• Pinewood

Rovdjuren ger inte ett rikt naturliv

DebattPublicerad: 2007-07-05 10:12

Jag är ingen fackman men på mig verkar logiken bakom dagens politik vara helt bakvänd. Gången som jag ser det borde vara:

1. Skogen och viltet är två inkomstbringande resurser i vår natur.
2. Hur mycket vilt bör vi ha för att optimera avkastningen av skog och vilt? Naturligtvis kan vi här inte betrakta Sverige som helhet utan vi måste dela upp landet i olika regioner där resultatet varierar beroende på klimat, topografi och bosättningar av människor.
3. Traditionellt har cirka 50 procent av klövviltstammarna skördats genom jakt, vilket ger stora inkomster genom jaktarrenden, boendekostnader och försäljning av det stora varuutbud som hänger samman med jakt. En stor mängd ekologiskt, närproducerad mat av yppersta kvalitet har också producerats. Vår gamle stjärnkock Werner Vögeli var lyriskt över det svenska viltet.
4. De stora skogsbolagen vill minska klövviltstammarna för att få bättre balans mellan inkomster av skog och av jakt. Helt naturligt men det verkar knappast finnas någon forskning som stöder vad som är en optimal balans. Någon seriös forskning om hur man kan minska på betesskadorna med andra metoder än avskjutning existerar inte. Ett antal privata initiativ pekar på att det är möjligt om man frångår de stora monokulturlandskapen och röjer med omtanke om viltet.
5. Nu har man bestämt att vi ska ha tillbaka de stora rovdjuren som tidigare trängts tillbaka för att skydda boskap, vilttillgången och den personliga tryggheten.
6. Då behövs det bestämmas från den tänkta nivån på klövviltstammarna hur mycket vi i framtiden skall skörda genom jakt i stället för tidigare 50 procent av viltet. Vissa jaktlag ställer in jakten eller säger upp arrenden i år. Därmed är det noll procent. I Nordamerika är uttaget av älg cirka fem procent av vinterstammen. Det kan bli svårt att bedriva meningsfull jakt enligt vår tradition om uttaget sjunker under 25-30 procent av vinterstammen.
7. När vi har fastlagd hur mycket vi kan släppa till rovdjuren får vi fördela det viltet mellan räv, örn, järv, lo, björn och varg. Det leder till frågan hur många individer av varje rovdjursart vi kan hysa i Sverige.

Relativt logisk gång, eller hur? Men hur är det i själva verket?
De stora skogsbolagen och Skogsvårdsstyrelsen har sagt att de vill halvera dagens klövviltstammar.
Forskarna på Grimsö har bestämt via Sveriges riksdag hur stora stammar vi ska ha av de stora rovdjuren. Det har baserats på teoretiska minimistammar var för sig, utan hänsyn till att det inte går äta samma rådjur eller älg två eller flera gånger. För att få ekvationen att verka rimlig har man ansett att alla Sveriges klövvilt är tillgängliga för samtliga rovdjur.
Jag har svårt att tänk mig att resultat blir den rika natur med stor biologisk mångfald i perfekt ekologisk balans som Naturvårdsverket vill påskina.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. rådjuren har ju....

2007-07-06 15:15

...en fristad i villasamhällena nu för tiden, bort från skogen och rovdjuren. Men snart kommer predatorerna efter. Vad händer då?

3. Rovdjurspolitiken inget annat...

2007-07-06 09:04

...än en av jaktmotståndarna skickligt gillrad Trojansk häst
Politisk korrekt ekologi döljer det verkliga målet – mindre jakt = mindre jägare = DJURRÄTTSFANATIKERNA VINNER!

2. Bekymrad...

2007-07-05 13:52

Att vilja vända biologisk mångfald till dyster enfald är naturligtvis en rejäl tankevurpa.
Förutom de rent ekonomiska förluster det blir med tomma och tysta skogar kan man ju undra varför rovdjursvännerna inte vill att vi ska kunna välja ekologisk mat direkt från naturen.
Alla som är intresserade av djur och miljöfrågor borde väl inse att det är bättre att äta ekologiskt kött från djur som inte har stressats och plågats med långa transporter och ett eländigt liv.
Jag kan inte förstå varför vi människor ska placera oss utanför naturen och bara besöka skogen med ett perspektiv som tillfälliga besökare.
Jag vill vara en del av naturen som jägare och fiskare, och med den möjligheten som vårt förstånd givit oss att vårda och skydda våra viltstammar.
Varför man vill att världens största älgstam ska slås i spillror är svårt att begripa. Varför man vill att våra fantastiska rådjursstammar ska utplånas av lodjur är en gåta.
Vår syn på hunden som kamrat och familjemedlem är synnerligen modern och humanistisk. Vi har dessutom antagligen de bästa och mest friska hundarna till att bedriva jakten, vilket gör det skrämmande att läsa hur Mae Isaksson och de andra fundamentalisterna i vargarnas.se vänder den på tragiska attacken mot drevern för en tid sen till att det var ägaren som plågade hunden.
Deras sätt att se på människor med andra värderingar och omvärlden utanför lägenhetsfönstret påminner om ett visst synsätt i Tyskland under 30-40 talet.
Vi jägare som vill leva och äta ekologiskt har alltså inget värde i deras ögon.
Jägarkåren har på ett utomordentligt sätt visat att vi är kompetenta att vårda det vilda så att alla kan njuta av en frisk fauna. Hur man kan anse att det inte är något att lämna över till kommande generationer får mig att bli ledsen.
Småskaligt fäbodvallsbruk, med den mångfald av floran det medför, är något som våra barn kommer att undra hur vi kunde vara så dumma att byta bort mot mörk granskog.
Varför kan vi inte vara rädda om den fantastiska viltstammen vi har och fortsätta med ett vettigt uttag av naturens resurser och få glesbygden med vår kultur att leva?
Vårt anseende i världen kommer nog att få en törn när man upptäcker som tillrest naturturist att de älgar som man åkt hit för att få chans att se endast finns i hägn och i djurpark.
Måtte regering och riksdag skapa en vettig politik på detta område, så att Sverige även i framtiden kan få hysa starka stammar av vilt och vara ett föredöme på vårt arma klot.
Allt annat vore mycket egendomligt och sorgligt

1. Korrekt

2007-07-05 13:49

Du har så rätt i dina tankar. Det värsta av allt är att vi inte kan göra ett förbenat dugg mer än möjligen bearbeta våra respektive jägarorganisationer att agera politiskt. Det tråkiga i kråksången är att vårt största förbund inte verkar bry sig ett dugg utan hukar sig som vanligt för överheten. Det verkar som vår enda utväg är att försöka skjuta av det mesta möjliga när det gäller bytesdjur för att snabbare få fram en rovdjurspopulationskrasch. Detta är ju tragiskt när det skulle vara så enkelt att förvalta både rovdjursstammar och klövviltstammar till både nytta och glädje för både människor och rovdjur samt bytesdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons