• Pinewood

Låt markägaren bestämma i vargfrågan

DebattPublicerad: 2009-02-02 09:36

Låt ägarna av skogen avgöra hur mycket varg vi ska ha. Det är väl ändå vi markägare som gratis hyser varg och andra djur. Då tror jag att vargfrågan kan få en balanserad lösning. Övriga särintressen som marklösa jägare, utredare, proffstyckare med flera får acceptera vår lösning.
Avslutningsvis vill jag understryka vikten av en sansad och seriös debatt. Jag kan inte förstå varför vissa insändare måste vara ursinniga. Man undrar om det är något annat som ligger bakom. Trots allt tycker vi alla om skogen och dess möjligheter.

Min tanke och poäng är att markägarna på ett förnuftigt och genomtänkt sätt finner en rimlig lösning på vargfrågan. Det är vi som är generellt sett den kunnigaste parten i frågan och det är vi som betalar notan vare sig vi har eller inte har varg.
Vi ska även akta oss noga för att bli något språkrör för vare sig vargkramare eller varghatare. Att vargtillväxten skulle släppas för fäfot kan kramarna glömma likaledes som varghatarna kan glömma decimering till intet eller nolltolerans.
Återigen, det är viktigt att hålla borta särintressena i denna viktiga fråga. Vi kan inte tillåta självutnämnda företrädare för marklösa jägare eller jägare med marginell markyta, utredare, turister, lärare och likasinnade att bestämma i denna fråga. Debattera kan väl dessa grupper göra ändå. Särintressena är nämligen flyktiga och påverkbara. Endera dagen utan synbar förklaring kan de byta uppfattning. Det är bra att de debatterar men inflytande? Nej tack. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Hyser?

2009-02-19 16:45

"Det är väl ändå vi markägare som gratis hyser varg och andra djur."

Jag har aldrig läst något så dumt! Gratis hyser? Vem tror markägaren är för någon?

14. Varg och naur

2009-02-18 17:57

Vargen hör hemma i vår natur..
Fridlys vargen...

13. Heja MP

2009-02-03 22:27

Sätt in Varg i södra delen av landet detta är ett riktigt tag.

12. Föreslå staten är dumt.

2009-02-03 15:28

Sådant som staten sköter, skiter sig. Se bara på fisket och torsken. Om inte staten bestämt kvoter, bidrag till antalet fartyg och därmed dikterat villkoren hade det funnits en chans. Det som styrs uppifrån går åt helvete. Massor av exempel på det.
Fram för lokal demokrati och markägarmakt, efter feymans förslag.

11. Pelle

2009-02-03 10:12

Ni vill utrota vargen i Sverige och jag hävdar att vargen hör till och är utvecklad tillsammans med den svenska faunan och fyller en plats i ekosystemet. En toppredator som vargen påverkar naturen på många olika sätt. Genom att inte bara ta klövvilt, utan även hålla efter mindre rovdjur så interagerar den med naturen på ett sätt som t.om kan påverka växt och insektsliv i förlängningen.
Den har också genom sitt urval en gynnsam inverkan på älgstammens genetiska sammansättning, den blir precis som klimatet och födotillgången en del i älgens miljö som älgen måste anpassa sig till, vilket sållar bort svaga individer som är lättare att ta.
Jägarna har svårare att se detta och skjuter gärna stora starka tjurar som vargen hade valt bort. Det blir alltid negativa konsekvenser av att utrota ett djur ur ekosystemet. Även att införa nya djur till ekosystemet, som t.ex Svartråttan eller minken får negativa konsekvenser, så dom bör om möjligt utrotas härifrån, även om det antagligen inte går, utan vi får göra vad vi kan för att hålla efter dom istället.

10. Åberg!

2009-02-03 00:01

Menar du att du även vill stoppa utrotningen av svartråttor,löss och andra skade djur? Eller är du som den sanna djurvän du är,en utrotare? Var går gränsen där ni tycker det är okej att utrota. Och för hundrade gången,VI UTROTAR INTE VARGEN!!

9. Lögn, förbannand lögn och inget annat från jaktfientlig MP politiker!

2009-02-03 00:01

Att i samma insändare lyckas med så mycket desinformation är makalöst. Att bla skriva att "Det finns inte ett exempel i modern tid på att varg dödat människa" när det finns juryutslag på att varg dödade Kenton Carnegie i Kanada 2005 är skrämmande.

MP kanske inte står för Miljöpartiet utan snarare för Manipulationspartiet. Kanske borde heta så efter att man läser andra uttalanden från insändarskribenten, tex det här "På den tid som jag var ung och studerade på Universitet trodde jag att människan var en klok varelse som kan styra beslut på ett rätt sätt. Idag tror jag inte på det." Slutsatsen måste alltså bli att insändarskribenten anser att ändamålet helgar medlen, dvs lite lögn som innebär att människan fattar rätt beslut är OK...

8. http://upprop.nu/83W2

2009-02-03 00:01

Skriv på "uppropet för vargjakt nu" genom att klicka på rubriken.

7. Lösningen Feynman...

2009-02-02 23:58

...är jakt i hägn. Om du och dina gelikar hägnar in era skiften och håller er där, så borde vi alla bli nöjda.

6. Ooops

2009-02-02 12:57

Det var för tidigt på morgonen när skrev mitt inlägg, tänke bara på privata markägare. Ber om ursäkt för det.

5. Nej, fotografen

2009-02-02 12:57

Att låta yrkesfiskarna bestämma torskkvoterna, det vore som att låta "naturfotograferna" bestämma vargstammen.
Du har nog rätt i att det inte skulle finnas några vargar i Sverige om de människor som berörs fick bestämma.
Men nu har ju besluten tagits långt från folket.

4. Ägarfrågan är viktig!

2009-02-02 12:57

Sverige har ett feodalt förflutet då stat, kyrka, stormän ägde marken och bönderna var mer eller mindre livegna. Detta plågar oss än i dag. När det i ett grannland som Norge är bönder som äger i stort sett all mark, så är förhållandet i Sverige att stat, kyrka och bolag äger mer än hälften av marken och när det gäller skogen så är förhållandet ännu värre.
En mycket stor demokratireform i Sverige vore att stat, kyrka och bolag tvingades sälja ut all mark till privata personer bosatta i samma kommun som marken är belägen. Stat, kyrka och bolag har oftast huvudkontor i någon stad. Detta innebär att såväl vinsterna som råvaruvärdet från markägandet går från glesbygden till staden. Sen kommer staten med sina ”glesbygdsstöd” som bara är noll och intet av det kapital som glesbygden dräneras på genom det odemokratiska ägandet.
En tidigare borgerlig regering gjorde ett tafatt försök att ändra på ägandet genom att sälja AssiDomän-aktier till folket. Metoden var olämplig och sossarna kunde därför återköpa skogsmarken till staten.

Att ge stat, kyrka och bolag makt att låta skogen översvämmas av rovdjur är nog ingen bra idé.
Först måste ägandet demokratiseras, med ett demokratiskt ägande skulle ägarna få politisk makt och då skulle det nog bli en annan hantering av de skadliga rovdjuren.

Däremot måste det slås fast i lag att staten har obegränsat ansvar för alla djur som är statens villebråd och att staten skall fullt ut skall ersätta enskilda för alla skador och kostnader orsakade av statens villebråd.

Sen bara ett litet exempel som sign. El Lobo hittade i Östgöta Correspondenten och som på ett utmärkt sätt visar den djupa ”sakkunskapen” som politikerna i Miljöpartiet besitter!

”Vargen är inte farlig och flyr människan som pesten. … Vargen dödar cirka 100 älgar per år …..
Gunilla Wetterling
Miljöpartiet i Linköping”

Tack El Lobo, till er som inte läst Wetterlings insändare gör det! Den finns här:
http://www.corren.se/archive/2009/1/28/k2wr6xookhetfnd.xml

3. Det låter perfekt...

2009-02-02 12:56

...för våra förhållanden där jag bor. Vi kommer definitivt att införa nollvision på våra marker och Mattias kan ha hur många han vill på sina. Det måste vara en mänsklig rättighet att bestämma över sina egna marker, vilket är fundamentalt inom unionen.

2. Nej tack

2009-02-02 10:01

Det skulle vara som att låta yrkesfiskarna bestämma torskkvoterna och vargstammen skulle med en sådan linje antagligen upphöra att finnas till. Sverige har som land ett intresse av en levande natur, där vi gör allt vi kan för att stoppa utrotningen av arter på grund av mänsklig aktivitet. Ekonomiska intressen har redan pressat naturen hårt och det är i landets intresse att minimera skadeverkningarna. Däremot kanske mera regionalt inflytande över skyddsjakter på varg, för att snabbt kunna ta bort problemindivider.

1. Kanonfint!

2009-02-02 10:01

Då kommer markägarna staten och kyrkan att tillåta varg på sina marker. Stora skogsbolag ser nog gärna att älgstammen "betas ner" av vargen.
Då blir det mycket varg och lite älg!
Förresten, klumpa inte ihop marklösa jägare med andra intressegrupper, dom har samma intresse som du!
Bra lösning, om man vill ha mycket varg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons