• Älgskadefondsföreningen

Vargen är tillbaka i Tallåsen/Liljendahl Värmland

DebattPublicerad: 2009-11-10 11:11

Spår efter fyra vargar i februrari-maj-november mörkar Grimsö.
Söndagen den 8 november  klockan 12.30: En passkytt på vägen. Då kom en varg och kastade cirka 50 meter från passkytten.
Fem kilometer söder om denna plats hittades tre högar av vargskit med päls och benbitar samt spår. 
Två slagplatser av älg hittades, varav en är ett hondjur.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ingon

2009-11-10 12:56

kan lita på Grimsø , och hvem skall tro att det korrekte antall vargar kommar fram. Detta er et hot mot dom, som søkar uppgiftar, for att jaga i vargfritt omåde, och dom kommar inte fram!(uppgiftarne). Hur fan er vi henne? Det er dom samma forskara mett der uppgiftar, ellor mangel på samma, som har ført till et politisk beslut at vargen skall finns frit i Sverige!

1. Tyvärr

2009-11-10 12:56

är inte detta det enda dom mörkar...
skulle tro att tillsammans med det de inte har koll på alls så "missas" nog hälften av vargarna vid redogörelse för allmänheten...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB