• Älgskadefondsföreningen

Namnbyte ingen bra lösning

DebattPublicerad: 2006-02-13 11:55

Ska vår organisation fortsätta heta ”Jägarnas Riksförbund” eller byta namn till ”Riksjägarna”.
Vi närmar oss Jägarnas Riksförbunds årsstämma, där ett ödesdigert val kanske görs.
Att namnfrågan är utomordentligt viktig tror jag att alla är överens om. Därför är det ännu viktigare att rätt beslut tas på stämman, skriver Lennart Abrahamsson, JRF-ordförande i Västmanland.

Bakgrunden till motionen att byta namn till Riksjägarna sägs bland annat vara problem med sammanblandning med andra organisationer och orsaken skall vara vårt nuvarande namn.
Dessa argument är för mig inte alls tillräckliga och nog bärande skäl för ett eventuellt namnbyte. Nej, om vi har problem med att ”få ut” vårt rätta namn hittas orsaken på annat håll.
Egentligen tycker jag det är mycket konstigt att slopa ett namn som förbundet haft sedan starten 1938. Våra föregångare har kunnat hantera namnet med den äran. De har gjort att vi i dag med stolthet kan säga att vi är medlemmar i Jägarnas Riksförbund. Men nu plötsligt klarar vi inte av att ”bära namnet vidare” till kommande jägare och medlemmar. Det här tycker jag kräver en riktig och lång eftertanke före årets stämma.
Vi har ”trots” vårt nuvarande namn ökat vår medlemskår under de senaste fyra åren med sagolika 40 procent. Det är unikt i dagens läge, när de flesta organisationer har problem med sjunkande medlemssiffror.
Det här pekar mot att det inte är något fel på vårt namn, Jägarnas Riksförbund.
Röstar man på stämman för ett namnbyte på de grunder som presenterats som skäl i motionen? Då måste det betyda att man har uppfattningen att vi har missat ett stort antal nya medlemmar. Det innebär att om man röstar bifall till motionen så anser man att den medlemsökning vi haft under de senaste fyra åren är för låg och skulle ha varit ännu större om förbundet haft namnet ”Riksjägarna”.
Men, tänk om det inte skulle ha varit så. Någon plan för att säkerställa önskat utfall har jag heller inte sett till. Det är nog ändock lite för enkelt att tro att allt enbart sitter i ett nytt namn.
Om man röstar på stämman för ett namnbyte så räcker det inte bara med att avge en röst på stämman. Man måste även vara beredd att axla det väntande jobbet med att överträffa nuvarande medlemsökningstakt. Det anser jag blir en svår nöt att knäcka.
Det är således ett mycket stort ansvar alla ombud på årets stämma har, nämligen att se till att rätt beslut tas i namnfrågan.
Frågan kan faktiskt vara avgörande för vår fortsatta framgång. Därför jag vill uppmana alla att verkligen ”tänka till” före röstningen, om ni verkligen tror och tar ansvaret för att vi når ännu större framgångar tack vare ett annat namn.

Väl mött på stämman,
Lennart Abrahamsson,
ordförande, JRF Västmanlands läns distrikt

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Namnbyte

2006-02-27 15:17

Jag tycker att nuvarande namn är bäst!
För mig är "riksjägarna" ett skällsord och som av vissa använts för att svärta ned oss.

4. Vadå riksjägare?

2006-02-14 11:01

Riksjägarna, det säger mig lika mycket som Jägareförbundet, alltså ingenting. Behåll vårt gamla väl inarbetade namn och ge sjutton i att ändra ett vinnande lag. Om vissa av er vill kalla er för riksjägare, så gör det i vardagslag. Men officiellt skall vi heta JÄGARNAS RIKSFÖRBUND. Stå på dej Lennart!

3. Kostsamt och onödigt

2006-02-14 11:00

Det största problemet med sammanblandning av namnet, och att folk utanför vår organisation inte vet vad vi heter, är nog något annat själva namnet. Det finns ganska många inom distrikt och avdelningar som inte heller vet vad vi heter. Vad skulle det hjälpa att byta namn då? Förmodligen lyckas vi bara ytterligare förvärra problem.
Nej, kämpa på med det namn vi har och känn stolthet för det. Om sedan förbundskansliet kunde fortsätta det påbörjade arbete med ”regler och tips” och kanske till och med skicka ut brevmallar etc. till funktionärer samt ge tydlig information till medlemmarna så kommer detta att lösa sig utan kostsamma och onödiga namnbyten.

2. Ska vi byta segel i medvind?

2006-02-13 16:29

Nu blåser det medvind för organisationen. Ska vi då börja ändra på namnet, när det går bra? Nu får vi sansa oss och inte börja med att gå i motvind. Det gör vi bara när vi jagar älg.
Jägarnas Riksförbund och inget annat.

1. Namnbyte

2006-02-13 13:46

I vardagstal används ju redan i dag ”Riksjägarna”. Så så enormt omvälvande skulle väl inte ett eventuellt namnbyte vara? Och att medlemsantalet skulle vara avhängigt av vad förbundet heter tror jag inte är av så stor betydelse som Lennart A vill göra gällande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere