• Älgskadefondsföreningen

Rör ej paragraf 28

DebattPublicerad: 2013-10-21 09:25

Svenska Landsbygdsföreningen vill belysa att det är en försvinnande låg andel av de svenska jägarna som under älgjakten tvingats skydda sina hundar mot varg enligt paragraf 28.
Nu menar de att paragrafen måste få fortsätta vara utformad som den är.

Paragraf 28 har visat att den är väl genomtänkt. I media har paragraf 28 uppmärksammats stort på väldigt kort tid. Detta beror på att den nyttjats vid några tillfällen i samband med att Sveriges största jaktliga evenemang ägt rum, älgjakten.

”Försvinnande få som utnyttjat paragrafen”
Vi på Svenska Landsbygdsföreningen har gjort en undersökning på hur det ser ut. Idag jagar cirka 300 000 människor älg. Av dessa 300 000 älgjägare har fem stycken personer blivit tvungna att skydda älghundar från pågående vargangrepp.
Det betyder att endast 0,0017 % av 300 000 jägare har blivit tvungna att skydda hundar med hjälp av paragraf 28. En försvinnande liten siffra i sammanhanget.

Sex vargar skjutna under älgjakten
Antalet vargar som blivit skjutna under pågående älgjakt är endast sex stycken. Detta under den mest intensiva fasen av årets älgjakt, då det är som mest jägare och hundar i skogarna. Under resterande del av jakten kommer det inte att befinna sig lika många jägare ute i skogarna och chansen att det ska bli några mer angrepp och paragraf 28 ska behöva användas minimeras. Oron kring att paragraf 28 utnyttjas av jägare är därför helt obefogad. Detta då den bevisligen utnyttjas mycket lite med tanke på hur mycket hundar och jägare som befinner sig i skogen, vid ett och samma tillfälle.

”Vargen drar sig undan”
Svenska Landsbygdsföreningen vill därför vända på frågan. Hur kan det vara så relativt få angrepp mot hundar under själva älgjakten? Vi menar att vargen känner av jakttrycket som är i skogarna under denna vecka. Jägarna som jagar älg finns med hundar i markerna. Detta gör att vargen drar sig tillbaka och enbart i undantagsfall attackerar jägare och hundar.

”Allmän licensjakt en lösning”
Svenska Landsbygdsföreningen hävdar därför att en allmän licensjakt på varg under större delen av jaktåret, från tidig höst fram till att vargens parningstid skulle leda till en vargstam som blir betydligt skyggare både för människa och hund. Speciellt om jakt får bedrivas med löshund. Vargen är ett mycket intelligent djur och skulle snabbt lära sig att kontakt med människa och hund innebär en fara. I och med detta skulle en stor del av problemen med varg vara lösta.
Det är därför mycket viktigt att jaktsäsongen på varg förlängs.
En annan positiv effekt skulle också bli att vargen skulle hålla sig ifrån bebyggelse eftersom där finns människor och att angrepp mot övriga tamdjur skulle minska.

”Ändra inget i paragraf 28”
Om man nu ger sig in och börjar skriva om paragraf 28 skulle det vara mycket olyckligt. Svenska Landsbygdsföreningen motsätter sig där för att man på något sätt går in och ändrar i paragraf 28. En paragraf som fungerar och låter vargen finnas i vår fauna, men på våra villkor.

Svenska Landsbygdsföreningen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Viltdata

2013-11-02 20:11

Det är ju bara bra att vargarna ökar i antal - ju fortare dess bättre! Så snart det blir en "god" förekomst kan vi börja skjuta vargar helt fritt under hela jaktsäsongen och rapportera in antalet till Viltdata i vanlig ordning. För att då stimulera intresset kan skottpengar ingå - eller vad tycker T.E. ? I Ryssland utbetalas ju skottpengar - varför kan ju de lärde fundera över eller den som begriper allt.

23. Är du på riktigt, Torbjörn?

2013-10-22 11:52

Jag häpnar ibland över dina inlägg och kan konstatera att det är nog ingen som har så negativt inflytande över vargens möjlighet att uppnå någon form av acceptans om du och dina extremistkompisar i SRF, WAS m fl sekter.

22. Det kommer snart

2013-10-21 19:43

en skärpning av §28 - vargvännerna har precis beställt detta från sina nyckelpersoner inom myndigheter, förvaltning och Main Stream Media. Husdjur kommer inte att få skyddas alls längre - det är ju helt självklart att vargen skall ha fri tillgång till mat på landet ("folket i busken" är ändå bara "collateral damage" i det heliga kriget för naturen, dvs ekososofisk jihad). Om det är hund-, får-, ko- eller hästkött spelar ingen roll - det viktiga är att vargen får äta i fred och att den lär sig var maten finns, dvs närmare och närmare gårdar och tomter på landet.
För att ytterligare säkerställa att vargar inte skräms bort från människans närhet kommer även lagen att utökas med att människor, som angrips av varg, först får tas om hand när vargen har lämnat "matplatsen".
Ironi - ja kanske men fan vet när man läser SRFs generalsekreterares, Torbjörn Erikssons och Djurväns inlägg...

21. Givetvis 28an + jakt

2013-10-21 19:42

Allmän jakt borde vara en naturlig lösning för att komma ner till 170-210 så snart som möjligt.

20. Vem ska man tro på ?

2013-10-21 17:36

En i Lpo säger att man inte ska använda §28 .Nästa från Lpo säger att man ska använda §28. Kan ni bestämma er innan ni går ut offentligt.

19. Antal varg i Sverige

2013-10-21 17:25

Enligt den beräkningsmetod man använder med framgång i Montana. Antal revir gånger 6,3 har vi drygt 500 vargar i Sverige

18. Djurvän

2013-10-21 17:10

400 vargar i Sverige! Var har du fått den siffran ifrån? Förra året var det 220 vargar i Värmland, efter årets föryngring så är det ca 330 bara i Värmland. Så enligt dig så ska det bara vara runt 70 vargar i resten av Sverige. Skulle tro att du har fel i antal.

17. Fånig kommentar 13

2013-10-21 17:10

För att ett fåtal vargar har skjutits enl. lagen. Det är väl självklart att dessa 28-skjutningar ökar, med en vargtillväxt utan kontroll i vårt kära land. Om en varg tuggar på ägarens hund så gäller det att handla blixsnabbt. Handlar inte om den lilla ändring man gjorde att anmälan görs till Länstyrelsen istället. Troligen anmäls flera nu också när man inte omedelbart blir anklagad för att vara en brottsling.

16. # 13 Helt rätt

2013-10-21 16:22

Det betyder att det finns alldeles för många vargar. Det har vi tvingats leva med en längre tid. Den senaste veckans vargskjutningar är bara en droppe i havet, mot vad som skulle behövas.
''Jag förstår inte hur detta ''skygga och vilda djur'' går så nära dessa ''farliga jägare''. Ironi.''

15. "13 " T.E.

2013-10-21 16:14

Otroligt dumt påstående, gör dig inte dummare än du är !

14. Till 8.

2013-10-21 15:51

Älgjakten har förvandlats till vargjakten.

13. Suck

2013-10-21 15:51

Torbjörn Eriksson menar att 28 bör skrivas om då denna går att missbruka. Dock ser vi tydligt att detta inte utgör något reellt problem då så extremt få vargar skjutits med hänvisning till denna. Ännu färre är de fall där felaktiga skjutningar påvisats. Därför finns inget behov att skriva om paragrafen.

Att skriva lagar kring saker som inte utgör ett problem är ett otyg som bara kostar pengar.

12. Nr.2 T.E

2013-10-21 15:50

Vad ska hundägaren göra, förklara för oss när 2 vargar står o biter i en hund vad vi ska göra! Helst vad vi ska göra innan angreppet
har skett.

11. Djurvän? och TE

2013-10-21 15:50

Naturligtvis ska § 28 vara kvar, de som utnyttjat den har ju till punkt och prickar följt den, samtliga vargar var ju skjutna efter att hundarna var svårt skadade eller blev dödade under vargangrepp, inget som helst tvivel om den saken, kolla bara på bilderna.

Oavsett hur det går så kommer samtliga djurägare att fortsätta att skydda sina djur vid angrepp, det är ett som är säket oavsett om några fanatiska vargkramare skriker och gapar i bakgrunden!

10. #2

2013-10-21 15:50

"Det finns mycket som hundägaren ska göra först innan vargen ska skjutas."

Vänta på att vargen dödar hunden då? Eller skjuta exakt i ögonblicket när den biter?

9. Älgjakt på sergels torg?

2013-10-21 15:50

Hej Djurvän
Ja jägarna stör säkerligen älgar mm i skogen under älgjakten. Men hur ska man bedriva älgjakt om man inte jagar älgen i skogen tycker du? Är rätt tveksam ifall det är lämpligt att sätta sig på pass på plattan i Sthlm och invänta en älg...
Vad tror du händer om jägarna inte beskattar älgstammen med en lämplig nivå varje år? Tror du trafikolyckorna eller för den delen betesskador på skog och mark skulle minska?
Då kan vi göra det rätt enkelt för oss om man ska följa ditt resonemang och förbjuda ALLA intressen som bedrivs i skogsområden där djur kan störas.
Alltså sluta med all jakt, fiske, skogsavverkning, svamp och bärplockning, orientering, rally, friluftsliv mm hur länge ska jag fortsätta?
Människan är också en del av naturen, har alltid vart kommer alltid att vara.

8. § 28

2013-10-21 13:16

Det var väl väntat att "djurvän " och T. E. skulle börja skrika om detta, men det förvånar mig att att den där miljöåklagaren Jarlås också börjar oja sig. Det syns var sympatierna finns någonstans. §28 skall vara kvar PUNKT SLUT.

7. Ingen ansvarsfull djurägare...

2013-10-21 13:16

...står och ser på när någon eller något plågar ens djur -med eller utan stöd av paragrafer.

6. Varför ska allt gynna vargen?

2013-10-21 11:28

Varför har det inte gapats och skrikits om § 28 tidigare? Tillägget med rätten att försvara tamdjur mot rovdjursangrepp skrevs ju in i § 28 i maj 2007. § 28 är ju ingen nyhet som en del hävdar högljutt.
Ändringen som gjordes i juli i år är ju en ren byråkratisk formalitet till vem man anmäler utövandet av § 28. Alltså till länsstyrelsen och inte till polisen som tidigare. Om brott misstänks föreligga så är ju förfarandet detsamma, länsstyrelsen lämnar över ärendet till polis som beslutar om förundersökning ska inledas eller ej. Precis lika som tidigare alltså, straffansvar eller påföljder är ju detsamma.
Varför ska allt gynna vargen Torbjörn? Du tycker människan med tillhörande tamdjur inte ska ha några som helst rättigheter att försvara sig vid rovdjursangrepp...? Känns ju som ett logiskt resonemang.
På vilket sätt kan den utnyttjas? Ja det står hur man ska agera innan ev skott avlossas vid angrepp. Och det har inte följts vid dessa angrepp enbart för att det var angrepp på jakthundar? I de flesta fall så har ju hunden hamnat på sjukhus med omfattande skador som krävt läkarvård.
Ska man automatiskt misstro jägarens vittnesuppgifter om varför man var tvungen att vid tillfället avlossa skott mot rovdjuret och nyttja § 28, enbart för att det är en jägare? Det är ju att kategorisera folk i ren allmänhet om du resonerar så.
Vänd på det istället, att händelserna anmäls och "kommer upp till ytan" visar väl på ett taget ansvar hos jägaren och att anmälan gjorts. Det är väl så lagstiftningen ska fungera eller?
Med lite sunt förnuft i skallen så kan man räkna ut som det står i texten ovan varför det skett ett antal incidenter senaste veckan. Älgjaktsstart för "södra Sverige" med ovanligt mycket hundar i skogen under samma tidsperiod + att vargarna har ökat kraftigt i antal senaste åren.
Vad tror du händer då?

5. En möjlig ändring...

2013-10-21 10:55

...skulle vara att ta bort meddelande kravet helt och hållet. Regeringen har deklarerat att vargen har Gynnsam Bevarandestatus i Sverige och det finns en lagstiftning som reglerar hur man får jaga och i vilka situationer som skyddsjakt på enskilt initiativ kan användas. Att meddela och kalla in länsstyrelser och SVA och fans farmor kostar bara en massa pengar och besvär och ger inget i gengäld. Ska vi börja med det vid skyddsjakt på räv, grävling, skator och andra skadedjur också?

4. Bra

2013-10-21 10:55

Mkt bra skrivit av Svenska Landsbygdsföreningen.
Det är ju också i länen (Dalarna och Värmland) där vargarna blev skjutna som dom högsta koncentrationerna av varg finns. Som exempel bara från förra veckan, på västra sidan om sjön Fryken i Sunne kommun där jag verkar å jagar iakttogs en flock på 7-10 djur plus ytterligare några vargar på andra platser några mil bort samtidigt. På östra sidan sjön syntes en grupp på 8 vargar, likadant där med enstaka andra vargar nån mil bort bara. Det kanske finns ca 25-35 vargar bara i Sunne kommun, mitt i dom bästa jaktmarkerna, måtte §28 bestå.

3. Nej tack!

2013-10-21 10:54

Det är nog redan försent med den uppmaningen. Skadan är redan skedd, förtroendet är redan förstört! Sedan undrar jag hur du ens kan uppmana till allmän jakt under året på varg. Vet du hur få vargar vi har i Sverige? Hur många hade du tänkt att vi skulle skjuta? En utdragen jakt kan hållas på djurpopulationer som har 100 000 tals individer, men 400 vargar ska inte jagas under större delen av året! Inser jägare att ni stör djurlivet när ni är ute och roar er? Älgolyckorna exploderar runt älgjaktssäsongen tex. Undrar vad det beror på? ;)

2. Den ska ändras.

2013-10-21 10:54

Som den nu är skriven går den att utnyttja på ett sätt som definitivt inte gynnar vargen. När jaktperioden började så sköts det flera vargar som ingen vet omständigheterna omkring utom jägarens uppgift, risk för hund. Det finns mycket som hundägaren ska göra först innan vargen ska skjutas.

1. Bättre metoder

2013-10-21 10:53

§28 betyder naturligtvis knappt nåt alls för vargstammen, paragrafen är en liten eftergift till jägare/djurägare för att öka acceptansen. Landsbygdsföreningen vill ha kvar denna för oss självklara rättighet, javisst men ännu bättre är att minska vargstammen ordentligt då minskar angreppen också.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere