• Älgskadefondsföreningen

Ologiskt om halvautomatiska vapen

Jägareförbundet säger en sak och gör en annan

DebattPublicerad: 2016-01-18 10:56

I en paneldebatt om vapendirektivet säger Jägareförbundets företrädare att de inte vill ha förbjud mot halvautomater på grund av vapnets utseende. Samtidigt är det just det förbundet jobbar för när det gäller Benelli MR1.
”Jag anser att det är dags att någon ledande från Jägareförbundet en gång för alla tar och förklarar logiken bakom deras agerande”, skriver Toni Celan i ett debattinlägg.

Fredagen den 15 januari direktsände SVT en paneldebatt om EU-kommissionens förslag till förändringar i vapendirektivet. Med som gäster fanns bland andra Anders Grahn som representerade Svenska jägareförbundet och Peter Thorsell från polismyndighetens enhet för förvaltningsrätt.
Både Jägareförbundet och polismyndigheten har skickat in varsitt remissvar. Peter Thorsell och polismyndigheten ställer sig positiva till förslagen medan Jägareförbundet och de flesta andra remissvarande organisationer och myndigheter är kritiska eller till och med starkt kritiska.
Ett av EU-kommissionens förslag gäller halvautomatiska skjutvapen. I EU:s vapendirektiv indelas skjutvapen i olika kategorier. I kategori ”A” hamnar automatvapen och militära vapen. Kategori ”B” gäller halvautomatiska vapen och indelas i sju undergrupper ”B1-B7”. Definitionen av kategori ”B7” är, halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar skjutvapen med automatisk mekanism. EU-kommissionens förslag är att flytta kategori ”B7” till ”A”.


Under paneldebatten ställdes frågan om vad man var mest kritisk mot i förslaget. Anders Grahn från Jägareförbundet svarade med att förslaget mot halvautomater var ogenomtänkt och var kritisk till att EU-kommissionen vill förbjuda vapen baserat på utseendekriterier. Anders Grahn menade att utseendekriterier i allra högsta grad är något subjektivt.
Peter Thorsell från Polismyndigheten talade om betydelsen av vapnens konstruktion och ”farlighetsgrad” mer än utseende. Vad han döljer bakom ”farlighetsgrad” vet han nog inte ens själv. Ännu. Men det lät nog bra i hans öron och kommer säkert dyka upp i någons avslagsmotivering framöver.
Det är inget snack om att EU-kommissionens förslag kommer slå hårt mot sportskyttet, vilket är inget annat än en riktig stor skandal. Ni jägare som tror att ni är ”home safe” med era jaktvapen får nog tänka till en extra gång. Så läs vidare kära jägarvänner så ska jag förklara.

Från 2012 och fram till dags datum har Svenska Jägareförbundet och polismyndigheten tillsammans gjort allt i sin makt för att stoppa en småviltstudsare som är registrerad i kategori ”B4”. Detta är en kategori som inte alls kommer beröras av EU-kommissionens ändringsförslag. Ni som följt min följetong vet att jag pratar om småviltstudsaren Benelli MR1. Jägareförbundet har alltså under flera års tid kämpat för att förbjuda jaktlicens på denna bössa, bland annat med bedömningen att den inte avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär.
Samtidigt som Jägareförbundet i fredags riktade stark kritik mot utseendekriterier sitter Naturvårdsverket just nu och formulerar ett tredje yttrande om Benelli MR1. Naturvårdsverket har redan två gånger tidigare gjort bedömningen att Benelli MR1 uppfyller kraven i verkets egna föreskrifter, inklusive utseendekriteriet som återfinns i dessa.

Att verket återigen yttrar sig beror bland annat på Jägareförbundets envisa sandlådejuridik och subjektiva utseendefixering. Jag anser att det är dags att någon ledande från Jägareförbundet en gång för alla tar och förklarar logiken bakom deras agerande. Så min fråga till Svenska Jägareförbundet lyder:
”Kan ni förklara varför ni i detta nu försöker förbjuda en småviltstudsare avsedd för jakt bland annat med stöd av ett subjektivt utseendekriterie samtidigt som ni faktiskt själva öppet kraftigt kritiserar ett sådant förfarande”? 
Jag och många andra välkomnar Svenska Jägareförbundets remissvar och ställningstagande under paneldebatten, men fram tills nu har detta ställningstagande i realiteten inte efterlevts.
Tror någon att Peter Thorsell och polismyndigheten skulle nöja sig med att det stannar vid kategori ”B7”? 

Peter Thorsell har med Benelli MR1 redan visat att han inte tänker stanna där med Svenska Jägareförbundets goda minne. Med Thorsells välsignelse skulle tillståndsenheten säkert få fortsätta delge de mest häpnadsväckande avslagsmotiveringar baserat på subjektivt tyckande i hundratals licensärenden, både för jakt och målskyttevapen tillhörande de andra vapenkategorierna.
På sin jakt efter rättspraxis skäms man inte att försöka i rättsfall efter rättsfall trots förluster. Det finns till exempel minst 19 domslut gällande målskyttelicenser på AR-15 som går emot polismyndigheten. Ändå forsätter polisen att neka licenser på dessa civila vapen för att driva dem till nya överklaganden. Det säger nog allt.

Slutligen ett tips till Svenska jägareförbundet och polismyndighetens tillståndsenhet. Läs gärna min ”Pekbok” om småviltstudsaren Benelli MR1 så misstänker jag att ni också inser att det är färdiglekt och att det räcker nu.


TONI CELAN

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. @ FUNDERSAM

2016-01-18 18:25


Jägarförbundet har ingen kompetens i vapenfrågor, detta faktum har ifrågasatts ett flertal gånger. Kompetens underlättar betydligt då det diskuteras vapen.....allrahelst i förlängningen då PM:s handläggare inte besitter den kunskapen och SJF tillfrågas.

Senast någon efterlyste vapenkompetens svarades det så här: "jag har dock studerat juridik till skillnad från de flesta andra som debatterar denna fråga, vilket är det primära när man skall tolka regler"

Har man inte kunskapen "i huset" får man göra som "alla andra", dvs anlita konsulter.

Raggarö

3. Demokratur

2016-01-18 17:13

Vi börjar bli så vana vid att våra företrädare på alla plan lovar och lovar olika saker men efter en kort tid så framförs en helt annan uppfattning. När man talar inför publik så hasplar man ur sig det som låter bra i åhörarnas öron men sedan kommer man fram till att det var nog inte så bra när man skriftligt skall tala om samma sak och då hoppas man att undersåten glömmer bort det hela.
Det hjälper inte om det vore 2018 heller – våra politiker är reducerade till ett gäng jasägare för att kunna sola sig i glansen hos EU som avgör hur det skall vara.
Att andra länder inte ens har vapenskåp eller licenser på vapen är ju bara en struntsak – huvudsaken är att det blir en konfiskering av "särskilt farliga vapen".
Man tror tydligen att det är väldigt farligt när ett sådant vapen smäller av.
Snart kommer det antagligen ett förslag att terroristerna skall redovisa sitt vapeninnehav - detta vore lika intelligent som det man nu håller på med!

2. Tänk Er scenariot …..

2016-01-18 16:01

….. någon högt uppsatt medlem av EU-komissionen dömer dig för att du är en jägare.

Straffet för det är att du skall:

1. bedömas av en läkare mentalt och fysiskt huruvida du duger som jägare för en liten tid framöver.
2. misstänkas av en oinvigd EU-minister huruvida du egentligen drömmer om att med din helautomat på två sekunder få dra av en hel kulkärve i älgen.
3. gå till polisen med din gamla militär-Mauser och fråga om du får använda den på älgjakten om du lovar att skjuta en femetta på älgen. Ja, men bara med ett skott annars beslagtar vi bössan.

Hur länge skall vi stå med mössan i hand?

Nu har de fått oss dit de vill, att vi skall diskutera med dem, om vad DE skall bestämma för oss.

Tänk om det vore hösten 2018 och vi stod inför möjligheten att rösta bort Romson, Löven, EU-medlemskapet och vargarna.

Va då! Drömmer jag … nej lägg av ... vi har ju rösträtt ... ja, men det är ju demokrati ... skall jag glömma det … ???

1. Heckler och Koch 770

2016-01-18 13:46

Det är viktigt att inte glömma Heckler och Koch 770. Ett vapen där tillverkaren intygat dess civila konstruktion, men där Svenska Jägareförbundet påstår något annat.
Frågan är vilken kompetens ansvariga på Svenska Jägareförbundets i verkligheten innehar på det aktuella området.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB