förföljer ryttare som i Voxnabruk är det ett tecken på att det är långt gånget. Vargar som dagtid ses studera människors göranden vid gårdar med barn ska få alla varningsklockor att ringa.
I gamla tider tog man till hela landsändar och militär för att få bukt med besvärliga individer/flockar. Det krävs noggrann planering för att snabbt dra igång en massiv insats.
Observera att jag inte är speciellt oroad över angrepp på jakthundar. Personliga katastrofer men de leder knappast till habituering. Angrepp på sällskapshundar i närheten av bostäder är mycket allvarligare och borde automatiskt leda till skyddsjakt.

1. Kunskapen hos Viltskadecenter?

2007-04-03 08:47

Men att ta rätt på rymlingen från Kolmården klarar man inte av!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB
  • Ansvarig utgivare: Anders Ljung, Utsedd av Jägarnas Riksförbund. anders.ljung@jaktojagare.se